(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh procedury. Ptám se, jestli má někdo výhradu k proceduře navržené zpravodajem. Není tomu tak. O proceduře budeme hlasovat. Nejdříve vás ale všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, abychom zjistili aktuální přítomnost. (Chvíli čeká.) Myslím, že stav přihlášených se stabilizuje.

 

O proceduře rozhodneme v hlasování číslo 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro schválení procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 167, přítomných 97, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat, budeme se tedy procedurou řídit.

 

Máme před sebou první návrh, pane zpravodaji.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, nehlasujeme o něm. Legislativně technické úpravy také nebyly, takže o nich nehlasujeme.

Přistupujeme k bodu 2 procedury, hlasování o návrzích A1, A3 a A4 dohromady. Jedná se o výborový návrh, který předložil pan poslanec Rais, paní poslankyně Valachová a další. Jedná se o oddálení povinné maturity z matematiky o dva roky. Upozorňuji - nebude-li tento návrh přijat, jsou návrhy A2, všechna B a SD nehlasovatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko, pane ministře?

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Nesouhlas.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 168. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 168, z přítomných 101 poslance pro 18, proti 44. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Tímto, protože jsou nehlasovatelné A2, B a SD, přistoupíme rovnou k bodu 7 procedury, a to je hlasování o pozměňovacím návrhu A5, který je výborový. Na výbor ho předložil pan poslanec Rais a tento návrh se zabývá tím, že u neúspěšných maturantů, tedy absolventů střední školy, kteří neudělali maturitu, stačí pouze dva roky pro to, aby mohli dosáhnout výučního listu. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 169, ze 100 přítomných 98 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Další pozměňovací návrh je návrh A6 a A7. Je to pozměňovací návrh výborový, původně předkládaný paní poslankyní Melkovou. Tento návrh umožňuje hrazení nákladů na dopravu na školní výlety z ONIV plus legislativně technické úpravy. Výbor k tomu zaujal stanovisko doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 170, ze 100 přítomných 98 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A8 a A10, taktéž výborový návrh, předkládaný z původního pozměňovacího návrhu paní poslankyně Melkové, který se zabývá financováním některých činností účelovým normativem místo rozvojových programů. Jedná se o zjednodušení. Výbor doporučuje. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 171, ze 100 přítomných 97 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A9. Je to stále výborový návrh, který předložila paní poslankyně Melková. Je to pokračování, že účelový normativ bude místo rozvojových programů s možností zohlednění struktury školských služeb dle krajů. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 172, přítomen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Nyní budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu A11, což je poslední z toho, který předkládala paní poslankyně Melková. Je to výborový návrh. Tento návrh se týká možnosti úpravy rezervy. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 173. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 173, přítomen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A12, který je výborový. Na výbor ho předložil pan poslanec Bartoň ve spolupráci s Ministerstvem školství. Tento návrh se týká nakládání s chemickými látkami pro výuku chemie. Mimo jiné umožňuje i lepší organizaci při chemických olympiádách. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 174. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 174, přítomen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A13 a A14, výborový návrh předkládaný na výbor panem poslancem Bartoněm ve spolupráci s Ministerstvem školství. Jedná se o pozměňovací návrh, který řeší dočasnou náhradu za ředitele školy, řešení situace, kdy škola přijde o ředitele v průběhu funkčního období, do té doby, než bude vypsáno řádné - bude řádný. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 175. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 175, přítomen 101 poslanec, pro 100, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A15, výborový návrh, podaný původně poslancem Bartoněm ve spolupráci s Ministerstvem školství. Tento návrh řeší možnost ukončování vzdělávání cizinců, kteří opustili Českou republiku a nereagují na výzvy. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 176. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 176, 102 přítomných, pro 101, nikdo proti. Návrh byl přijat. Další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP