Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

372.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých
úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
/sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání

Požádám, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodajka rozpočtového výboru poslankyně Miloslava Vostrá. Připomínám, že rozpočtový výbor přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 849/1. Poslanecká sněmovna svým hlasováním rozhodla, že se povede obecná rozprava, která byla včera, 5. května, přerušena. (Silný hluk v sále.)

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, jakmile se situace zklidní. Ti, kteří diskutují o školském zákoně, přesunou své diskuze do předsálí. Udělím slovo panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, ale ještě chviličku. Pane poslanče, pojďte, ať vás vidí, že vám bude uděleno slovo. Znovu připomínám, pokud vedete diskuze o skončeném školském zákonu, tak v předsálí! (Hluk nepolevuje.)

Všem hloučkům nalevo i napravo to ještě jednou důrazně připomínám. Nechci vyhlásit přestávku, ale uznávám, že hladina hluku není taková, aby kolega Munzar mohl v klidu přednést své stanovisko. Ještě mi zbývá vyjmenovat kolegy a kolegyně, kteří ruší... Nemusím tak učinit. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl včera přerušen uprostřed své řeči, ale nebudu opakovat to, co jsem říkal včera. Ale chtěl bych se soustředit na několik věcí, které se týkají dnešní situace, a jaká poučení pro naši společnost to může přinést.

Dnes v plné nahotě se opravdu ukazuje role a důležitost drobných živnostníků a podnikatelů pro naši společnost, pro fungující společnost, pro naše hospodářství. Pokud by tedy epidemie měla přinést nějakou lekci, tak takovou, aby si stát a státní moc začaly vážit všech aktivních lidí, kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání, aby jim stát neházel klacky pod nohy a naopak se snažil tu cestu podnikání vyčistit od různých nadbytečných administrativních zátěží, regulací a také nákladů.

Já jsem tady včera použil jedno zdůvodnění paní ministryně, které napsala na Twitter - já se s ním velmi ztotožňuji - kde napsala, že musíme nechat ekonomiku pořádně nadechnout. Ale já si myslím, že ji nemáme nechat jen pořádně nadechnout, ale musíme ji nechat i pořádně dýchat. On nebude ze dne na den restart ekonomiky. Dneska je skutečně vypnutá jak vypnutím tlačítka kvůli mimořádným opatřením a měli bychom ji nechat dýchat, aby byla dlouhodobě stabilnější a pevnější.

Když se podíváme na elektronickou evidenci tržeb. Já jsem tady včera říkal o některých příbězích, jaké přinesla restriktivní opatření a restriktivní postupy Finanční správa vůči podnikatelům. A můžeme si klást otázku, zda EET skutečně přineslo a posílilo naši ekonomiku, zda posílilo podnikatelské prostředí, zda stabilizovalo veřejné finance. Na všechny tři otázky můžeme odpovědět, že nikoliv. Nepřineslo to ani posílení ekonomiky, ani stabilizaci veřejných financí a do podnikatelského prostředí to přineslo administrativní zatížení a zejména další represe a pokuty za administrativní pochybení, nikoliv za snahu vyhnout se daním.

Musím říct, že bychom měli myslet skutečně na celkovou roli podnikatelů ve společnosti a na podnikatelské prostředí, které se EET snažilo přidušovat. Ekonomiku bez drobných živnostníků jsme si dnes v posledních dnech a týdnech užili dosytosti. My jsme nemohli jít do hospůdky, ale mohli jsme se zastavit například autem u okénka řetězce fast foodu. My jsme nemohli jít do železářství, ale mohli jsme jít do sítě hobbymarketů. Mohli jsme jít do supermarketu, kde neměli jenom potraviny, ale měli i oblečení, ale nemohli jsme navštívit malý obchůdek s oblečením.

A je to skutečně sen, přání a touha této společnosti, abychom zredukovali konkurenci, zredukovali činnost malých podnikatelů a měli jsme tady výraznou převahu jenom sítí, řetězců, holdingů a podobně?

Protože EET vede k omezování konkurence. Protože EET samozřejmě je daleko větší zátěží pro malé podnikatele, pro drobné podnikatele než pro ty velké. A proto vede ke snižování konkurence. Dovolím si vám říct jenom jedno dvě čísla. Podle výpočtů Asociace českého tradičního obchodu v roce 2017 skončilo 1 082 venkovských prodejen. V roce 2018 to bylo 513. A EET bylo jedním z důvodů, proč tyto podniky skončily. Pro mnohé to byl poslední hřebíček do rakve. A myslím si, že dneska je unikátní příležitosti, abychom si skutečně začali vážit podnikatelů, začali si vážit aktivních lidí a snažili se jim ty překážky administrativní, regulační, které mají na této cestě, odstranit. A EET je takovým velkým balvanem.

Takže vás poprosím o podporu našich pozměňovacích návrhů, které já a mí kolegové načteme v podrobné rozpravě, kde samozřejmě tím nejdůležitějším návrhem je zrušení elektronické evidence tržeb. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní je čas pro vystoupení paní poslankyně Věry Kovářové. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, klub STAN vítá rozhodnutí Ministerstva financí a předložilo novelu zákona o EET s tím, že bude odložena do konce roku 2020. Jsem také ráda, že si paní ministryně vzala poučení z toho, co tady zaznívalo ze strany opozičních poslanců, a samozřejmě že toto vítáme. Podnikatelé mají totiž opravdu jiné starosti, a je tedy zbytečné je zatěžovat dodatečnými administrativními povinnostmi - což cituji z důvodové zprávy. A bude to samozřejmě pro ně úleva v době, kdy řeší existenční problémy.

Argumenty, které zazněly na rozpočtovém výboru ze strany paní ministryně, proč neodsouhlasili takovýto návrh již v případě té první novely, byly myslím liché v tom ohledu, že ještě tehdy nevěděli, jaká bude situace. Ale odvolala bych se na jiná vystoupení paní ministryně v oblasti jiných zákonů, kdy bylo zřejmé, že je jasné, jak ta situace v té době bude vypadat, a i cituji paní ministryni, že s problémy této krize se budeme vypořádávat řadu let.

Co mě ovšem zaujalo v důvodové zprávě, je následující, kdy se v bodě 6 říká, že se nepředpokládají významnější negativní dopady na státní rozpočet. Proto se tedy ptám: pokud se neočekávají žádné významnější výpadky, tak k čemu tedy EET vůbec máme? Když nebudou žádné významnější výpadky, tak asi nebudou, ani až to bude normálně fungovat, žádné významnější přínosy. Proč tedy obtěžovat podnikatele, nechci říkat buzerovat, když to vlastně žádný přínos pravděpodobně mít nebude?

Z toho důvodu budeme navrhovat a předložili jsme pozměňovací návrh na zrušení třetí a čtvrté vlny EET právě s ohledem na toto vyjádření v důvodové zprávě. Ale vzhledem k tomu, že známe realitu zde ve Sněmovně, co se týká hlasování, tak navrhujeme další variantu, a to je posunutí a odložení EET o celý rok, tedy toho jednoho termínu, až do 31. 12. 2021. Zkrátka a dobře, podnikatelé by neměli být skutečně zatěžováni dodatečnými administrativními povinnostmi, protože budou mít jistě hodně práce s tím, jak se vypořádat s nastalou nelehkou ekonomickou situací.

K těmto pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Jenom pár poznámek k našemu sněmovnímu evergreenu, elektronické evidenci tržeb. Já ji považuji za špatnou regulaci od samotného začátku. Je to koule na noze podnikatelů, kterou vláda našim aktivním spoluobčanům přivázala na nohu, aniž by se prokázaly jakékoliv pozitivní efekty této nákladné a drahé regulace. Chci jenom připomenout, že ta čísla, se kterými operovalo Ministerstvo financí, paní ministryně i její předchůdci, byla vždycky vycucaná z prstu a nikdy se přínos elektronické evidence tržeb nepodařilo pregnantně prokázat, co se týče navýšení příjmů státního rozpočtu.

Čili EET, která se stala koulí na noze našich podnikatelů, zejména těch nejmenších, kteří jsou samozřejmě na tom relativně hůře než velcí hráči, tak se v dnešní situaci, kdy naši nejmenší podnikatelé skutečně bojují o přežití, tak z té koule na noze, kterou jim tam vláda uvázala, se může stát skutečně velmi těžký balvan, který je definitivně stáhne pod hladinu a ukončí jejich fungování na trhu, jejich fungování v ekonomice a pošle je do fronty na úřadu práce. Myslím si, že není vhodnější příležitost, než jsou dnešní dny, kdy dát našim podnikatelům symbolicky najevo, že si jich vážíme, že jim držíme palce, aby tu situaci zvládli, a že si přejeme všichni, aby našich živnostníků a našich malých podnikatelů přežilo co nejvíce, aby přežili tuto situaci, tuto krizi a abychom se s nimi potkávali i poté, co koronavirová krize odezní.

A jaké jiné symbolické gesto dneska můžeme učinit, jak jim nalít naději do žil, než když zrušíme tuto neefektivní drahou regulaci, administrativu, kterou jsme na ně v dobrých časech uvalili? Já si nejsem jistý, že bychom mohli nalézt příhodnější okamžik na zrušení elektronické evidence tržeb. Paní ministryně by měla dospět stejně jako u toho propadáku, tedy Účtenkovky, k tomu, aby poté, co ji nesmyslně měsíce hájila, aby uznala, že Účtenkovka byla hloupost, a potichu ji Ministerstvo financí zrušilo. Myslím a přál bych si, aby stejný mentální proces nastal na Ministerstvu financí i v otázce elektronické evidence tržeb. Protože pokud se nechceme po této krizi probudit do ekonomiky, kde budou fungovat pouze velké korporace, pouze velké řetězce a nepotkáme už tam naše živnostníky a malé a střední podnikatele, tak elektronickou evidenci nerušme a protáhněme ji nebo prolongujme to přerušení jenom na pár dalších měsíců.

Copak si někdo skutečně vážně myslí, že ti živnostníci a malí podnikatelé, kteří dneska doslova a do písmene bojují o svůj život a nevědí, jestli budou na tom trhu pokračovat, že za pár měsíců bude všechno dobré, že bude obloha bez mráčků, oni budou fungovat ve skvělých ekonomických podmínkách a budou tedy mít i čas a peníze na to, aby si pořizovali elektronickou evidenci tržeb a nákladně ji provozovali? To je přece nesmysl. I když koronavirová krize odezní, tak ekonomika se ještě bude dlouze vzpamatovávat a naši živnostníci se budou dlouze a dlouze vzpamatovávat z toho, co je dneska potkalo.

Čili paní ministryně, chtěl bych vás vyzvat, jestli skutečně myslíte podporu malých a středních podnikatelů vážně, jestli to není jenom hra, tak podpořte dneska zrušení povinnosti evidovat elektronickou evidenci tržeb navždy. Protože je to hloupost, neukázal se pozitivní efekt a dneska skutečně potřebujeme našim malým a středním podnikatelům skutečně pomoci.

My jsme načetli celou řadu pozměňovacích návrhů. Nejraději bych si přál, abychom skutečně tuto zbytečnou buzeraci našich podnikatelů zrušili v uvozovkách na věčné časy. Pokud by se pro to ve Sněmovně nenašla většina, tak je tam celá řada pozměňovacích návrhů, které to přerušení prodlužují na delší dobu. A já ten svůj rád představím v podrobné rozpravě.

Čili zastaňme se dneska malých a středních podnikatelů. Ukažme jim světlo na konci tunelu a zrušme EET. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas k vystoupení. Děkuji panu kolegovi Skopečkovi. Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Připraví se, nebo je připraven kolega Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje, jak známo, živnostníky, malé a střední podnikatele. My jsme od začátku říkali, že místo zavádění EET pro malé a střední podnikatele a živnostníky je dobré zavést takzvanou paušální daň po vzoru Německa, to znamená, stát má své daně jisté, protože daně se platit mají, takže stát má své daně jisté, zároveň nestoupá byrokracie na straně živnostníků a malých podnikatelů, a ta byrokracie nestoupá ani na straně státu, protože nejsou potřeba další síly na straně úřadů. A teď tady vláda navrhuje odložení EET do konce roku pro všechny vlny.

Mě v této souvislosti zaujalo vyjádření pana premiéra Babiše, který na ten jejich vládní návrh řekl, že se vlastně nic nestane. Tak já to samozřejmě čtu i v souvislosti s tím tak, že v podstatě daňový výběr, který měl být avizovaný z EET, v podstatě se ta čísla nepotvrzují. Ale to víme. To víme. Ty údaje jsou známé. A chtěl bych znova tedy apelovat na vládu a na paní ministryni financí Schillerovou, a my jsme o tom spolu mluvili už tak před rokem a půl, to odhaduji, aby skutečně Ministerstvo financí zpracovalo tu paušální daň dle oboru činnosti a obratu. Tak to navrhuje SPD - dle oboru činnosti a obratu. A paní ministryně mi tenkrát řekla, když jsme se o tom bavili, že ví, že to takto funguje na západ od nás, ale že to bude trvat cca dva roky, protože je to potřeba přesně zpracovat podle toho oboru činnosti, potažmo obratu. A já jsem tenkrát říkal, před tím rokem a půl, paní ministryni Schillerové, no a teď přeci jsou více než dva roky do konce volebního období, teď by to šlo přeci udělat. Ale paní poslankyně a vláda do toho chuť neměly.

My jsme tady slyšeli před pár měsíci, že paní ministryně oprášila tu myšlenku SPD a náš návrh a říkala, že by snad nějakou paušální daň zaváděla. No tak máme už, do voleb do Poslanecké sněmovny nám zbývá rok a pár měsíců, takže v podstatě jsme se dostali do situace, kdy mám dojem, že zase sliby chyby. Bohužel tyto sliby a diskuse naplněny nebudou a opět živnostníci a malí a střední podnikatelé jsou sdíráni z kůže, aniž by to bylo zapotřebí. Protože znova říkám, SPD říká, daně se platit mají a musí, protože jinak nebudeme mít na zdravotnictví, na školství, na policii, na hasiče, na infrastrukturu a podobně. Ale ta paušální daň je tím řešením.

Když si jdete třeba v Německu do stánku s pivem, třeba jestli někdo jezdí do bývalého východního Německa občas, tak si tam koupíte pivo, já jsem to mnohokrát absolvoval, a žádnou účtenku vám pochopitelně z EET nevydávají, protože EET nemají, píšou si to na papírek a normálně zaplatíte, protože mají právě paušální daň. Takže vláda si vzala příklad v ekonomicky krachujícím Chorvatsku, ale my v SPD si bereme příklad v Německu. Tak to je asi tak ten rozdíl.

A teď vlastně znova zopakuji, pan premiér Babiš nám řekne na odklad EET do konce roku, že se vlastně nic neděje. No tak aby se taky něco dělo z hlediska daňového výběru, když to v podstatě ani nefunguje. Navíc jsou totiž na straně podnikatelů, a zase bych byl nerad, aby tady padala čísla, vybrali jsme tolik a tolik, protože ta čísla nezohledňují ten fakt, že na straně podnikatelů byly ty vícevýdaje s tím pořízením, a to přesně účelově, když slyším ty obhájce, tak toto číslo do toho nezapočítávají. Takže ono když to započítáme vzájemně, tak ta čísla jsou ještě dokonce mnohem horší, než je avizováno.

Takže jsem chtěl říci, my tady, a k tomu se ještě vyjádří taky náš poslanec Jan Hrnčíř, my navrhujeme odložení EET pozměňovacím návrhem až do 30. 6. příštího roku, protože vyjádření pana premiéra plně potvrdilo, že to není vůbec, že v podstatě je to jedno, říkal, že to nic neznamená. No tak proč tedy dělat věci, které nic neznamenají a které jsou vlastně jedno? To už jsem samo o sobě nepochopil. Ale to je náš názor na tohleto. A my říkáme, pojďme opravdu zjednodušit přístup k podnikání, k tomu živnostenskému podnikání, protože živnostníci jsou jednou z páteří ekonomiky v každé světové vyspělé ekonomice. A v České republice ty živnostníky vláda opravdu řekl bych až týrá byrokraticky, v podstatě odrazuje je vším možným od podnikání, přitom ti živnostníci chtějí jedinou věc. A já jsem taky živnostník mimochodem, takže bych se tady měl přihlásit ke střetu zájmů, k němu se hlásím. Já jsem ale hrdým živnostníkem od roku 1994 a podnikám na živnostenský list dodnes na své jméno.

Takže jediné, co my jsme vždycky chtěli, my živnostníci, je, aby nás stát nechal jenom pracovat, s minimální byrokracií, protože my od státu taky nic nechceme. My nechceme žádné subvence. My nechceme ani nějakou pomoc speciální. My jenom chceme, ať nás stát nechá pracovat, protože se chceme živit sami. Nikoho nezatěžujeme. No a to prostě ta vláda a dosavadní vlády včetně té současné vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM nechápou. Nechápou. Nechápou, protože mi připadá, že když jsou ve vedení státu, a teď nechci, aby to někdo bral osobně, vůbec to není mířené na paní ministryni, co řeknu, ale když stát řídí úředníci nebo lidé, kteří celý život v podstatě nebo dlouhodobě pracují pouze v úřednických profesích nebo ve státní správě, a musím říct, že těch členů vlády je takových víc, a není to nic špatného, někdo je úředník, já neříkám, že je to nějaké horší zaměstnání, ale jednoznačně chybí ten náhled nás, kteří jsme zvyklí celý život se živit vlastníma rukama a bez nějakých státních příjmů, tak prostě my ten náhled máme jiný, tu zkušenost. Takže my nemáme ten náhled takový, aby se nám za každou cenu, prostě měli jsme potřebu obhajovat svoji práci tím, že dáváme pracujícím lidem v soukromém sektoru pořád nějaká nová nařízení a příkazy, a tím si vlastně jakoby obhajujeme svoji práci a svoji existenci. Ale my jsme naopak na té opačné straně barikády. A my chceme, aby nám ten stát házel co nejméně klacky pod nohy, abychom přehledně, jasně a jednoduše zaplatili daně, protože daně se platit mají, to zdůrazňuji, aby ten stát fungoval a ty služby. Ale prostě my nechceme už žádnou další buzeraci ani žádné další obtěžování, žádné další složité vyplňování.

Znova říkám, a rád bych se paní ministryně na závěr zeptal, jestli skutečně hodlá naplnit ten slib zavedení paušální daně, ale nejenom jak to tady bylo řečeno, do půl milionu nebo do 600 000 korun, to už jsme tady prohlasovali, že to může jít bez EET, a jsou tam nějaké další podmínky, ale zdali skutečně bychom mohli, paní ministryně, oprášit ten nápad, který tady SPD dlouhodobě prosazuje, na zavedení paušální daně pro živnostníky dle oboru činnosti a obratu, jak to funguje například v Německu. Mě by to skutečně zajímalo. Vy sama jste o tom, paní ministryně, hovořila před pár měsíci, ale nějak to usnulo. Takže opravdu by mě to zajímalo. A rád bych od vás měl tu odpověď, protože zjednodušit živnostenské podnikání tak, aby lidé měli chuť se sebezaměstnat.

Víte, proč o tom tady tak dlouze mluvím? Protože dnes právě kvůli tomu stavu nouze a kvůli propadům příjmů se řada lidí ocitne bez práce a už se ocitá bez práce. A stát musí lidi motivovat k tomu, aby se sebezaměstnali. Stát prostě musí motivovat občany, aby si tu práci byli ochotní nacházet sami, aby měli chuť se sebezaměstnat a neskončili na pracáku jenom z toho, že se jim nechce zahájit nějaké živnostenské podnikání, protože je to moc složité a že je to odrazuje. A bohužel to je současný stav.

Ještě druhá otázka. Taky by mě zajímalo od paní ministryně, jakým způsobem, byť to není váš obor, je to na pana ministra Havlíčka, ale tak jste místopředsedkyní vlády, jakým způsobem chcete motivovat občany dneska, aby se sebezaměstnali, když se zvyšuje nezaměstnanost, bude se zvyšovat teď nezaměstnanost, zcela logicky. To by mě zajímalo, jestli to necháte tak, jako je to teď, to znamená byrokracie, problémy, v podstatě to odrazuje lidi, protože ne všichni jsou prostě matematici a ne všichni jsou schopní vyplňovat všechno možné, ale mají chuť podnikat a mají chuť něco vytvářet a mají chuť se živit. Takže jakým způsobem teď, protože to by mělo být jedno ze zásadních vládních opatření, zjednodušit lidem přístup k sebezaměstnání. Když si někdo něco vymyslí, tak já se budu živit sám, protože jsem byl prostě propuštěn ze zaměstnání, tak jakým způsobem to stát nastaví tak, aby se ti lidé takhle mohli sebezaměstnat, což by byl velký přínos pro stát.

Takže to je za SPD. A opravdu musím říct, je to velká výtka vůči vládě, že skutečně dlouhodobě z mého pohledu v uvozovkách nebo v neuvozovkách perzekvuje živnostníky a malé a střední podnikatele, místo abychom se snažili je podporovat. Protože, jak sama víte, jsme v České republice ve zvláštním stavu, že průměrný plat ve státní správě je podle informací vyšší než průměrný plat v soukromé sféře, což pochopitelně nedává logiku. Protože ti, co jsou v podstatě živeni z daní těch lidí v soukromém sektoru, mají vyšší průměrný plat než ti, kteří je živí. A to si myslím, že je tedy taky velmi na pováženou a je to dlouhodobě neudržitelný stav.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní v obecné rozpravě pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vítám, že se vláda nakonec připojila k opozičnímu návrhu, který jsme předložili už 18. března spolu se všemi opozičními stranami, na odložení EET do 1. ledna 2021, takže aspoň tento kompromisní návrh, který jsme 18. března předložili, a vláda k němu tehdy dala bohužel nesouhlasné stanovisko, tak dneska už je to návrh vládní, takže správný. A já s ním souhlasím a určitě ho podpoříme, byť si myslíme, že se dá vylepšit.

A k těm vylepšením. My opět navrhneme zrušení třetí a čtvrté vlny EET, protože skutečně tam, kde transakce probíhají jeden na jednoho, to znamená, že živnostník jede za zákazníkem například do bytu nebo na zahradu, tak skutečně nedává smysl, aby byl zatížen ještě tím, že k tomu musí mít nějakou elektronickou mašinku, protože to, jestli vydá nebo nevydá účtenku, přece nezávisí na tom, jestli má ten přístroj na EET, ale záleží to na tom, jestli podniká poctivě nebo nepoctivě, a žádné EET mu nezabrání v tom tu účtenku nevydat. Z tohohle důvodu považujeme třetí a čtvrtou vlnu EET za naprostý koncepční omyl.

Poté navrhuji další odložení EET. Já jsem původně zvažoval, že bychom to dali na 25. února 2048, ale nakonec jsem dospěl k tomu, že to navrhuji na 2. září 2054. Bude to sto let od narození Andreje Babiše, takže prosím dejme Andreji Babišovi tenhle narozeninový dárek, ať se EET spustí v den jeho stých narozenin. To mi přijde adekvátní. Já věřím, že do té doby se podaří vyvinout systém, který bude výrazně uživatelsky přívětivější a především bude i šetřit náklady podnikatelům, aby třeba ten, kdo má EET, nemusel podávat daňové přiznání a takové věci. Ale abych očekával, že EET bude současně to podnikání usnadňovat, bohužel tady jdeme jen tou cestou represe.

A třetí věc, kterou navrhujeme, je otočit tu povinnost vydat účtenku a místo toho zavést povinnost vydat tu účtenku na vyžádání, jak to bylo dříve. Ten důvod je jednoduchý. Já jsem se na to dotazoval na Finanční správě a minimálně 8 050 lidí dostalo průměrnou pokutu 2 500 korun za to, že nevydali účtenku, ale přitom tržbu řádně zaevidovali. Takže my máme systém, kde člověk neošidí stát ani na koruně daní, normálně tržbu zaeviduje v elektronickém systému, platí daně a všechno je v pořádku, ale nenabídne tu účtenku zákazníkovi dostatečně aktivně a za to dostane pokutu 2 500 korun. Mně to přijde naprosto nepřiměřené, aby podnikatelé, kteří stát nepřipravují o žádné peníze, dostávali pokuty v průměrné výši 2 500 korun. Skutečně tohle je podle mě naprosto nelogické. A ještě Finanční správa argumentuje tím, že ta pokuta 2 500 je přece na spodní hranici té sazby, kdy člověk za to může dostat půl milionu korun. Půl milionu pokuty - tím vyhrožují a říkají, že to je vlastně strašně málo, těch 2 500. Můžete dostat půl milionu korun pokuty za to, že jste nevydali účtenku, a přitom jste žádné daně nezkrátili, tržbu jste řádně zaevidovali, poslali jste to na Finanční správu a Finanční správa se tváří, že je to milostivých 2 500, že to mohlo být daleko víc. Mně to přijde naprosto nedůstojné.

Z tohohle důvodu navrhujeme s kolegou Vojtěch Pikalem, který už to tady jednou předkládal, aby skutečně byla povinnost vydat účtenku na vyžádání, a nikoliv ta plošná povinnost, která se pak tímhle způsobem zneužívá u kontrol.

Takže ještě jednou, dejme Andreji Babišovi dárek ke stým narozeninám a odložme EET do roku 2054. (Potlesk z řad poslanců Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. To byl poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka také ne. Paní ministryně ano. Tak prosím. Závěrečné slovo po obecné rozpravě.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Budu velmi, velmi stručná. Já nebudu opakovat argumenty, které zaznívaly v průběhu jednání o EET. Víte, že jsem tady s tím byla dlouho. Možná jenom velmi krátce, protože tady bude několik pozměňovacích návrhů, jak jsem se stihla podívat u paní zpravodajky, na zrušení.

Já samozřejmě nebudu nikdy akceptovat zrušení. Já jsem včera ve své úvodní řeči vysvětlovala, proč jsem dospěla k tomu názoru, a předložila jsem v pondělí na vládu návrh na odložení do konce roku 2020. Víte, já jsem to tady včera přirovnávala k tomu, že jsme v rámci nouzového stavu rozhodli, že různé doklady, jako občanské průkazy, řidičské průkazy, které jsou propadlé, tak je lidé mohou po určitou dobu používat, aniž by jim hrozily sankce, aniž by je někdo odmítl, když vyřizují úvěry nebo vyřizují některé jiné věci. A myslím si, že v podstatě mít aktuální doklady je standard, tak jako vydávat účtenku a jako vést tyto věci je standard. Je to normální v civilizované zemi.

A já třeba teď použiji příklad, nebudu opakovat to, co jsem tu říkala dlouhé měsíce, který je teď využitelný v této složité době. EET je ochrana těch poctivých a já jsem přesvědčena, a říkala jsem to tu x-krát, že těch je absolutní drtivá většina, před těmi nepoctivými, kteří jim kazí tržby, kteří jim kazí poctivé konkurenční prostředí. A ono se to ukázalo po těch třech letech EET, my jsme tady měli celou řadu argumentů, já použiji jediný, který je použitelný teď v pandemii, a to je ten, že než jsme spustili první vlnu, tak průměrná mzda v pohostinství byla 12 000 korun. Dvanáct tisíc korun. Mediánová v té době v ekonomice byla 22, 23 - nemám to číslo tady teď přesně. Meziročně po zavedení první vlny vzrostly mzdy v pohostinství o 20 %. A to se samozřejmě potom projevuje teď, kdy nám ubylo díky tlaku EET, díky možnosti vyplácet z těch zatajených tržeb těm lidem takzvaně na ruku, protože samozřejmě to, že někdo tu výplatu dostával na ruku, ho pak dožene teď třeba v programu Antivirus, kdy o takovém člověku není žádná evidence a jeho mzdy nemohou být z programu kompenzovány. A myslím si, že toto byl jeden z mnoha příkladů, mám jich celou řadu, které bych teď použila, protože zapadají velmi dobře do problematiky současné krize, která, doufám, že se pro nás stane jenom krátkodobou černou historickou vzpomínkou.

Paušální daň - jenom ve stručnosti. My jsme připravili paušální daň po mezirezortu. Budeme ji dávat na vládu, je to ta paušální daň do milionu korun, kdy nebude ten, kdo se rozhodne platit paušální daň zhruba kolem 5 700, 5 600 pro rok 2020 - pro každý rok je to samozřejmě jinak -, muset podávat přiznání, nebude muset vést žádnou daňovou evidenci, nehrozí mu žádná daňová kontrola.

To, o čem mluvil pan předseda Okamura, je systém, který byl budován po léta v Německu. Je to systém takových pomůcek stanovení daně pro regiony a pro obory, že např. kadeřnice v Brně platí daň tolik, zedník v Praze platí daň tolik. To je skutečně systém, který se zvolil např. v Německu, ale myslím si, že pro nás připravit takovýto systém, bych si neuměla představit, že bychom vůbec byli schopni ho prosadit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Otevírám rozpravu podrobnou. První je pan kolega Vojtěch Munzar, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já chci představit několik našich pozměňujících návrhů. Ten první je na zrušení EET jako celku. Paní ministryně tady říkala, že EET je pouze systém na vydávání účtenek. Ale to je podle mě trochu takové matení veřejnosti, protože EET s sebou přineslo velikou restrikci a represi proti jednotlivým živnostníkům, kde se dávají pokuty za administrativní pochybení, např. za vydání souhrnné účtenky apod., nikoliv za snahu obcházet daňové povinnosti. Ale to je jeden z důvodů, proč přicházíme s návrhem na zrušení EET jako celku, který najdete v systému pod číslem 5152.

Další návrh, se kterým přicházíme, je zrušit náběh třetí a čtvrté vlny resp. alespoň odsunout k 1. 1. 2022. My se nedomníváme, že by stát měl dneska byrokraticky zatěžovat např. lékaře, kadeřníky, další řemeslníky, obzvláště v době, kdy ta kontrola u těchto oborů nebude fungovat, a říkal to tady pan kolega Ferjenčík, vaším prostřednictvím. Takže tento návrh najdete pod číslem 5153.

A další pozměňovací návrh, přerušení elektronické evidence tržeb pro všechny buď do konce roku 2022 variantně, či do konce roku 2021. To najdete pod číslem 5154. Ty důvody jsou stále stejné, jak jsem tady říkal v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Munzarovi. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová v podrobné rozpravě, připraví se kolega Skopeček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacím návrhům. První se týká zrušení třetí a čtvrté vlny EET a v systému je veden pod číslem 5162 a druhý, který je veden pod číslem 5139, odsouvá termín EET do konce roku 2021, tedy k 31. 12. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Jan Skopeček, připraví se Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Tak přestože bych byl nejradši, aby byla zrušena elektronická evidence tržeb jako celek, tak kdyby se to nepovedlo, dovoluji si načíst i svůj pozměňovací návrh, který najdete v systému pod číslem 5155. Je to pozměňující návrh, který oddaluje znovuotevření, znovuplnění povinnosti evidovat tržby rok poté, co bude ukončen nouzový stav. Takže od konce nouzového stavu rok by ještě podnikatelé měli čas se s tou krizí, kterou zažívají, vypořádat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Skopečkovi. Nyní tedy pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom než se přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, tak jenom řeknu, že tady zažíváme takové déjà vu. Před šesti týdny jsme tady řešili odsun EET, kdy vláda přišla s tím, že odsune EET o tři měsíce. My jsme říkali v podstatě unisono z opozice, že to nebude stačit. Máme tady šest týdnů a skutečně vláda přišla s tím, že je potřeba, aby se ekonomika nadechla, to znamená, že zřejmě EET tu ekonomiku dusí, tak si to vykládám. Takže myslím, že by bylo dobré pracovat na nějakém jiném řešení, které tu ekonomiku dusit nebude.

Já jsem navrhl pozměňovací návrh pod číslem 5120, ke kterému se tady hlásím, kdy odkládáme to EET do 30. června 2021, a doufám, že se během té doby najde nějaké lepší řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegu Hrnčířovi. Nyní pan poslanec Mikuláš Ferjenčík a poté kolega Munzar, vysvětlím poté proč. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych na úvod velmi stručně zareagoval na závěrečnou řeč paní ministryně, která řekla, že v pohostinství stoupla průměrná mzda o 20 %. Ale ono od roku 2016 do roku 2019 stoupla o 20 % všude. Takže když všude rostou mzdy, tak asi logicky rostou i v pohostinství. Takže tady argumentovat tímto mi nepřijde úplně případné. Navíc jestli má něco velmi výrazný vliv na růst mezd profesí, které dostávají část peněz na ruku, což nikdo tady podle mě nepopírá, tak je to růst minimální mzdy. Růst minimální mzdy zajišťuje to, aby ta minimální smlouva u lidí, kteří dostávají část výplaty na ruku, reálně stoupala. A rozhodně to není žádné EET.

A teď ty pozměňovací návrhy, ke kterým se hlásím. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5161, který podávám spolu s kolegou Tomášem Martínkem. Je to zrušení třetí a čtvrté vlny EET, tzn. zrušení EET typicky pro řemeslníky a další svobodná povolání.

Dále návrh 5163, který podávám společně s kolegy Tomášem Martínkem a Vojtěchem Pikalem, je to vložení slov "na vyžádání" u vydávání účtenky. Mluvil jsem o tom, že dneska dostávají podniky, které tu tržbu řádně zaevidují, ale nenabídnou účtenku dost aktivně, průměrnou pokutu 2 500 korun. To je podle mě naprosto nepřiměřená šikana. Navíc když by tam bylo na vyžádání, tak např. na barech by se těm lidem výrazně zjednodušila práce, ono říkat celý den "chcete účtenku?" taky není žádná radost. Takže navrhujeme doplnit slova "na vyžádání" do té povinnosti vydávat účtenku.

A poslední návrh je 5180, odklad EET do stých narozenin Andreje Babiše. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, protože stenozáznam potřebuje zpřesnit ta čísla. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, kolegyně, kolegové. Byla za mnou legislativa, že úplně nezachytila všechna ta čísla, asi mi bylo v té roušce špatně rozumět. Pro jistotu pro stenozáznam to zopakuji. Jedná se o pozměňovací návrh pod číslem 5152, dále pozměňovací návrh pod číslem 5153 a poslední pozměňovací návrh pod číslem 5154. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji kolegovi Munzarovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho přihlášeného nemám, z místa také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Připomínám, že po skončené podrobné rozpravě máme ještě závěrečná slova, jestli má zájem paní ministryně, paní zpravodajka. Není tomu tak. Mohu tedy skončit druhé čtení tohoto návrhu a podle dohody poslaneckých klubů, i když můžeme třetí čtení navázat hned na druhé čtení, tak nechám zpracovat pozměňovací návrhy, a přerušuji bod 372 a zahájím bod 373. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce.

 

Paní ministryně zůstane asi u stolku zpravodajů, protože i to bude její bod, a místo paní zpravodajky Vostré bude zpravodajem pan poslanec Farhan.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP