(16.00 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Tímto vás žádám, abychom ten sněmovní tisk číslo 669 propustili do druhého čtení, a věřte, že napříč politickým spektrem všichni, kteří k tomu jsme schopni odborně zaujmout nějaké stanovisko, a i ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou, LEXem a dalšími a dalšími organizacemi, které sdružují sportovní střelce anebo majitele, držitele zbraní, vytvoříme takové pozměňovací návrhy, které buď tu evropskou směrnici ještě víc zjemní, anebo docílíme toho, aby to bylo přijatelné. Ale sám za sebe vnitřně říkám, nelíbí se mi, co EU dělá, a proto budu podporovat návrh pana poslance Kotena a budu hlasovat pro zamítnutí té devadesátdvojky, a pokud to neprojde, což je samozřejmě vaše rozhodnutí, tak budu velmi rád, když pan ministr vnitra těch ušetřených 300 milionů, opravdu vyhlásí ten dotační program, a budeme ty spolky... Pane ministře, nesmějte se! Sám jste to řekl, hodil jste to, takže když těch 300 milionů vytvoříme a ty spolky budeme podporovat, protože ta výchova mladé generace k vlastenectví a popř. i těch všech ostatních věcí souvisejících s Českou republikou a národní identitou jsou prostě důležité. A jak jsem zmínil, byl bych rád, kdyby to bylo pod Ministerstvem vnitra, nikoliv pod Ministerstvem obrany, protože jsme u otázky vnitřní bezpečnosti a to je pro mě důležité.

Takže děkuji za tu diskuzi a pojďme rozhodnout hlasováním o dvou návrzích, které tady jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. A ještě mám tady jednu faktickou poznámku a je to pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, dovolte jenom obecně k mým předřečníkům. Já jsem se vždycky domníval, že názorů ač jsme různých, tak že všichni si přejeme a ctíme právní stát. A prostě k právnímu státu patří respektování pravidel. Primární evropské právo je součástí právního řádu, dodržování pravidel je součástí právního řádu, závaznost směrnic a nařízení, na jejichž projednávání jsme se podíleli, je dodržováním pravidel právního řádu. Mě mrzí, když zákonodárce říká: já odmítám respektovat právní řád České republiky. Mluvím o našem právním řádu, jehož je samozřejmě evropské právo součástí.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní tady už nemám žádnou přihlášku, takže se rozhlédnu, zdali někdo chce ještě hovořit v obecné rozpravě. Ano, ještě. Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já vás, pane kolego, předsedo Kalousku, prostřednictvím pana předsedajícího plně chápu, ale v tom případě bychom nemuseli být zákonodárci České republiky -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já vás poprosím o klid. Pane poslanče, moment! Já jsem vás přestal úplně totiž slyšet, co říkáte. Zajisté to jsou závažné věci, takže já vás poprosím o klid, abychom vůbec tady slyšeli, o čem hovoříme. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: - a mohli bychom si nechat všechno diktovat z toho Bruselu, protože jsme se jednou zavázali, že všechno budeme implementovat. A já myslím, že poměrně často narážíme na věci, které se nám prostě nelíbí, a pokud se nám něco nelíbí, tak máme právo to také říci. A i tou formou odporu, že nebudu podporovat kdejakou věc, která z Bruselu přijde.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se rozhlédnu, zdali je ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Ještě! Takže pan poslanec Jiří Kobza. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěl touto cestou vyslovit poděkování všem, kteří se zúčastnili přípravy poslaneckého návrhu zákona o nakládání se zbraněmi, sněmovní tisk 669, protože došlo k naprosto jedinečnému stavu, kdy na tom návrhu byla shoda napříč Sněmovnou, napříč politickým spektrem, což je do značné míry jedinečné, a protože se jedná o velice důležitý zákon pro celou naši zemi, já ještě jednou děkuji všem, kteří se toho zúčastnili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Podívám se, jestli je někdo ještě přihlášen. Nikoho nevidím, takže já sloučenou obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Ne. A pan ministr také ne, takže všichni tři, co by mohli mít závěrečné slovo, tak zájem nemají. To je konstatování.

 

Nyní tedy se vrátíme k projednávání každého tisku zvlášť. Takže nyní tisk

 

43.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka
Ondráčka, Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy
a dalších na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Tady se tedy, protože jsem nezaznamenal žádný návrh ani na vrácení, ani na zamítnutí, tak se tedy nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Ne.) Tak. Žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže nyní přistoupíme k hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 163 přihlášeno 165 poslanců, pro 161, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, a proto se táži, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání. Nikoho nevidím. Takže projednání tohoto tisku mohu pro tuto chvíli ukončit.

 

A nyní přistoupíme k dalšímu.

 

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Tady máme nejprve návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil pan poslanec Radek Koten. Paní zpravodajko, chcete se nějak vyjádřit?

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, přesně tak, pane místopředsedo. Tady zazněl návrh na zamítnutí, a to sněmovního tisku 92. O tom bychom měli dát hlasovat předtím, než budeme rozhodovat o případném přikázání výboru.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano. Takže teď projednáváme po ukončení sloučené obecné rozpravy vládní návrh zákona, je to sněmovní tisk 92, bod 44, aby nedošlo k záměně. A máme tady návrh na zamítnutí předloženého návrhu, který předložil poslanec Radek Koten.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Pro zamítnutí. Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 164 přihlášeno 166 poslanců, pro 51, proti 27. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.

 

A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Já se táži, jestli navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nikoho nevidím. Tady se mi někdo hlásí do obecné rozpravy. Tak já vás odmáznu všechny, jo? (Pobavení.) Ty, co mi tady naskočili.

 

Takže přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 165 přihlášeno 167 poslanců, pro 163, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Žádný návrh nevidím a projednávání tohoto návrhu tedy pro tuto chvíli končím. A předávám řízení schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP