(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Munzarovi. Seznámím vás s omluvou. V době od 12 do 12.30 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Schwarzenberg.

Protože budu tento bod muset vzápětí přerušit a protože se někteří poslanci přihlásili z místa, tak jenom shrnu, jak budeme pokračovat. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jan Hrnčíř a také pan zpravodaj Karel Rais. S přednostním právem je přihlášen místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Do rozpravy je písemně přihlášen pan poslanec Tomáš Martínek a z místa pan poslanec Karel Krejza.

Nyní přerušuji projednávání tohoto bodu v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny a budeme se věnovat napevno zařazeným volebním bodům.

 

První bod, který budeme projednávat, je

 

295.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím paní ministryni, aby vám udělala místo u řečnického pultu. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Po delší době se vracíme k volebním bodům, naposledy někdy 11. března jsme volili a dnes jsou tedy připraveny čtyři volební body. Než vás s nimi seznámím, tak moc a moc vás prosím o pozornost i k realizaci provedení těch voleb ve Státních aktech, a to z bezpečnostních důvodů. My jsme se rozhodli, že dobu pro vydávání volebních lístků nadstandardně zhruba dvojnásobně prodloužíme, abyste se nemuseli zbytečně shlukovat ve Státních aktech v úzké frontě v nějaké větší koncentraci. Z bezpečnostních důvodů nejen pro vás, kteří volíte, ale i pro aparát Poslanecké sněmovny, pro ty, kteří se na volbách podílejí, a samozřejmě i členové kolegové a kolegyně z volební komise, tak i z našeho pohledu vás prosím, abyste dodrželi přiměřené rozestupy mezi sebou při výdeji hlasovacích lístků, abyste tam pro jistotu raději použili roušku.

A asi to nejdůležitější - nebudou tam tužky, přineste si k urnám každý svoji tužku, nebudeme je tam nechávat tak, jak jste na to zvyklí. Pro vaše případné použití bude při odchodu z volební místnosti možné použít dezinfekční gel. Samozřejmě i sdělení členům volební komise, pak pro to sčítání lístků budeme mít připravené rukavice a zmíněnou dezinfekci. Tolik k organizaci voleb. Prosím tedy o pochopení.

Nyní k samotným volbám. Prvním bodem je návrh na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Lhůta byla vyhlášena do 21. dubna do 12 hodin. Byl podán pouze jeden návrh, a to ze strany poslaneckého klubu SPD do kontrolního výboru. Kolegové z SPD pak 26. května po lhůtě poslali nový dopis, kde ten návrh upravili. Došlo tam k jedné relativně drobné změně. My jsme to diskutovali ve volební komisi, a abychom nemuseli vyhlašovat novou lhůtu, tak jsme formou per rollam revokovali původní usnesení a přijali nové číslo 158.

Velmi jednoduché, jedna rezignace v rámci klubu SPD, paní poslankyně Lucie Šafránková z kontrolního výboru, a nová nominace do kontrolního výboru, Jaroslav Foldyna.

Volební komise standardně v tomto případě navrhuje hlasování veřejné pomocí aklamací. Bude jedno hlasování o rezignaci, jedno hlasování o nominaci. Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k tomuto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme tedy hlasovat, jak navrhl pan předseda volební komise.

 

Nejprve budeme hlasovat o rezignaci. Na hlasování jsme připraveni.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 189 poslanců, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o nominaci, jak nás s ní seznámil pan předseda.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 53, přihlášeno 189 poslanců, pro 156. I tento návrh jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

296.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Tímto bodem jsme se zabývali 11. března na 41. schůzi, kde proběhlo první kolo. Prosím pana předsedu volební komise, aby nás provedl dnešním jednáním.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V Českém rozhlase, jak řekl pan předsedající, jsme 11. března jedno místo v radě obsadili. Zvolili jsme pana Marka Pokorného s počtem 135 hlasů. Nyní zbývá provést druhé kolo té volby k dovolbě nebo volbě jednoho zbývajícího člena rady. Do finále k dnešnímu hlasování tedy postoupili dva finalisté s nejvyšším počtem dosažených hlasů z kola předchozího. Je to paní Hana Dohnálková se 77 hlasy a pan Jaroslav Šebek s 25 hlasy z prvního kola. Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, tak už rozprava není.

Prosím, pane předsedající, abyste přerušil projednávání bodu a otevřel bod další.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Přerušuji projednávání tohoto bodu na provedení tajné volby.

 

Otevírám další bod.

 

297.
Návrh na volbu členů Rady České televize

Zde je situace podobná. Pan předseda Martin Kolovratník má slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V České televizi jsme obsazovali, resp. ještě obsazujeme, tři místa. 11. března jsme tři místa zvolili. Byl to Roman Bradáč, Pavel Kysilka a Jiří Šlégr. Nyní zbývá provést druhé kolo této volby. Budeme dovolovat tři zbývající místa.

V souladu s jednacím a volebním řádem Sněmovny postupuje do posledního kola dvojnásobek počtu neobsazených míst, takže budeme vybírat ze šesti kandidátů. Do druhého kola postoupili: Ivan Douda se 49 hlasy, Zdeněk Holý s 53 hlasy, Michal Klíma s 57, Hana Lipovská s 83, Pavel Matocha se 77 hlasy a pan Lubomír Veselý s 53 hlasy z prvního kola. Ještě jednou zopakuji, ze šesti kandidátů vybíráme tři.

I zde je druhé kolo, takže prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Rozprava se sice nevede, ale s přednostním právem se přihlásil pan předseda Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl připomenout věc, kterou už všichni víme, že Radu České televize volíme tak, aby v ní byly zastoupeny všechny významné politické, sociální a kulturní proudy. My jsme se snažili o jednání s vládní koalicí, tak aby se nám podařilo tento cíl naplnit, bohužel ta vyjednávání nebyla úspěšná a nepodařilo se nám dosáhnout shody v tom, aby ty proudy, které respektují názory poloviny obyvatel, která není zastoupena ve vládní koalici, se nějakým způsobem promítly i do fungování a obsazení České televize.

Já jsem chtěl poprosit zástupce vládní koalice, jestli by nás tedy mohli seznámit s tím, jakou mají vizi pro Českou televizi a jestli dosáhli nějaké dohody na tom, jaké osoby budou tuto vizi v České televizi naplňovat. Je možné, že se zde nikdo neozve, že taková vize tady není, že taková dohoda tady není.

Já jsem zaznamenal z médií články o různých plánech na obsazení a věřím, že tyto články, které jsou poměrně znepokojivé, které vypovídají nebo spekulují o tom, že mají být zvoleni pouze zástupci jednoho proudu, tak že jsou nepravdivé. Pevně v to věřím a věřím v to, že se všichni rozhodneme v souladu se slibem tak, abychom naplnili ten účel, ke kterému Česká televize byla zřízena, a to je veřejnoprávní služba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s přednostním právem. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážené dámy, vážení pánové, já vás chci z tohoto místa před touto volbou požádat o to, abyste nebrali volbu Rady České televize na lehkou váhu. Věřím, že si všichni uvědomujete, na jakou funkci tady aspirují daní nominanti a kandidáti, a že tedy jejich účelem v radě je skutečně být nezávislými nestrannými zástupci, kteří zaručí i nadále fungování České televize tak, aby mohla plnit svoji funkci tak, jak je daná zákonem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP