(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S přednostním právem pan poslanec a předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezký podvečer. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, teď v 18.30 naskočí pevně zařazený bod a já si myslím, že kdyby trval déle než půl hodiny, to znamená přes hodinu devatenáctou, tak by byla škoda, abychom nedodělali tento bod, který je v zásadě už před koncem. To znamená, že bych poprosil o to, abychom si odhlasovali, že Poslanecká sněmovna jedná a meritorně i procedurálně hlasuje ne o všech návrzích, prosím, ale jenom o tomto bodu i po 19. hodině do hodiny 21. Já si myslím, že to bude maximálně pět deset minut, ale je potřeba to udělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zazněl tady procedurální návrh, o kterém nechám bezprostředně hlasovat. Jde se o to, že budeme hlasovat, že Poslanecká sněmovna bude jednat a meritorně rozhodovat o bodu, který právě projednáváme, to je bod č. 100, sněmovní tisk 966, po 19. hodině až do 21. hodiny.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 262 přihlášeno 95 poslanců, pro 64, proti 3. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme projednávat pevně zařazený bod

 

272.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské,
Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka,
Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 896/1 a prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský, kterému předávám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, budu se snažit být stručný, protože i já bych byl rád, abychom se vrátili ke strategickému bodu týkajícímu se energetického zákona a dostavby Dukovan, což je i pro můj mateřský kraj, Kraj Vysočina, velmi důležité téma.

Dovolte mi, abych vás seznámil s důvody předložení novely zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je to sněmovní tisk 896.

Chci zmínit, že tento návrh zákona vznikal na základě podnětů samotných zdravotně postižených a zejména těch, kteří mají trvale významné zdravotní postižení. Legislativní základ k tomu dala Národní rada osob se zdravotním postižením, dále jsme pak ten návrh upravovali, v jedné fázi jsme ho i konzultovali s MPSV. Hlavním cílem této novely je upřesnit a zjednodušit proces opakovaného vydávání průkazu osobě se zdravotním postižením a odstranit současný stav, kdy není v rámci České republiky při procesu výměny průkazu zdravotně postiženého postupováno jednotně.

Druhou ambicí, která si myslím, že je ještě významnější, je legislativně jasně definovat zdravotní postižení, u kterých vznikne nárok na průkaz zdravotně postiženého bez časového omezení. Jenom statisticky. V České republice je v tuto chvíli asi 325 tis. osob, které mají přiznaný průkaz zdravotně postiženého, z toho asi 80 % má průkaz přiznán s nárokem bez časového omezení, to znamená trvale, a asi 65 tis. lidí má časové omezení.

Ambice tohoto návrhu zákona je vlastně ve třech oblastech. Ta první je upravit bod 5 § 35 tak, aby byly jasně vymezeny zdravotní stavy, při kterých je nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením bez časového omezení. My se velmi často setkáváme s tím, že pacienti se stejnou diagnózou i se stejným funkčním omezením, kteří jsou ale z různých krajů, někdy mají přiznaný ten nárok bez časového omezení a někdy musí chodit po těch zhruba deseti letech, kdy většinou mají ten průkaz přiznán, na opakované zdravotní prohlídky. Myslíme si, že je dobře, aby toto bylo jasně definované v zákoně, respektive potom v příloze zákona ve formě prováděcího předpisu. Myslím si, že to odstraní určitý pocit nespravedlnosti, který některé tyto osoby zažívají, a že by to v tomto mělo být jasně deklarováno.

Druhou ambicí tohoto návrhu zákona je, aby se upravily podmínky, kdy se vyměňuje ta samotná průkazka. Protože jedna věc je nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a druhá je platnost toho průkazu, té vlastní kartičky jako veřejné listiny. Ta se v tuto chvíli vyměňuje u dospělých po deseti letech, aby se obnovily biometrické údaje, a u dětí do 18 let se vyměňuje jednou za pět let. Jsme přesvědčeni o tom, že i tady je potřeba jít vstříc zdravotně postiženým a ten proces maximálně zjednodušit. Pokud má někdo už přiznaný časově neomezený nárok na průkaz jako takový, tak jsme přesvědčeni o tom, že už je možné dnes zautomatizovat ten systém tak, aby dva měsíce před ukončením platnosti té samotné průkazky Úřad práce vyzval toho držitele, aby doložil dvě nové fotografie, a pak už mu v podstatě bude jenom zaslána ta samotná průkazka. Jsme přesvědčeni o tom, že to je vstřícné nejenom gesto, ale že to je vstřícný postup vůči zdravotně postiženým. A myslím si, že dnes v době covidové pandemie, která nevíme, jak dlouhou bude trvat, je to pro ně velmi důležité, protože každý další administrativní zákrok nebo nárok na toho zdravotně postiženého i jeho rodinu je pro něj zatěžující.

A tou poslední změnou je to, aby u těch osob, které mají už trvale přiznán nárok na ten průkaz, nebyly vyžadovány periodické zdravotní prohlídky. O tomto jsme hodně diskutovali s paní kolegyní Dražilovou, která je zpravodajkou tohoto tisku, i se zástupci Úřadu práce. Je potřeba korektně říci, že tyto případy jsou už v tuto chvíli ojedinělé, nicméně v některých případech se ještě vyskytují. I tady si myslím, že upřesnění v zákoně je správnou ambicí, tak aby nevznikaly nějaké pochybnosti.

Milé kolegyně, kolegové, my jsme při diskusi o problematice osob se zdravotním postižením a vydávání průkazů narazili s kolegy i z dalších klubů na ještě některé další problematické body, a proto já jako předkladatel za sebe nebudu mít problém s tím, pokud padne veto na projednávání v § 90, s tím, že budeme mít možnost ve výboru ještě některé ty problematické věci dodiskutovat a případně formou pozměňovacích návrhů upravit.

Kolegyně, kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto zákona do druhého čtení a pevně věřím, že i negativní stanovisko vlády, které bylo, bude na základě diskuse ve výboru změněno, protože si myslím, že tato problematika skutečně osobám se zdravotním postižením pomůže a že to je skutečně na odbornou diskusi, kdy věřím, že i se zástupci ministerstva a Úřadu práce, případně České správy sociálního zabezpečení, najdeme společnou řeč. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V tuto chvíli bych poprosil, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Lenka Dražilová. Prosím.

 

Poslankyně Lenka Dražilová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dne 23. června tohoto roku byl poslancům rozeslán sněmovní tisk 896. Jak zde již bylo řečeno, jedná se o návrh skupiny poslanců - Víta Kaňkovského a dalších - na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám zdravotně postiženým.

Velmi zjednodušeně se dá říct, že podstatou tohoto návrhu je zjednodušení vydávání průkazek zdravotně postiženým. Tak jak zde říkal pan kolega Kaňkovský, v podstatě jsou zde řešeny tři situace.

Ta první, kdy osoba se zdravotním postižením, která má přiznán nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením s trvalou platností, žádá o vydání nového průkazu jako veřejné listiny pouze z důvodu skončení platnosti stávajícího průkazu. Podle navrhovatelů je běžnou praxí, že i v těchto případech posuzuje takový nárok před vystavením průkazu posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení, čímž podle nich dochází samozřejmě k velmi výraznému a zbytečnému prodlužování při vystavování nových průkazů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP