(17.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Procházková: Pakliže byl schválen návrh A, to byl pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro vědu a kulturu, nemusíme hlasovat samostatně o návrhu poslance - (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Návrh A ještě schválen nebyl, takže nyní ho budeme hlasovat. Děkuji. Zahajuji hlasování o návrhu... Ne. Pardon. (Upozornění mimo mikrofon: Stanoviska.) Ještě stanoviska. Ukončuji hlasování jako zmatečné. Prosím stanovisko navrhovatele k návrhu A. (Souhlas.) Děkuji. Stanovisko výboru? K návrhu výboru? (Souhlasné.) Děkuji. To byla stanoviska. Já myslím, že nyní tedy již můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro návrh výboru. Kdo je proti návrhu výboru? Děkuji vám.

hlasování číslo 200 je přihlášeno 100 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Věra Procházková: B pak není hlasovatelné, protože bylo obsaženo už v předešlém hlasování, a můžeme se zabývat C, což je pozměňovací návrh paní poslankyně Terezy Hyťhové, a to pod C1, sněmovní tisk 5103. Jedná se tam o prodloužení v podstatě o ten týden. (V sále je hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko výboru. (Nesouhlasné.) Děkuji. Stanovisko navrhovatele, tedy ministerstva? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? (Ženský hlas mimo mikrofon: Vždyť jsme o tom už hlasovali, ne?)

Tak je tady nějaký spor. Nicméně já konstatuji, že v hlasování číslo 201 bylo přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 30, proti 34. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Věra Procházková: Pak tedy budeme hlasovat o C2. Jedná se o prodloužení tedy o čtrnáct dnů. (Místopředseda Pikal: Děkuji.) Nevím teď, jestli si mohu dovolit říct, že... (Hlas pléna: Tohle nebylo na výboru.) Nebylo na výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pokud to nebylo na výboru, tak předpokládám, že výbor nepřijal stanovisko, a prosím stanovisko ministerstva. (Nesouhlas.) Děkuji.

Pokud je všechno jasné, tak já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 202 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 45, proti 35. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Mám za to, že jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Je tomu tak? (Poslankyně Procházková: Ano.) V tom případě nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ze zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, podle sněmovního tisku 839, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím stanovisko ministerstva. (Souhlas.) Děkuji. Stanovisko výboru? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 203 je přihlášeno 98 poslanců a poslankyň, pro 86, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím jsme projednávání tohoto tisku v tuto chvíli ukončili. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodajce.

 

Posuneme se dál, což je bod

 

371.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
/sněmovní tisk 848/ - zkrácené jednání

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr kultury Lubomír Zaorálek a zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Marcela Melková. Pan ministr i paní zpravodajka tady jsou. Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, které proběhlo v úterý dne 5. 5., zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona.

Otevírám rozpravu a očekávám, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se mnou bude sledovat od stolku zpravodajů tuto rozpravu. Hlásí se někdo do otevřené rozpravy? Nikoho nevidím. Nikoho nemám. V tom případě rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra. Není. Ze strany zpravodajky? Také není. V tom případě... Máte zájem o závěrečné slovo? Prosím.

 

Poslankyně Marcela Melková: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych vás tedy ráda seznámila s hlasovací procedurou k tisku 848, která probíhá následovně. Za prvé budeme v bodě A hlasovat legislativní úpravu v usnesení školského výboru, tisk 848/1 - (Gong.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Je načítán návrh procedury a bylo by dobré, aby byl všem znám. Prosím, pokračujte.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji, pane místopředsedo. Týká se přeznačení odstavců v paragrafu 4 a 5. Dále je tady bod 2B, pozměňovací návrh pana poslance Feriho, vložení nového paragrafu 6, který zavádí povinnost pořadatele poučit zákazníka o jeho právech. Dále je tady v bodě 3 písm. C pozměňovací návrh paní poslankyně Hyťhové. Je to zpřesnění znění paragrafu 5 v odstavci 8, po přeznačení odstavce 2, ten zpřesňuje konec ochranné doby. Čtvrtým bodem je návrh zákona jako celek. A poslední, pátý bod je doprovodné usnesení paní poslankyně Kovářové. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já myslím, že to je jednoduchá a srozumitelná procedura. Kolegy jsem již svolal, takže myslím, že můžu zahájit hlasování o proceduře.

Kdo je pro představenou proceduru? Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 204 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 96, proti nikdo. - (Hovoří ke zpravodajce:) Pokud vám nefunguje hlasovací zařízení tímto způsobem, je potřeba se odhlásit tam, kde jste původně byla přihlášena. - Nicméně konstatuji, že s procedurou byl vysloven souhlas.

 

Až se nám paní zpravodajka vrátí po technické přestávce, tak budeme pokračovat a poprosím o první pozměňovací návrh.

 

Poslankyně Marcela Melková: Děkuji za upozornění. Už je to v pořádku. Můžeme tedy přistoupit k bodu A, kterým je tedy legislativní úprava v usnesení školského výboru věda, výzkum, vzdělání, kultura, mládež a tělovýchova, tisk 848/1. Týká se přeznačení odstavců v paragrafu 4 a 5.***
Přihlásit/registrovat se do ISP