(11.00 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Další návrh je pozměňovací návrh A16, výborový, předložený panem poslancem Bartoněm ve spolupráci s ministerstvem. Tento návrh řeší úpravu místní příslušnosti pro potřeby nostrifikace. Nyní bude prostě nostrifikace tam, kde byla žádost podána plus řeší i tlumočníky. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 177. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 177, přítomných 101, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A17, výborový, původně předkládaný panem poslancem Miholou, který vyjasňuje nový typ zařízení školního stravování, zavádí výdejnu lesní mateřské školy. Stanovisko výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 178, přítomen 101 poslanec, pro 87, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A18, návrh výborový, který původně překládal pan poslanec Rais. Tento pozměňovací návrh vyškrtává ze zákona národní plán vzdělávání. Toť vše. Stanovisko školského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 179. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179, přítomen 101 poslanec, pro 61, proti 12. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh A19, poslední výborový, původně předkládaný panem poslancem Raisem, který se zabývá tím, že v rámcových vzdělávacích programech zavádí členění obsahu povinné výuky na základních školách po jednotlivých ročnících a obdobích. Stanovisko školského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 180. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 180, přítomen 101 poslanec, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Další návrh je pozměňovací návrh C. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Čižinského, který se zabývá umožněním zřizování přípravné třídy základních škol i soukromým školám. Stanovisko školského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 181. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 181, přítomných 101 poslanec, pro 81, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh D1 až D5 pana poslance Kubíka, který se zabývá jednoznačným vymezením pravomoci mezi ministerstvem a Centrem. Zadání testů jednotné přijímací zkoušky i zadání zkoušek společné části maturitní zkoušky originálně náleží ministerstvu, které to může delegovat na Centrum. Stanovisko školského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 182, přítomen 101 poslanec, pro 95, proti jeden. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Další pozměňovací návrh je návrh E1 pana poslance Váchy, který se zabývá tím, že ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín a místo zápisu. Nyní je v zákoně stanoven termín od 2. do 16. května. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 183. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 183, přítomen 101 poslanec, pro 14, proti 34. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Následuje pozměňovací návrh F1 a F2 pana poslance Špičáka, který stanovuje povinnosti Centra zveřejňovat anonymizovaná data z výsledků jednotlivých zkoušek a maturit. Budou se zveřejňovat zadání, klíče řešení, validace testů, validační protokoly. Zveřejňování bude ve strojově čitelné formě. Školský výbor doporučuje. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 184. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 184, přítomno 101 poslanec, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Další návrh je pozměňovací návrh G1 až G3 paní poslankyně Melkové, která dává do zákona omezení používání mobilních telefonů na školách a toto omezení bude definované školním řádem na školách. Stanovisko školského výboru je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 185. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 185, přítomen 101 poslanec, pro 75, proti 14. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Dalším návrhem je pozměňovací návrh H1 a H2. Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Kovářové, která se zabývá cíli vzdělávání. Jedná se o doplnění do cílů vzdělávání, výuka moderních dějin, finanční, mediální a digitální gramotnosti. Stanovisko školského výboru je nedoporučující. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 186. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 186, přítomno 101 poslanců, pro 45, proti 38. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Nyní budeme hlasovat, protože nebyl přijat, budeme hlasovat o návrhu J pana poslance Miholy, který se také zabývá cíli vzdělávání a přináší se k doplnění občanských povinností, osvojování tradic humanismu vycházejících z antického a židovsko-křesťanského duchovního odkazu. Stanovisko výboru je nedoporučující. (Ministr nesouhlasí. - Upozornění z pléna.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Prohlašuji hlasování 187 za zmatečné a opravte stanovisko, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP