(10.30 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, ráda bych vás požádala o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládám společně s Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme nové novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti.

Musím přiznat, že co se týče školského zákona, tak nemám historickou paměť, ale pokud vím, tak zákon je z roku 2004, ale nevím, zda cíle vzdělávání se měnily. Co ale rozhodně vím a víme všichni, co se změnilo, je doba, která nastává, a samozřejmě ta doba se bude měnit a přijdou určitě nové výzvy. Děti v následujících letech v oblasti vzdělávání budou čelit velkému tlaku. Budou na ně kladeny vysoké nároky, a to v oblasti schopností pracovat v souvislostech. Je potřeba, aby odcházely děti do budoucích profesí s unikátními znalostmi, které budou představovat konkurenční výhodu, a samozřejmě pak i my můžeme vylétnout v rámci inovačního procesu.

Co se týče informační gramotnosti, tak v oblasti informací čelíme obrovské zahlcenosti. Jenom pro zajímavost, v roce 2016 jsme měli tolik dat, kolik lidstvo stihlo vyprodukovat za pět tisíc let. Proto je tedy nutné, aby žáci a studenti věděli, kdy a proč potřebují informace, kde je mají najít, jak je mají vyhodnotit, jak je mají použít a jaké informace jsou relevantní.

Co se týče digitální gramotnosti, tak samozřejmě tam je důležité, aby studenti věděli, jak je identifikovat, pochopit, interpretovat, komunikovat a účelně a bezpečně uměli využívat digitálních technologií. Nedostatek digitální gramotnosti totiž může vést k digitálnímu vyloučení, a to se nemusí týkat jen seniorů nebo osob se zdravotním postižením, etnických menšin, ale projevuje se a objevuje se napříč celou populací. Ohroženi jsou proto v určité míře všichni, a proto je důležité, aby se kladl tlak na zvyšování digitální gramotnosti, a samozřejmě v této oblasti bude hrát klíčovou roli průběžné celoživotní učení.

Třetí gramotností je gramotnost finanční. Ta hraje velmi důležitou roli, dokonce zásadní roli při rozhodovacích procesech občanů ve finančních a peněžních operacích. Její absence často zapříčiňuje spadnutí do dluhových pastí a nekončících exekucí, které poté dopadají na příjem jedince, a v těchto případech musí pak finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek stát.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, považuji to, jak vysoká bude finanční, informační a digitální gramotnost v naší společnosti, tak to jistě pomůže zvládnout tu dobu, která bude následovat po době koronavirové, a právě tyto gramotnosti mohou rozhodnout o tom, jak budeme úspěšní. Proto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Petra Gazdíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezký dobrý den, milé kolegyně a milí kolegové. Scházíme se nad jednou ze zásadních novel, která ovlivní život statisíců mladých lidí, a dá se říct, že ovlivní budoucí prosperitu České republiky. Já jsem tady v prvním čtení říkal, že Starostové a nezávislí podporují povinnou maturitu z matematiky, nicméně že jsme celkově v oblasti maturity prostě zaspali. Projekt státní maturity po deseti letech ukazuje, že my jako politici se nejsme schopni dohodnout a že se cyklicky vrací to, že se ta maturita neustále mění. Jedna z věcí, které ve školství jsou důležité, je stabilita. A my jsme za posledních 10 až 15 let rozhodně neposkytli maturantům stabilitu a svými činy vlastně ukazujeme, že nevíme, z čeho mají maturanti maturovat. Jednou ta matematika je, jednou není. Jednou tam slohová práce je, jednou není. Cizí jazyk je jednou takový, podruhé makový. Prostě státní maturita a její vliv nás jako politické reprezentace na ni ukazuje, že nejdeme správným směrem.

My jsme proto navrhli, jak má vypadat státní maturita podle nás. Nemá se změnit jenom matematika, ale celý koncept státní maturity, která by byla vnímána jako jakési středoškolské minimum, které student bude dělat z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Může jej dělat opakovaně a bude tato státní část, nebo tady to středoškolské minimum, vstupenkou k té profilové školní maturitě. Říkal jsem tady v prvním čtení, že vyzývám pana ministra školství, aby svolal schůzku politických stran, a vyzývám i vás, kolegové, pojďme se dohodnout na tom, jak bude vypadat maturita v příštích minimálně deseti letech. V případě, že se nedohodneme, tak ten chaos bude pokračovat. Příkladem takového chaosu je návrh prodloužení toho termínu o další dva roky. Další dva roky budou studenti tápat, znovu se budou studenti druhého a třetího ročníku, kteří si vybírají semináře, ptát v únoru nebo březnu, jestli tam ta matematika bude, nebo nebude, znovu se bude čekat na rozhodnutí Parlamentu.

Vítám a děkuji panu ministrovi školství, že první týden v březnu svolal první schůzku zástupců všech politických stran zastoupených ve Sněmovně, ze které vzešel dotazník o tom, jak si politické strany představují maturitu jako koncept, a kterou vidím jako dobrý základ nějaké budoucí dohody. Schválením tohoto zákona dnes právě ta práce nekončí a věřím, že pan ministr, který se teď ke mně točí trochu zády, se neotočí zády k práci po zbytek volebního období a bude skutečně pokračovat v té práci na dohodě politických stran o tom, jak se změní maturita v příštích deseti letech, aby odrážela reálné vzdělání 21. století. My Starostové na adrese www.moderniskolstvi.cz jsme už v minulém roce zveřejnili celý koncept, jak má školství vypadat, a maturitní zkouška je jedna z úhelných kamenů toho systému školství, tak aby mohl fungovat. Věřím proto, že pan ministr bude pokračovat ve své práci, a vidím to jako jednu z jeho hlavních úloh do konce tohoto volebního období, aby se podařilo (dosáhnout) alespoň nějaké elementární dohody na tom, jak bude vypadat maturita v příštích letech, protože dnes nehlasujeme jenom o tom, jestli tam matematika bude, nebo nebude, ale i o tom, jestli se maturita změní, nebo ne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Petru Gazdíkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nyní ještě pan zpravodaj Lukáš Bartoň v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Já bych rád vyjádřil stanovisko Pirátů. Piráti podporují volbu mezi cizím jazykem a matematikou, takže asi není žádnou neznámou, že podpoříme vládní verzi návrhu, ostatně jsme ho i takto věcně předkládali sami jako poslanecký návrh. Rozhodně nesouhlasíme se tím, aby se tato otázka, tento problém odsunul pouze o dva roky vlastně v době, kdy už tady tato vláda nebude a bude to na přelomu, kdy ani Poslanecká sněmovna to změnit pak nebude moci.

Pozměňovací návrhy, které se sešly k tomuto zákonu, se hodně týkají právě maturity, ale většina těch návrhů se týká zákona obecně. Je otevřen školský zákon a sešlo se zde mnoho pozměňovacích návrhů. S mnoha z nich souhlasíme. Jsou to velice dobré některé pozměňovací návrhy řešící problematiku, která teď ve školství trápí mnoho škol, ale zároveň bych nechtěl opomenout, aby některé pozměňovací návrhy prošly bez vůbec odůvodnění, a určitě jednak zmíním svůj pozměňovací návrh, který se snaží, aby byla uznána úroveň středního vzdělání pro studenty, kteří absolvují střední školu, ale nesplní maturitní zkoušku, tak aby měli alespoň úroveň středního vzdělání bez maturity, bez výučního listu v kategorii střední vzdělání, kde jsou ostatně i teď jednoleté, dvouleté obory. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP