Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Pikal)

372.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých
úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
/sněmovní tisk 849/ - zkrácené jednání

Budeme pokračovat ve třetím čtení. Tedy paní ministryně jako navrhovatelka tu je, a protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, já zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona. Druhé čtení jsme probírali dopoledne. Očekávám, že zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministryně nebo zpravodajky. Není tomu tak.

V tom případě prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte, abych přednesla návrh hlasovací procedury. Nebyl podán žádný návrh na zamítnutí, takže nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu na zrušení zákona o EET, což je pozměňovací návrh číslo 5152, ke kterému se přihlásil pan kolega Munzar, s tím, že pokud by tento návrh prošel, jsou všechny ostatní pozměňovací návrhy nehlasovatelné.

Dále bychom hlasovali skupinu pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je prodloužit odložení elektronické evidence, a to od nejdelšího po nejkratší, takže bychom pokračovali pozměňovacím návrhem číslo 5180 pana kolegy Ferjenčíka - pozastavení do 2. září 2054. Potom bychom hlasovali pozměňovací návrh 5154 varianta B, ke kterému se přihlásil pan kolega Munzar, což je pozastavení do 31. prosince 2022. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 5154 - opět pan kolega Munzar, což je pozastavení do 31. prosince 2021. Pokud by tyto neprošly, hlasovali bychom o pozměňovacím návrhu 5139 paní kolegyně Kovářové, které je rovněž pozastavení do 31. prosince 2021, ale je tam rozdíl v textové části, takže je hlasovatelný. Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu číslo 5120 pana kolegy Hrnčíře, což je návrh na pozastavení do 30. června 2021.

Následovala by skupina pozměňovacích návrhů na zrušení náběhu zbylé fáze elektronické evidence... Pardon, ještě jsem zapomněla předtím 5155, pan kolega Skopeček - to je pozastavení na rok po ukončení nouzového stavu.

Pak by následovala ta skupina pozměňovacích návrhů na zrušení náběhu 3. a 4. fáze, a sice pozměňovací návrh 5161 pana kolegy Ferjenčíka. Poté 5162 paní kolegyně Kovářové. Další pozměňovací návrh, což je 5153 varianta B, ke které se přihlásil pan kolega Munzar, je dle názoru právníků nehlasovatelný, protože v podstatě posouvá ten náběh, tak kdyby byl přijat, tak jak byl načten, z 3. a 4. fáze na 1. listopad 2019, takže z toho důvodu je nehlasovatelný.

Pak bychom hlasovali o návrhu na odklad náběhu zbylé fáze od nejdelšího po nejkratší, takže pozměňovací návrh 5153 varianta A pana kolegy Munzara, a sice odklad počátku 3. a 4. fáze na 1. leden 2022.

Pak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu 5163 pana kolegy Ferjenčíka, což je povinnost vystavit účtenku pouze na žádost.

Tímto bychom se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a mohli bychom hlasovat o zákonu jako o celku. S tím, že pokud vždy projde některá z variant, tak ostatní jsou nehlasovatelné, na což bych kolegy upozornila.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Máme tady obsáhlou proceduru. Věřím, že jste jí všichni porozuměli. Já ji nechám odhlasovat. Všechny jsem vás svolal do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování k proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 212, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 98, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který máte uveden pod písmenem A1, je to číslo 5152 pana kolegy Munzara, a jedná se o zrušení zákona o elektronické evidenci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.) Já vás odhlásím. Odhlašuji vás všechny. Přihlaste se, prosím svými kartami. Stanovisko paní ministryně je nesouhlasné. A jakmile se ustálí počet, zahájím hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 213, přihlášeno 98, pro 45, proti 45. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu E1, což je návrh 5180 pana kolegy Ferjenčíka, a jedná o pozastavení elektronické evidence do 2. září 2054.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 47. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem A2, pozměňovací návrh 5154 pana kolegy Munzara, varianta B, a jedná se o pozastavení do 31. prosince 2022.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se... Pardon.

Teď jsem zahájil hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 215, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 48. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu opět pod písmenem A2, 5154 varianta A, a je to pozastavení do 31. prosince 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 216, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 51. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B2, číslo 5139 paní kolegyně Kovářové. Jedná se rovněž o pozastavení do 31. prosince 2021, ale je tam trošku odlišná textová úprava, takže to radši necháme odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 217, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 52. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D, 5120 pana kolegy Hrnčíře, a je to pozastavení do 30. června 2021.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 218, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 49. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem C, číslo 5155 pana kolegy Skopečka - pozastavení na rok po ukončení nouzového stavu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 219, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 52. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní se přesouváme k pozměňovacím návrhům na zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze a je to pozměňovací návrh pod písmenem E 5161 pana kolegy Ferjenčíka. Jak jsem říkala, je to zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 51. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní to bude návrh B1, číslo 5162, paní kolegyně Kovářová. Opět se jedná o zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 221, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 49. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh 5153, varianta B, jak jsem říkala už při proceduře, je nehlasovatelný.

Dostáváme se k témuž pozměňovacímu návrhu 5153 ve variantě A pana kolegy Munzara. Je to odklad počátku třetí a čtvrté fáze na 1. leden 2022.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 222, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 50. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem E3, pozměňovací návrh 5163 pana kolegy Ferjenčíka. Týká se povinnosti vystavit účtenku pouze na žádost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 223, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 52. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Toto byly všechny pozměňovací návrhy, které jsme měli k hlasování. Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, podle sněmovního tisku 849, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 224, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 100, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tímto jsme vyčerpali tento bod.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP