(17.00 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Takže já to teď říkám čistě za sebe. Tohle není něco, co bych měl s někým dohodnuté. Byl jsem s tím konfrontován až tady a říkám vám tady k tomu svůj postoj, protože jsem se shodou okolností stal ministrem, který to předkládá, tak to berte s rezervou. Ale na základě znalostí, které mám, jsem skeptický k tomu držet děti doma. Myslím si, že bychom tu míru strachu mezi lidmi měli spíš zmenšovat. Moje největší obava dneska je, že budeme uvolňovat, ale lidé se budou pořád bát. Víte, že já jsem za kulturu, a mám strach, že budeme otevírat zařízení, ale lidé se tam nebudou vracet prostě z obav. Byl bych rád, kdyby se tady v této zemi šířila atmosféra, která by říkala ano, dodržujte hygienická pravidla, buďte v tom zodpovědní a svědomití, ale zároveň se nebojme prostoru, který se otevírá. Uvědomte si, že v Číně mají dneska takovou situaci, že se sice vrací k životu, ale všechno jede na 90 %, i ekonomika, to znamená, že to je to nebezpečí, že my se budeme vracet, ale ta společnost stále nebude funkční a bude ekonomicky stále velice ztrátová. Takže to, co nám hrozí, je právě dneska ten strach, že se budeme bát. Neříkám lidi nutit, aby riskovali, ale měli bychom se chovat maximálně racionálně a neměli bychom posilovat to "zůstaňte prostě pro jistotu doma".

My strašně potřebujeme vrátit zemi k životu. (Potlesk z vládních lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Zeptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Má. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já už nebudu vystupovat. Jenom se opravím. Byla jsem upozorněna, že jsem mluvila o rodičovské a je to ošetřovné. Tak tímto napravuji tu svoji řeč.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli dvě přihlášky. Jako první je to pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Valachová. Pan poslanec Výborný? (Poslanec se nenachází v sále.) Prosím. (Už dorazil.)

 

Poslanec Marek Výborný: Já se moc omlouvám. Zapovídal jsem se s panem ministrem. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod č. 5135. Odůvodnění jsem provedl už v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak. A nyní prosím paní poslankyni Valachovou.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu č. 5206. Odůvodnění jsem přednesla v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy v tuto chvíli nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, jestli je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pokud tomu tak není, končím druhé čtení tohoto návrhu. Podle toho, jak je v tuto chvíli zvykem, přerušuji projednávání tohoto bodu pro provedení třetího čtení po všech ostatních třetích čteních. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce.

 

Posuneme se k dalšímu bodu, což je

 

370.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
/sněmovní tisk 839/ - zkrácené jednání

Tohle už jsme řešili, takže bychom měli pokračovat ve třetím čtení. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, který je pověřen za vládu, jiné pověření tu nemám, a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Věra Procházková. Pan poslanec Kubíček se hlásí. Já mu dovolím vystoupit.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Pane předsedající, prosím o přestávku dvě minuty, pan ministr běží a bude tady během té chvilky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Já to beru na vědomí. Pan ministr tady už je. Výborně, v tom případě tedy přerušovat nebudeme. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po druhém čtení, které proběhlo dne 5. 5., zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Otevírám rozpravu a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Procházková bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu. Nyní se tedy táži, jestli se do rozpravy v tuto chvíli někdo hlásí. Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. Není tomu tak. Ze strany paní zpravodajky taky ne. Mám za to, že návrh na zamítnutí nepadl, stejně tak nevím o žádných legislativně technických úpravách. Nicméně prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne všem. (Zní gong.)

Ráda bych tedy přečetla návrh na hlasovací proceduru. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, a proto bychom mohli hlasovat tímto způsobem.

Za prvé pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 203 z 35. schůze konané dne 5. května 2020, tedy sněmovní tisk 839/1, kdy se v § 2 za slova "o níž bylo" vkládají slova "nebo bude". Pokud bude schválen tento pozměňovací návrh, pak pozměňovací návrh poslance Hniličky už není možné hlasovat, protože byl schválen v návrhu výboru pro školství.

Za druhé bychom tedy samostatně nehlasovali, pokud tedy nebude schválen, tak bychom museli hlasovat návrh pana poslance Hniličky samostatně.

Za třetí bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Terezy Hyťhové, kdy má pozměňovací návrh č. 5103, kdy navrhuje prodloužení - já to vezmu velice zkrátka - o jeden týden. Pakliže bude schválen její druhý pozměňovací návrh, sněmovní tisk pod č. 5130 by pak nebyl hlasovatelný. Pokud tento návrh č. 5103 nebude schválen, tak bychom hlasovali o druhém návrhu paní poslankyně Hyťhové, sněmovní tisk pod č. 5130.

A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako celku ve smyslu změn předešlých hlasování. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Už jsem poslance svolal do sálu. Poprosím je, aby se uklidnili předtím, než budeme hlasovat. Procedura je tedy návrh A výboru, návrh B pana poslance Hniličky. - Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím, přihlaste se, prosím, znovu svými kartami.

Znovu zopakuji proceduru: návrh A, návrh B, návrh C1 a návrh C2, přičemž návrh A a B jsou totožné a návrh C1 je vylučující se s návrhem C2.

Věřím, že se nám počet přihlášených ustálil a je nás dostatek na to, abychom mohli hlasovat, ale současně věřím, že je nás tady víc, takže vás znovu vyzvu, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Pokud jsou tedy všichni přihlášeni, tak zahajuji hlasování o proceduře. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti navržené proceduře? Já vám děkuji. V hlasování pořadové číslo 198 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro všech 101, proti nikdo. Já vám děkuji.

 

Procedura je schválena a prosím tedy zpravodajku, aby nám představovala jednotlivé návrhy. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP