(16.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher. Poté se mi přihlásila paní zpravodajka do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Ještě jednou pěkné odpoledne. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, tu reakci asi na ten předchozí návrh nechám na kolegyni zpravodajce, protože nevím, jestli to přímo souvisí s tímto návrhem. Ale já bych měl dotaz k tomu, co tady projednáváme.

My jsme s tím původním návrhem, to je ten tisk 807, vlastně více chránili zaměstnavatele, potažmo vlastně nepřímo i ty zaměstnance, aby ten zaměstnavatel nezačal od začátku nebo aby úplně neskončil. Teď se správně vrací do hry to, že ten úřad práce po určitou dobu bude vyplácet mzdu tomu zaměstnanci. Nicméně můj dotaz směřuje, a teď nevím na koho, protože tady paní ministryně není, jestli těch 15 dnů bylo opravdu šibeničních, řekl bych skoro mimo úplně, ale i ty tři měsíce, které navrhuje kolega Výborný, jestli to bude dostatečná doba, aby zaměstnavatel vrátil ty prostředky tomu úřadu práce. Protože když se podíváme, jak ta ekonomika se bude vracet, a bude se vracet postupně a pomalu, tak budeme rádi, když v nějaké době se firmy dostanou někam na 70 %, 50% toho, co měly před koronavirem. Jako jestli se dostanou na 100 %, tak to může být za rok třeba. Jestli vůbec někdy. A teď se bavíme o tom, že ony vlastně budou zaměstnávat v tom reálném čase a ještě budou muset vlastně vrátit ty prostředky zpětně. Tak jsem se jenom chtěl zeptat, abychom se tady potom nesešli za pár měsíců a tu dobu neprodlužovali. Tak jestli jsou k tomu nějaká čísla nebo jestli je k tomu ještě nějaká další informace. Já vám děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Pastuchová, poté se mi hlásí z místa pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Tak já děkuji. Já s dovolením rozdýchávám tady, co se děje. Byla jsem, ve 21.40 hodin jsme tento sněmovní tisk dostali předevčírem a byla jsem požádána osobně paní ministryní, abychom to projednali. Já jsem poděkovala všem svým kolegům, že jsme se dokázali sejít v plném počtu v jednu hodinu včera, a všechny jsem prosila, aby pozměňující návrhy dodali do 12.30 hodin. Učinili tak, měli jsme možnost to projednat. A ještě před mým zpravodajstvím jsem se dívala do systému, kde žádný další pozměňovací návrh k tomuto tisku nebyl. A teď, když sedím za zpravodajským stolkem, tady přednese, se vši úctou, paní kolegyně, váš pozměňující návrh, se kterým za mnou včera přišla paní ministryně, a já jsem jí řekla, ať si to projednáte na vládě, kde to zítra má být ke koaličnímu jednání. A vy přesto jste to přednesla, aniž byste mě o tom jako zpravodajku informovala. Myslím si, že toto se nedělá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová, poté pan poslanec Bauer. Prosím, dvě minuty.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já si dovolím prostřednictvím pana předsedajícího poprosit ke zklidnění emocí. Co se týká načítání pozměňovacích návrhů v rámci tohoto režimu, děje se tak tři týdny v řadě jiných situací. Tohle je mimořádná situace. Já jsem ji uvedla ve svém slově poměrně věcně pragmaticky a nekonfliktně. Mou snahou je, protože nevíme, kdy se znovu sejdeme v legislativní nouzi, není vůbec jasné, jestli příští týden bude Sněmovna svolána v legislativní nouzi. Nicméně co je jasné, že již od pondělí zejména v mateřských školách vypukl totální chaos a že vůči rodičům není naplněno to, a tady věřím, že máme absolutní shodu s paní kolegyní, co jsme jim slíbili.Tohle je pozměňovací návrh, který to napravuje.

A co se týká obsahové shody, tu jsem se také pokusila vysvětlit. Bude na Sněmovně, jakým způsobem se k tomu postaví. Pokud Poslanecká sněmovna bude mít svou většinou za to, že tuto věc nechce podpořit, je to její rozhodnutí. Já to budu respektovat. Nicméně musím zareagovat na tu poznámku nenahlášení pozměňovacího návrhu. No, jestli je taková praxe v rámci sociálního výboru, mně se líbí a budu věřit, že se tedy přenese i na školský výbor. Tam to tedy bohužel neplatí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak teď se mi to trošku komplikuje. Hlásí se také pan poslanec Výborný, předpokládám s přednostním právem. Zeptám se pana poslance Bauera, jestli disponuje nějakým přednostním právem. Myslím si, že ne. Nicméně paní poslankyně Aulická se hlásí s faktickou poznámkou. Takže v pořadí je paní poslankyně Aulická, pan poslanec Výborný a pan poslanec Bauer. Prosím, dvě minuty.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já jsem opravdu už musela reagovat, protože mě tahleta situace velice mrzí. Já si myslím, že by nám mělo jít asi o to, abychom dokázali spojit to, aby se lidi nám vraceli do zaměstnání a rozjížděla se pomalu ekonomika, a zároveň to, abychom vyšli vstříc i takovým těm nesrovnalostem v rámci toho uvolňování nebo toho plánování, uvolňování toho, co vlastně připravuje vláda, respektive asi ta tři nejdůležitější ministerstva.

Proto i my jsme říkali v té mimodiskusi, že by bylo možná dobré, aby se ta úprava právě proto, že se nám začínají otevírat mateřské školky, srovnala s otevřením těch základních škol tak, aby vlastně ten nárok, který vlastně otevřením základních školek přestává být nárok na ošetřovné, i když to dítě nepošlete vlastně do té školky, tak jsme říkali, srovnejme to do 25. května, aby ten nárok tedy mohl být s tím, že na to reagují samozřejmě i zaměstnavatelé, na ty datumy, které řeklo Ministerstvo školství.

Musím říci, že se mi nelíbí vůbec komunikace mezi Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí, a odmítám, aby řešili tady poslanci to, co má řešit vláda. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Valachová. A pak jsem se tedy dozvěděl, že pan poslanec Bauer disponuje přednostním právem. Takže ho přesuneme kousek výš. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegové, kolegyně, já myslím, že jsem klidným, věcným hlasem a s jasnými argumenty popsala, jakou situaci ten pozměňovací návrh řeší, včetně toho, proč je tohle mimořádné řešení namístě v legislativní nouzi. A je na Poslanecké sněmovně, jak se rozhodne. Pokud pro to nebude většina, pozměňovací návrh neprojde.

Co se týká předchozích předřečnic, pochopila jsem, že věcně s daným návrhem nemají problém, nepopírají, že tento problém vznikl. Já reaguji na to, co problém je, a na to, že nevíme, a to nevíme nikdo, jestli se v příštím týdnu sejdeme. Jak říkám, pokud pro to bude většina, bude tento pozměňovací návrh přijat a rodiče budou mít řešení. Pokud nikoli, tak nikoli.

A co se týká toho, co má řešit vláda a co poslanci. Takže já myslím, že všichni známe Ústavu, nebudeme se vzájemně popírat, že někdo pozměňovací návrh může podat a někdo nikoli. Navíc je tohle zcela mimořádná věc. Já myslím, že bychom měli s chladnou hlavou se rozhodnout pro to, jestli řeší to, co potřebují rodiče ve školách nyní řešit. Pokud si řekneme ano, tak je na místě to podpořit. Pokud z nějakého důvodu si řekneme, že nikoli, nepodpoříme to. Takže nerozumím těm vášním. Myslím si, že v legislativní nouzi Sněmovna má šetřit práva, v tomto případě práva dětí, a má dbát na to, aby všechny kroky, které dělá pro rodiče, v tomto případě pro rodiče, byly transparentní a předvídatelné. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, jestli je to vše. A poprosím, abychom na sebe nepokřikovali. A nyní se tedy s faktickou poznámku přihlásil pan poslanec Výborný. A poté by snad, jestli to mám všechno dobře, měl být pan poslanec Bauer. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Mě docela baví tady sledovat tu vnitrokoaliční hádku a při, ale já jsem se nepřihlásil k té faktické poznámce kvůli tomu. Já totiž chci reagovat na kolegu Patrika Nachera prostřednictvím vás, pane místopředsedo.

No, já to taky nevím, jestli 1. 11. už bude reálné, aby úřady práce vymáhaly zpětně ty částky po těch zaměstnavatelích. Ale vyšli jsme z nějakého přiměřeného času tří měsíců. Pořád je to lepší situace, než která byla navrhována Ministerstvem práce a sociálních věcí. A znovu zdůrazňuji, zaměstnanci nepřijdou o mzdu, respektive náhradu mzdy. Tu jim úřad práce vyplatí teď ihned v okamžiku, kdy dojde k platební neschopnosti těch zaměstnavatelů. A zároveň zaměstnavatelé nebudou čelit okamžitě vymáhání ze strany úřadu práce. To je celé. A prostě ten proces toho, kdy se úřad práce může - a já bych tady chtěl doufat v nějakou rozumnou přiměřenost a úvahu těch úřadů práce, že 2. listopadu nebo 1. listopadu nezasednou a nezačnou psát ty příkazy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP