(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 49. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána vaše účast, tak jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci a poslankyně: Lukáš Černohorský od 11 hodin - pracovní důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, Martin Kupka do 10 hodin - pracovní důvody, Marek Novák do 12 hodin - pracovní důvody, Lucie Šafránková do 11 hodin - pracovní důvody, Karel Tureček - rodinné důvody, Helena Válková do 10 hodin - pracovní důvody, Lubomír Volný - zdravotní důvody, Václav Votava - osobní důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Jan Hamáček od 10.30 do 12.30 z pracovních důvodů, Jana Maláčová - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Lubomír Zaorálek od 11.30 do 16.30 - pracovní důvody.

Dále se ještě dodatečně omlouvají pan poslanec Ladislav Okleštěk mezi 9.00 a 10.00, paní poslankyně Věra Kovářová dnes od 9.00 do 9.45 z pracovních důvodů a ještě pan poslanec Petr Vrána mezi 9.00 a 10.00 bez udání důvodu.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů 255, sněmovní tisk 589, námořní plavba, třetí čtení, a 257, sněmovní tisk 643, o silniční dopravě, třetí čtení. Dále bychom pokračovali projednáváním dalších bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 252, 253, 254 a 256, sněmovní tisky 502, 553, 572 a 622. Poté bychom případně pokračovali projednáváním dalších bodů dle schváleného pořadu schůze.

Připomínám, že ve 12.30 máme pevně zařazené volební body 298, Státní fond kinematografie, a 299, člen Nejvyššího kontrolního úřadu. Ve 14.30 máme pevně zařazené body 43, sněmovní tisk 669, nakládání se zbraněmi, první čtení, bod 381, návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny pro hodnocení účinnosti vládní pomoci, a 379, stanovisko Poslanecké sněmovny k zásluhám československých legionářů.

Tak. S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já bych si prosím dovolil požádat o pevné zařazení dvou bodů. Jsou to tisky z pera Ministerstva zemědělství. Prosím tedy o pevné zařazení bodu číslo 18, což je vládní návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání, druhé čtení, na dnešek, to znamená 3. června, v 17 hodin... (Předsedající: V 17?) V 17 hodin, ano. A potom hned po tomto bodu bod číslo 19, jak jsem říkal, také bod z pera Ministerstva zemědělství, a to je vodní zákon. To znamená v 17 hodin napevno nejdříve zákon na ochranu zvířat proti týrání a poté vodní zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo k pořadu schůze ještě má zájem o vystoupení. Nikoho nevidím.

 

Přivolal jsem tedy kolegy z předsálí a budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Chvojky, který navrhuje dnes na 17.00 pevně zařadit body 18 a 19.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 138, přihlášeno je 146 poslanců, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já vám děkuji a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Otevírám bod

 

255.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 589/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je pan poslanec Milan Feranec. Garančním výborem je hospodářský výbor.

Pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 589/3, který byl doručen dne 6. března 2020. Usnesení garančního výboru nebylo doručeno. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Ano, takže pane ministře, máte slovo. (Hluk v sále.) Prosím o klid, děkuji. Ještě jednou prosím o klid!

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona o námořní plavbě nepatří mezi ty strategické, důležité, už jenom proto, že v podstatě se týká nás naprosto minimálně. Nicméně musíme provést transpozici směrnice Rady EU v souladu s požadavky EU, přičemž dochází zde pouze k určení námořního úřadu, jímž je podle zákona Ministerstvo dopravy.

V rámci druhého čtení byl k návrhu uplatněn jeden pozměňovací návrh spočívající v úpravě dne nabytí účinnosti zákona, se kterým se ztotožňujeme. Za mě je to vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňovacím návrhu. Já poprosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil stanovisko.

 

Poslanec Milan Feranec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den. Jak už bylo řečeno, pozměňovací návrh je jeden a spočívá v posunutí účinnosti zákona, protože původní účinnost byla 16. února 2020, kdežto teď se navrhuje nově účinnost, a to prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Takže to je jediný pozměňovací návrh. Hospodářský výbor se tím nezabýval, protože z důvodu koronakrize nezasedal.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S náhradní kartou číslo 17 hlasuje pan místopředseda Filip.

Myslím, že není nezbytné, abychom hlasovali takovou jednoduchou proceduru, jedná se o jeden pozměňovací návrh. Budeme? Takže je zde zájem, abychom tu proceduru schválili.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 139, přihlášeno je 163, pro 157, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Já tedy poprosím ještě jednou pana zpravodaje, aby vydržel ještě u stolku a provedl nás tím procesem, to znamená, ať navrhne hlasování o jednom pozměňovacím návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP