(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Munzara, abychom bod 76, sněmovní tisk 866, vládní novela zákona o zrušení daně z nabytí nemovitosti - už jsme ho odhlasovali, před chvílí jsme ho pevně zařadili. Máme ho už pevně zařazený jako třetí. Takže pan poslanec už netrvá na svém návrhu? (Hlasy ze sálu: Ne.)

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Můžu to dovysvětlit? (Ano.) Děkuji, pane předsedající. Tak, jak jsme to odhlasovali na návrh pana předsedy Faltýnka, je to sice správně, máme to zařazeno, ale nemáme jistotu, že to bude, jak to chápu já, projednáno. Takže v případě, že by se to třeba z nějakých důvodů nestihlo, navrhuji alternativu dnes odpoledne po pevně zařazených bodech. (Hlasy ze sálu.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Návrh je hlasovatelný, nicméně zřejmě by k tomu došlo tak jako tak. Budeme hlasovat. V případě, že nebude projednán tento bod během dopoledního jednání, navrhujeme bod 76, sněmovní tisk 866, projednávat po pevně zařazených bodech odpoledne jako první.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 43 přihlášeno 185, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Teď je zde návrh pana poslance Luzara, abychom jeho návrh týkající se regulace reklamy zařadili jako první bod v bloku prvních čtení, abychom jej předřadili.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 44 přihlášeno 185, pro 18, proti 23. Návrh nebyl přijat.

 

Teď je zde návrh pana poslance Birkeho - omluva ministrovi kultury paní poslankyní Černochovou. Vzhledem k tomu, že tady nějakou formou omluva již zazněla, trváte na hlasování o tomto bodu? Trváte. Takže je to zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 45 přihlášeno 185, pro 50, proti 18. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová svůj bod týkající se omluvy v opačném směru stáhla.

 

Nyní je zde návrh pana poslance Bláhy, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Nájemné komerčních prostor.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení tohoto nového bodu. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 46 přihlášeno 185, pro 66, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

A pak je zde poslední návrh pana poslance Nachera zařadit nový bod s názvem změna jednacího řádu. (V sále je velký hluk a neklid!)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 47 přihlášeno 185, pro 28, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi změnami a budeme pokračovat ve změněném pořadu schůze.

 

Otevírám bod

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.,
o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 850/2/ - vrácený Senátem

Bod byl přerušen včera v rozpravě. To si nejsem jist, jestli kolega neuzavřel rozpravu. (Hlasy ze sálu: Ne.) Takže byl přerušen v rozpravě. Připomínám, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 850/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Ještě jednou vítám paní senátorku Šárku Jelínkovou. Své místo u stolku zpravodajů zaujala i paní ministryně financí Alena Schillerová.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. V tuto chvíli je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále neutichá.)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, ráda bych za klub STAN dokončila naše vyjadřování ke kompenzačnímu bonusu a k dopadům, které tento kompenzační bonus bude mít na obce.

Včera z úst paní ministryně zaznělo, že Senát změnil pravidla hry během hry. Ale dle našich analýz, které máme, tomu tak není. Nechci zde polemizovat o tom, jaké analýzy má paní ministryně.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším. Poprosím vás, kteří máte něco, co si potřebujete nutně říct, abyste si to říkali v předsálí a nerušili vystupující. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane předsedo. Zkrátka a dobře, je to otázka dvou názorů a zde asi není možné tuto debatu vésti. Nicméně co je ale jasné, co nám paní ministryně včera řekla, že ta koncepce kompenzačního bonusu byla od počátku stejná a byla koncipována jako vratka z daně z příjmů fyzických osob. A toto sdělení je pro mě důležité, protože podle tohoto sdělení jste, paní ministryně, věděla, jaké výpadky tento kompenzační bonus a tato konstrukce bude pro obce a města znamenat, jak významný výpadek příjmů to bude. Nikde to nezaznělo, na žádné tiskové konferenci jste to nezmínila a v podstatě jste tyto informace de facto zatajovala, jakým způsobem dopadne kompenzační bonus na obce a města.

Samozřejmě můžete argumentovat tím, že v důvodové zprávě byl vyčíslen dopad na veřejné rozpočty. Ano, ale pokud opozice podává nějaký návrh zákona, který by se týkal výpadků pro města, obce a kraje, tak ten návrh nám bývá vrácen, popřípadě kritizován, že tam nejsou konkrétně vyčísleny dopady na státní rozpočet, na obce a na kraje. A jak je možné, že tedy Ministerstvo financí uvádí v důvodové zprávě pouze dopady na veřejné rozpočty? Kde je ta kritika? Tak měřte stejným metrem.

Také jste, paní ministryně, včera zmínila, že politika, kterou zde vedeme, Senát, ti, kteří se zastávají obcí, měst a krajů, je krátkozraká a že následky musíme nést všichni, tedy obce i kraje. Ale, paní ministryně, vždyť obce, ve kterých se na skoro tři měsíce umrtvil život, koronavirus sníží příjmy ze sdílených daní, a to velmi významně. Podle odhadů by mohly přijít až o 30 miliard. A to jsou ty následky, které si obce a kraje ponesou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP