(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já zahajuji odpolední jednání schůze Poslanecké sněmovny. A máme tady pevně zařazený bod, jedná se o

 

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
/sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. (Není přítomna. K pultíku jde ministr kultury Zaorálek.) Já tady nemám ovšem vaše pověření vloženo, že můžete místo paní ministryně to uvádět. Já to tady nemám.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Ano, ano. Mně paní místopředsedkyně Schillerová sdělila, že to písemné potvrzení dodala. Tak já teď...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já ho tady nemám, takže momentíček. Já tedy budu muset... Já vyhlásím minutu pauzu. Já si zavolám, protože to tady potřebuji mít písemně. To nejde ústně, takže já požádám organizační odbor, aby mi to dodal. Takže si dáme minutu pauzu do 14.32.

 

(Jednání bylo přerušeno od 14.31 do 14.32 hodin.)

 

Tak. Měl jsem pravdu, skutečně jsme neobdrželi na vedení Sněmovny písemné pověření, aby mohl v zastoupení paní ministryně Maláčové ten zákon v podstatě uvést pan ministr Zaorálek, takže já vyhlašuji pauzu do 14.35... (Dohady mimo mikrofon.) Nemám ho tady. A organizační odbor mi řekl, že to zjistí a doloží mi to, že potřebují dvě tři minuty. Takže dáme do 14.35, jinak by ten bod musel spadnout.

 

(Jednání bylo přerušeno od 14.33 do 14.35 hodin.)

 

Čas uběhl, pověření jsem již obdržel, takže z pověření vlády předložený návrh zákona uvede v zastoupení paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové ministr kultury Lubomír Zaorálek. Prosím, ujměte se slova, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Vážení kolegové, dámy a pánové, ještě mi jednou dovolte, abych tedy omluvil paní kolegyni Maláčovou, se kterou jsem mluvil, a ona bohužel kvůli zdravotní indispozici nemohla dnes dojít ani do práce, takže omlouvám ji, mluvil jsem s ní a dohodl jsem se s ní, že zde v rámci druhého čtení předložím návrh zákona, který chtěla tady ještě včera předložit ona, a jak už tady bylo potvrzeno, mám od paní místopředsedkyně vlády paní Schillerové také písemné pověření, abych paní ministryni Maláčovou zastoupil.

Dovolte mi tedy, abych vám připomněl aspoň ta základní fakta kolem tohoto druhého čtení. Paní ministryně vám 24. ledna představila vládní návrh zákona, tedy to už bylo 24. ledna, kterým se mění zákon č. 262. Ten vládní návrh zákona byl mezitím projednán. Byl projednáván podrobně v garančním výboru pro sociální politiku a také byl projednán v hospodářském výboru. Já jenom připomenu, že podstata toho návrhu a takový ten stručný obsah byl v tom, že on reaguje na potřebu snížení administrativní náročnosti. Byla tam transpoziční část, která se týkala problematiky vysílání zaměstnanců podle směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku 2018, transpoziční lhůta je tady v tomto případě do 30. července 2020, a také reflektuje tu poslední judikaturu Nejvyššího soudu ČR a zároveň Soudního dvora EU.

Jaké změny jsou tady podstatné. Tak já bych zmínil aspoň toto. V tomhle návrhu se zakotvuje nový institut sdíleného pracovního místa. Pak tam jde o koncepční změnu dovolené, změna v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy a dochází ke zpřesnění úpravy doručování. A pak jsou tam ještě další body. Je to zpřesnění úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Další oblastí, která se tu upravuje, je prohloubení prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. A nakonec snížení administrativní náročnosti při vydávání potvrzení o zaměstnání.

Takže já bych vás tady za paní kolegyni Maláčovou chtěl požádat o podporu tohoto zákona, se kterým vyslovili souhlas také sociální partneři. A to je asi v úvodu v druhém čtení z mé strany všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 689/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku poslanec Roman Sklenák a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já vám tedy mohu sdělit, že výbor pro sociální politiku jako garanční výbor projednal tento návrh zákona na své schůzi 15. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila návrh zákona, a současně jí doporučil, aby přijala k tomuto návrhu pozměňovací návrh. Ten vyplývá ze skutečnosti, že první čtení proběhlo již 24. ledna. Tehdy jsme prodloužili lhůtu na projednání na 80 dní, a pak nastala ta situace, ve které se nacházíme dodnes, tedy dostáváme se ke druhému čtení až po více než čtyřech měsících, a je tedy potřeba upravit účinnost tohoto zákona. Takže ten pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku se týkal právě toho, že nahradil tu navrhovanou trojí dělenou účinnost, a to k 1. 7., k 30. 7., a k 1. 1. 2021, pouze dvojí účinností, a to dnem 30. 7. 2020 s výjimkou vyjmenovaných ustanovení, která by nabyla účinnost až 1. ledna příštího roku. Vzhledem k tomu, že v návaznosti na tento pozměňovací návrh je třeba redukovat to trojí znění i v § 363 zákoníku práce, tak se potom v podrobné rozpravě ještě přihlásím k legislativně technickému pozměňovacímu návrhu, který právě toto navrhuje.***
Přihlásit/registrovat se do ISP