(10.40 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Zároveň bych se rád dotázal, buď poslance Špičáka, nebo pana ministra, který vyjádřil s jeho pozměňovacím návrhem souhlas, jedná se o pozměňovací návrh F, který dává povinnost Cermatu zveřejňovat výsledky, anonymizované výsledky jak z maturitních testů, tak i z jednotných přijímacích zkoušek. V žádném případě by mi nevadilo, když se tato anonymizovaná data u středních škol objeví, protože v momentě, kdy se tato data objeví ve strojově čitelném formátu, určitě začnou vznikat neoficiálně žebříčky škol. Pouze na základě těchto dat. V momentě ale, kdy máme i data z jednotných přijímacích zkoušek, tak začnou vznikat neoficiální žebříčky základních škol.

U středních škol je to bez problémů, si myslím. Střední školu si volí student sám. Může si třeba i na základě těchto žebříčků vybírat svou střední školu. Ale v momentě, kdy máme základní školy spádové a student nebo ten žák by měl jít do školy podle místa bydliště, a teď tam bude žebříček a ta jeho škola prostě nebude v tom žebříčku nahoře, a každý rodič chce určitě dát svoje dítě na tu nejlepší školu, ale zatím to nevěděl, zatím žebříček škol byl tzv. povídání na pískovišti, kdy si rodiče mezi sebou vyměňovali informace o tom, která základní škola je dobrá, která je horší, kam by chtěli dát svoje dítě, a plno rodičů i volí různé metody, aby se dostali na základní školy, ale i mateřské školy, neváhají třeba i měnit své trvalé bydliště při narození nebo před narozením dítěte jen proto, aby se dostali do spádové oblasti dané školy, a nyní budou veřejné žebříčky základních škol, které budou říkat něco o kvalitě, podle toho, jak se jejich absolventi dostávají na střední školy, jak jsou úspěšní v testech, v přijímacích zkouškách na střední školy.

Nemyslím si, že toto jediné kritérium říká něco o kvalitě škol. Určitě ne. I Česká školní inspekce hodnotí školy na 26 různých kritérií. Jednoznačně jsem pro to, aby tato kritéria byla součástí řízení kvality. Ale v momentě, kdy pouze na základě těchto kritérií budou vznikat žebříčky škol, tak to může vést podle mě k dost negativním jevům, hlavně u měst, která mají více škol, že se najednou začnou přesouvat lidi do nějaké základní školy, která v tomto žebříčku bude na prvním místě, a naopak ta, která bude na posledním, bude mít nedostatek žáků.

Takže jaké má ministerstvo stanovisko k tomu, jestli je v souladu s tím, že tyto žebříčky budou vznikat a jestli je to prospěšné pro naše školství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Bartoňovi. Pan ministr ještě chce v rozpravě? V rozpravě ministr školství Robert Plaga.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Byl jsem vyzván k vyjádření se k tomu pozměňujícímu návrhu pana poslance Špičáka. Musím říct, že mě překvapuje ten dotaz, konkrétně od Pirátů, protože jsme neustále vyzýváni v posledních letech k otevřenosti dat, a ve chvíli, kdy se objeví pozměňující návrh, který otevírá ta data Cermatu, po kterých je dlouhodobě poptávka, tak je tu obava, jestli nemůže někdo ta open data využít v neprospěch.

Já ten návrh podporuji, protože si myslím, že zveřejnění dat je správné i v případě základních škol. Ale souhlasím plně s vámi, že - a tak bude postupovat i ministerstvo, Česká školní inspekce u vysvětlování logiky těch dat, že skutečně tato data nejsou ukazatelem kvality té školy. Je to ukazatel úspěšnosti u jednotné přijímací zkoušky. A samozřejmě nemohou zabránit v případě, že jsou otevřená data, nějakým účelovým dezinterpretacím. Ale co se týká nějakého výkladu, doporučení ministerstva nebo přístupu, tak zastává ministerstvo dlouhodobě ten komplexní názor na hodnocení základních škol i středních škol. To znamená, toto nemůže být jednotlivé kritérium. Pevně doufám, že ta otevřenost nezpůsobí tuto dezinterpretaci v nějakém masovém měřítku. Klíčové je - a k tomu budeme edukovat veřejnost, aby se nedívala jenom na toto kritérium. Takže ale jsme pro tento pozměňující návrh jako ministerstvo. (V sále je trvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ještě pan kolega Bartoň se hlásí v rozpravě s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Já děkuji panu ministrovi za toto vysvětlení. I my Piráti jsme připraveni pro tento návrh pozměňovací hlasovat. Jenom jsem potřeboval za důležité zmínit to, že zde toto hrozí. A plně beru slib pana ministra, že se pokusí míti metodiku pro to, aby tato surová data nebyla interpretována špatně mnohými aktéry v oblasti školství. Ne samotným ministerstvem, ale veřejností. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám už žádnou přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Závěrečná slova ne. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil se stanoviskem. O to též požádám pana ministra.

Ale než udělím slovo zpravodaji, požádám sněmovnu o klid! Jsme v závěrečné fázi třetího čtení, budeme hlasovat. Prosím, každá informace je důležitá k tomu, abychom se správně rozhodli. Ještě posečkám. Tak doufám, že jednotlivé hloučky nebudeme muset jmenovat, jisté kolegy a kolegyně. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Procedura je navržena školským výborem ve sněmovním tisku 645/4. Navrhuji tedy proceduru stejně. Za prvé návrhy legislativně technické, ty žádné nejsou. Ještě zmíním, že návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, tedy o něm nebudeme hlasovat. O legislativně technických - vzhledem k tomu, že také nejsou, také nebudeme hlasovat.

Takže jako první bod přijde návrh A1, A3 a A4 školského výboru navrhovaný panem poslancem Raisem, Valachovou a ostatními, o tom, že se oddálí o dva roky povinná maturita z matematiky a cizího jazyka. Tento návrh, pokud projde, budou hlasovány i návrhy i A2, případně B všechny a SD. Ty jsou podmíněny tím, že projde pozměňovací návrh A1, A3 a A4. Pak je možné hlasovat o tom, jaký počet bude mít v profilové části, jestli se tam zařadí matematika, ústní zkouška. (Dotaz z pléna.) Ano, jk jsem říkal. Pokud projde, budou hlasovatelné. Tam je vzájemná výlučnost. Ale pokud neprojde, jsou nehlasovatelné.

Pak budou následovat po sobě návrhy školského výboru. Netýkají se přímo vládní novely, ale týkají se samotného otevření školského zákona, tedy A5, A6, A7, A8 a A10 dohromady, A9, A11, A12, A13 a A14 dohromady, A15, A16, A17, A18 a A19.

Poté pozměňovací návrh C. Poté všechna D - D1 až D5. E1 následuje. Poté F (F1?) a F2 dohromady. Poté všechna G - G1 až G3. Poté H1 a H2, přičemž bude-li schválen H1, je nehlasovatelný J1. Nebude-li schválen H1, budeme hlasovat o J1, protože se týkají obě dvě stejné kapitoly v zákonu. Následuje I1 a I2. A poté návrh jako celek.

Tolik procedura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP