(16.10 hodin)

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní vicepremiérko, kolegyně, kolegové, ono tady mnohé už zaznělo. A pan kolega Bauer to říkal správně. Skutečně tady napravujeme věc, která vznikla z již schváleného tisku 807, lex covid justice. Nicméně tak jak Ministerstvo práce a sociálních věcí, a znovu tedy mohu připomenout, že skutečně tady máme zajistit to, aby zaměstnanci, protože v tuto chvíli... Abychom věděli, o čem se bavíme. Na základě toho zákona lex covid justice je vytvořena jakási ochranná lhůta, když to řeknu velmi jednoduše, ochranná lhůta pro zaměstnavatele, firmy, podniky, na které do 31. srpna tohoto roku 2020 nebudou vyhlašována insolvenční řízení. Prostě věřitelský návrh na konkurz je zablokován do konce prázdnin, do 31. srpna 2020. Stejně tak ani firma ze zákona na sebe nemusí podávat insolvenční návrh. To je důležitá ochrana firem, podnikatelů, aby v okamžiku, kdy se dostanou teď v důsledku krize do platební neschopnosti, měli dostatečný prostor na to, zjednodušeně řečeno, se zmátořit a ze situace se dostat a aby zbytečně neprobíhaly konkurzy a lidé nezačínali znovu podnikat a podobně, prostě abychom dokázali tu kontinuitu zachovat. Velmi důležité opatření, které jsme dali ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti do návrhu lex covid justice.

Bohužel tam skutečně utekla ta věc, která je dnes napravována, a to je vlastně ten dopad na zaměstnance, protože v okamžiku, kdy je zablokován insolvenční návrh nebo konkurz, tak zaměstnancům nemůže být vyplácena náhrada mzdy, jak to ze zákona vyplývá. To tímto tiskem 851 napravujeme, nicméně tak jak byl předložen Ministerstvem práce a sociálních věcí někdy včera večer, nebo předevčírem v noci, tak by vlastně došlo, když to řeknu obrazně, k tomu, že bychom s vaničkou vylili i dítě, a to určitě nikdo nechceme. Já jsem rád, že i paní ministryně Maláčová a výbor pro sociální politiku ten drobný pozměňovací návrh podpořily.

V zásadě jde o to, aby zaměstnavatelé, kteří se dostanou do platební neschopnosti a nevyplácejí mzdu svým zaměstnancům, nebyli nuceni ve velmi striktních lhůtách 15 dnů platit tyto prostředky zpět úřadům práce, tedy aby úřady práce vymáhaly až - a to je předmět toho pozměňovacího návrhu, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě - aby toto vymáhání ze strany Úřadu práce České republiky bylo možné až po tříměsíční lhůtě od ukončení účinnosti § 13 toho lex covid justice, jinak řečeno až po prvním listopadu roku 2020. Je to tedy snaha chránit zaměstnance, to činí tisk 851, a zároveň tím ale nezničit přínos toho, co jsme přijali 24. dubna, čímž chráníme firmy, podnikatele, živnostníky. Myslím, že ten návrh má takto i s tímto pozměňovacím návrhem ratio.

Děkuji za pochopení vám i za podporu paní ministryně a samozřejmě pana ministra. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Z místa se s přednostním právem přihlásila paní předsedkyně Pekarová. Připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já se tímto omlouvám, že takhle vstupuji do té debaty s přednostním právem, ale jen velice stručně, ona by na to svým způsobem stačila i faktická poznámka. Protože chci navázat na předřečníka, tak si dovolím vystoupit ještě před paní poslankyní, která je řádně přihlášena.

Já chci totiž podpořit ten pozměňovací návrh, se kterým kolega Výborný přišel. My jsme, jak už tady zaznělo i od jiných řečníků, opravdu měli na přípravu pozměňovacích návrhů šibeniční čas. A já jsem vlastně přicházela na výbor pro sociální politiku s velmi obdobným návrhem, jak jej tady předkládá pan kolega Výborný, a chci tedy požádat o to, abychom jeho návrh podpořili, a svůj návrh tím pádem ani už nepředkládám, nenavrhuji, protože jsme na výboru uznali, že jeho verze a pojetí je legislativně preciznější a že je tedy opravdu lepší dát tam tu klouzavou dobu, nikoliv pevné datum, jak jsem původně chtěla navrhnout já. Myslím, že bychom skutečně měli dát firmám delší časovou prodlevu nebo delší čas na úhradu závazků vůči úřadům práce v takové chvíli, kdy jsou opravdu mnohé z nich s příjmy na nule, tak 15 dní pro některé z nich nebo pro velkou část z nich by bylo naprosto nesplnitelné.

Proto prosím, podpořme ten návrh. Jsem ráda, že výborem prošel poměrně hladce a že i na výboru zaznělo od zástupců ministerstva včetně paní ministryně Maláčové, že je to změna, která je žádoucí, která jim taktéž konvenuje, a tedy je možno takto firmy podpořit v tom, aby byly schopné svoji povinnost pak zvládnout lépe. Ještě spíše přímluva za pozměňovací návrh. Bude to potom určitě tisk, který budeme hodně schopni podpořit jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tedy v obecné rozpravě paní poslankyně Valachová, která je v tuto chvíli přihlášena jako poslední. Dám jí čas, aby se mohla připravit na svůj výstup. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, děkuji vám za malé strpení. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych představila svůj pozměňovací návrh, který jsem přihlásila do systému a ke kterému se v rámci podrobné rozpravy hodlám přihlásit.

Jsem si vědoma toho, že se nacházíme v legislativní nouzi, což je samozřejmě mimořádná situace, a není to mimořádná situace jen pro nás, ale především pro všechny občany a občanky. Už tady zazněla určitá výhrada, že samotný tento zákon, jak ho v legislativní nouzi projednáváme, je jakousi opravou toho, co jsme předtím v legislativní nouzi schválili. Jeho obsahem je sociální zabezpečení osob. To je obsah. Chceme, abychom v rámci změn, které jsme prosadili v legislativní nouzi v předchozích jednáních, žádným způsobem nesnížili sociální zabezpečení osob. To totiž nebylo ani účelem, ani smyslem změn, které jsme přijímali.

V podobném duchu se nese pozměňovací návrh, ke kterému se hodlám přihlásit. Jde o to, že chci reagovat - právě proto, že jsme v mimořádné situaci a v legislativní nouzi - na to, že aktuálně nejsou zcela jasné podmínky pro účast žáků ve školách a dětí v mateřských školách do 30. června 2020 a je třeba podle mého soudu vytvořit podmínky pro to, aby se rodiče vzhledem k současné epidemiologické situaci mohli svobodně sami rozhodnout, zda dítě do školy nebo školky v následujícím období umístí, nebo neumístí, aniž by tím ztratili nárok na ošetřovné.

Podotýkám, že v tomto duchu se nesla v minulých týdnech veškerá veřejná prohlášení kompetentních osob. Rodiče tedy byli v dobré víře, že to bude na nich, zda dítě do školky nebo do školy pošlou, či nikoliv. Koneckonců nedochází k žádnému obnovení povinné školní docházky. Pokud by byla zachována stávající právní úprava, ztratil by nárok na ošetřovné ten rodič, který se rozhodne dítě do školy nebo do školky neumístit s ohledem na nejlepší zájem dítěte, který nemusí bezprostředně souviset s ohrožením zdraví, ale může souviset s potenciálními negativními dopady na psychosociální vývoj dítěte v případě, že by bylo nuceno docházet do školy nebo školky za specifických mimořádných hygienických podmínek.

Současně je tímto návrhem řešena i situace, kdy škola nebo školka bude sice formálně otevřena, ale s ohledem na nutnost zajištění specifických mimořádných hygienických podmínek nebude mít dostatečnou kapacitu pro všechny děti.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně tak nečiním obvykle, je to výjimečná situace, v tomto duchu se samozřejmě omlouvám i zpravodaji, protože za běžného režimu, nikoliv v legislativní nouzi a ve ztížených časových podmínkách, by bezpochyby bylo namístě pozměňovací návrh také projednat v rámci výboru, nicméně se domnívám, že jsme povinni respektovat to, že v tuto chvíli máme opravdu významný problém v rámci škol, rodiče nemají dostatečné informace a že tímto pozměňovacím návrhem šetříme práva dětí. A to se domnívám, že je věc, na kterou bychom měli jako Poslanecká sněmovna zejména v legislativní nouzi dbát.

Děkuji vám za pozornost a samozřejmě vás budu prosit o podporu této změny, která pouze vnáší jasno do situace, která je v tuto chvíli pro rodiče chaotická. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP