(20.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ministryně Maláčová: Nesouhlasné.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

To by měly být všechny pozměňující návrhy, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrh zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 787, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování číslo 64, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo.

 

Děkuji vám, tím jsme se vypořádali se všemi hlasováními, končím třetí čtení tohoto tisku a tento bod.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, což je

 

5.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům
vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
/sněmovní tisk 786/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Očekávám, že zpravodaj výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Karel Rais bude se mnou od stolku zpravodajů sledovat rozpravu, kterou tímto otevírám, a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. není tomu tak.

Nemám informaci, že by padly návrhy na zamítnutí nebo legislativně technické úpravy, takže prosím zpravodaje pana poslance Karla Raise, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý večer, děkuji. Procedura je následující. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Budeme hlasovat o usnesení školského výboru, což jsou body A1, A2. Následně budeme hlasovat o návrhu B1, což je návrh pana poslance Výborného, který jsme tady slyšeli, což je nové znění § 32, který souvisí právě s návrhem, který výbor schválil. Poté pan poslanec Výborný tam nově vkládá návrh, který mám označený jako B2, a ten se týká toho, že ředitel by mohl teoreticky změnit dvě formy zkoušky jenom v jednu formu závěrečné maturitní zkoušky, a pak je tam... Pardon, to, co jsem řekl, B3, ten je až následný. B2 je navázaný na ten B1 a je to jenom, že žádost o přezkum lze podat krajskému úřadu. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pořadí je A1, A2, pak C1, B2, B3?

 

Poslanec Karel Rais: C1 není. Je A, B1, B2, B3, a potom následuje hlasování o zákonu jako celku, což je A. A máme tam ještě hlasování o zákonu jako celku, výsledek uvidíme. A pak je tam hlasování o doprovodném usnesení, to je návrh kolegy Bartoně. Takto to je.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Takže A1, A2 dohromady, pak B1, B2, B3, celek, doprovodné usnesení. (Ano, přesně tak.) Dobře, děkuji. Opět svolám kolegy do sálu a budeme hlasovat o proceduře, pokud nikdo nemá návrhy na změnu procedury. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 65, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 99, proti nikdo´. Konstatuji, že jsme proceduru schválili, a prosím pana zpravodaje, aby nás prováděl jednotlivými návrhy.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Podle té procedury hlasujeme o návrhu A, což je usnesení školského výboru, nové znění § 25 a 29.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ministr Plaga: Souhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 66, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo, návrh byl tedy přijat. Děkuji. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Na usnesení školského výboru navázal pan poslanec Výborný návrhem B1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ten se týká čeho?

 

Poslanec Karel Rais: B1 se týká opakování zkoušky profilové části maturitní zkoušky, která je konaná formou vypracování maturitní práce a její obhajoby, koná se v následujícím zkušebním období, jestliže byl ten člověk neúspěšný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Není to ono.

 

Poslanec Karel Rais: Přezkum, ano. Žádost o přezkum je B2. (Ze sálu: Ne!)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: B1 je přezkum. Je na tom shoda.

 

Poslanec Karel Rais: Máte pravdu, ano, je tam ještě přezkum. Ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Doufám, že je shoda, že víme, o čem budeme hlasovat. Stanovisko ministerstva?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Pokud je to přezkum, tak souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 67, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 96, proti 1, návrh byl tedy přijat. Děkuji. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Další návrh je taky návrh pana poslance Výborného. Je to návrh, který je označený B2 a týká se, pokud ředitel školy určil v nabídce zkoušek profilové části maturit některou kombinaci dvou nebo více forem, může toto své rozhodnutí změnit a určit jen jednu formu, a to podle - může to změnit na jednu formu. Změna musí být ohlášena nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 31, proti 41, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Další návrh je návrh B3, je to opět pan poslanec Výborný. Týká se to posunutí termínu směrem do září, kdybych to měl velmi zjednodušit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 69, je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 17, proti 45, návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Karel Rais: Nyní bude následovat podle procedury, kterou jsme schválili, hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, máte pravdu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 70, je přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 93, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP