(17.40 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní se přesouváme k pozměňovacím návrhům na zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze a je to pozměňovací návrh pod písmenem E 5161 pana kolegy Ferjenčíka. Jak jsem říkala, je to zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 220, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 51. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nyní to bude návrh B1, číslo 5162, paní kolegyně Kovářová. Opět se jedná o zrušení náběhu třetí a čtvrté fáze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 221, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 49. Návrh byl zamítnut.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh 5153, varianta B, jak jsem říkala už při proceduře, je nehlasovatelný.

Dostáváme se k témuž pozměňovacímu návrhu 5153 ve variantě A pana kolegy Munzara. Je to odklad počátku třetí a čtvrté fáze na 1. leden 2022.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 222, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 50. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod písmenem E3, pozměňovací návrh 5163 pana kolegy Ferjenčíka. Týká se povinnosti vystavit účtenku pouze na žádost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 223, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 52. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Toto byly všechny pozměňovací návrhy, které jsme měli k hlasování. Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, podle sněmovního tisku 849, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 224, přihlášeno 100 poslankyň a poslanců, pro 100, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tímto jsme vyčerpali tento bod.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

373.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Kamal Farhan bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Není zájem.

Poprosím zpravodaje pana poslance Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vás dovolím seznámit s návrhem procedury. Jedná se o sněmovní tisk 850. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

Za prvé bychom hlasovali o návrhu - ještě řeknu, že potom, až budeme o jednotlivých návrzích hlasovat, tak je vždycky stručně uvedu. A teď to jenom přečtu.

1. Hlasování o návrhu A1, pan poslanec Dominik Feri, sněmovní dokument 5129. Pokud by byl přijat, byly by návrhy B nehlasovatelné.

2. Další je hlasování o návrhu B, paní poslankyně Šafránková, sněmovní dokument 5132.

3. Pak bychom hlasovali o návrhu B, paní poslankyně Šafránková, sněmovní dokument 5133. Pokud by byl přijat, byl by nehlasovatelný návrh C, sněmovní dokument 5170.

4. Hlasování o návrhu C, paní poslankyně Kovářová, sněmovní dokument 5170.

5. Následuje bod B, hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5191. Bude-li tento přijat, je dále nehlasovatelný D, sněmovní dokument 5193 a 5196, a C, sněmovní dokument 5140.

6. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5193. Bude-li tento přijat, je dále nehlasovatelný D, sněmovní dokument 5196, a C, sněmovní dokument 5140.

7. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5196. Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, je dále nehlasovatelný C, sněmovní dokument 5140.

8. Hlasování o návrhu C, paní poslankyně Kovářová, sněmovní dokument 5140.

9. Hlasování o návrhu D, pan poslanec Ferjenčík, sněmovní dokument 5190.

10. Hlasování o návrhu pana poslance Bartoška, sněmovní dokument 5189.

11. Hlasování o zákonu jako celku.

12. Pak by nás ještě čekalo doprovodné usnesení paní poslankyně Kovářové pod sněmovním dokumentem 5188.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji za seznámení s procedurou. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se hlásí k proceduře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl poprosit o jiné seřazení těch mých tří návrhů. To jsou tři návrhy, které, řekněme, umožňují lépe ty souběhy. Sněmovní dokument 5196 je poměrně široký, pak je 5193, to jsou pouze dohodáři a pěstouni - pardon, 5193 je široký, omlouvám se. 5196 jsou pouze dohodáři a pěstouni a 5191 jsou pouze pěstouni. Tak jsem chtěl poprosit, jestli by bylo možné hlasovat to v pořadí od toho nejširšího, což je tedy 5193, dále přes ten středně široký, to znamená 5196, a potom jako třetí o 5191.

Já jsem na to upozornil pana zpravodaje, takže věřím, že to má poznamenané a když tak je schopen říci, že to je buď ten široký návrh, nebo jenom souběh dohod a pěstounské péče, anebo jenom to, aby pěstouni, kteří jsou OSVČ, nepřišli o bonus. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane zpravodaji?

 

Poslanec Kamal Farhan: Tak vlastně tady padl protinávrh, tak bychom měli hlasovat podle mého názoru o návrhu pana kolegy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP