(17.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nechám hlasovat o návrhu procedury, jak zazněla ze strany pana zpravodaje, s doplněním pana Ferjenčíka.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 225, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 40. Návrh byl zamítnut.

 

Teď nechám hlasovat o návrhu procedury přednesené panem zpravodajem.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 226, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 71, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže se můžeme dostat k samotnému hlasování. Jak už jsem řekl, návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, takže budeme hlasovat bod číslo 1 - hlasování o návrhu pana poslance Dominika Feriho, sněmovní dokument 5129. Jedná se o rozšíření počtu společníků ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 227, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 46. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Hlasujeme druhý v pořadí, což je paní poslankyně Šafránkové, sněmovní dokument 5132 - rozšíření počtu společníků ze dvou na tři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 228, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 45. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Za třetí je hlasování o návrhu B paní poslankyně Šafránkové, sněmovní dokument 5133 - rozšíření vymezení rodinných příslušníků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 229, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 45. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod číslo 4 - hlasování o návrhu paní poslankyně Kovářové, sněmovní dokument 5170. Jedná se o rozšíření vymezení rodinných příslušníků.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 230, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 47. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 5 - hlasování o návrhu pana poslance Ferjenčíka, sněmovní dokument 5191. Jedná se o rozšíření subjektů o pěstouny a dobrovolné pečovatele.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 231, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 54, proti 43. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kamal Farhan: Dostáváme se k bodu 6 - hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5193. Jedná se o rozšíření subjektů o DPČ, DPP, o pěstouny a dobrovolné pečovatele včetně OSVČ do 14 600 korun nebo poloviny pracovní doby.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? Pardon? (Hovor mimo mikrofon.)

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže já tady mám po poradě s legislativou, já se omlouvám, protože ten návrh 5191 byl přijatý. A po konzultaci s legislativou by potom byl nehlasovatelný 5193, pan poslanec Ferjenčík, 5196, a bod C, sněmovní dokument 5140. Takže já se omlouvám, že jsem tamto řekl. (Předsedající: Dobře.)

Teď tedy - takže byl přijat 5191, takže nebudeme hlasovat bod 6, což je 5193, nebudeme hlasovat bod 7, což je 5196, a nebudeme hlasovat bod C, což je 5140.

A dostáváme se tedy k bodu 9, což je hlasování o návrhu pana poslance Ferjenčíka, bod D, sněmovní dokument 5190, což je rozšíření subjektů bonusu o DPČ a DPP.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 232, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 48, proti 39. Návrh byl zamítnut. Další návrh prosím.

 

Poslanec Kamal Farhan: Bod číslo 10.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, pan poslanec Ferjenčík se hlásí. Takže kontrola hlasování. Počkáme chvilku... Zeptám se, jestli je všechno v pořádku s hlasováním. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Pouze mohu vyslovit hlubokou lítost nad tím, že někteří nedodržují dohodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak pojďme dál, pane zpravodaji.

 

Poslanec Kamal Farhan: Takže jestli jsem se udržel v koncentraci, tak bychom měli být u bodu 10 a mělo by to být hlasování o návrhu pana poslance Bartoška, sněmovní dokument 5189. Jedná se tam o změnu rozpočtového zdroje kompenzačního bonusu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Kamal Farhan: A nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 850, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 234, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 101. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

A teď budeme ještě hlasovat o doprovodném usnesení. Prosím, pane zpravodaji***
Přihlásit/registrovat se do ISP