(10.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Takže my už v předstihu říkáme, přijměme zákon na zastropování úroků u půjček, tím zabráníme tomu, aby další a další lidé padali do dluhových pastí, a samozřejmě tím pádem ušetříme i státu, který potom samozřejmě logicky ty lidi nemůže nechat úplně na ulici, jako že nechává na ulici finálně, protože s tím naším návrhem na zestátnění exekutorů také to tady vláda pořád odmítá, čímž bychom taky vyřešili neúnosný mafiózní stav, který je kolem exekucí. Tak aspoň bychom zabránili u toho vstupu tím, že bychom přijali náš návrh na zastropování úroku k lichvě a upravili bychom podmínky kladným směrem.

Takže to jsou tři návrhy SPD a já navrhuji, aby byly zařazeny za pevně zařazené body. Tady byly návrhy, které tady byly řečeny panem předsedou Faltýnkem. Chápu, že ty mají asi největší šanci na to, že projdou. Tak za ty návrhy z pera hnutí ANO, které projdou, to jsou ty návrhy z grémia, nebo ty, co tu říkal pan předseda, tak my navrhujeme, aby byly zařazeny v pořadí, co jsem říkal. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já to jenom upřesním, protože je tam několik návrhů, takže za pátý bod, první čtení, chráněný účet.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano a v pořadí: zmrazení platů politiků, zvýšení daňové slevy na poplatníka a třetí zastropování úroků, tzn. ukončení lichvy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji, poznamenal jsem si. Jako další je přihlášen pan předseda Michálek, připraví se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, za předkladatele návrhu sněmovního tisku 978, novela zákona o platu představitelů státní moci, který podepsala skupina poslanců Ivan Bartoš, Jan Bartošek, Vít Rakušan, Mikuláš Ferjenčík a další, předkládám návrh na zařazení tohoto bodu do programu dnešní schůze, a to za bod chráněný účet. Jde tedy o návrh, který ve zkratce znamená zmrazení platů ústavních činitelů na rok 2021, a my tím sledujeme ten princip, který i v Poslanecké sněmovně dlouhodobě hájíme, že platy politiků by se měly odvíjet od situace v ekonomice. Není to tedy žádné sebemrskačství nebo nějaká devalvace práce poslance, kterou samozřejmě každý volič může posoudit ve volbách.

Vycházíme ze situace, že ve druhém čtvrtletí tohoto roku ekonomika klesla o 10,9 % meziročně. Naše ekonomika trpí, statisíce lidí mají nižší příjmy, mají povinnosti navíc, stát se zadlužuje, máme deficit hospodaření 500 miliard korun. V této situaci by skutečně bylo nemístné, aby došlo ke zvýšení platů ústavních činitelů. Proto předkládáme návrh rychlého řešení záplaty, která se týká roku 2021, protože nikdo neví, jak se situace bude dál vyvíjet, jak dlouho tady s námi bude koronavirus. Podstata návrhu spočívá v tom, že v roce 2021 budou mít ústavní činitelé stejné platy jako v roce 2020. Týká se to tedy jak politiků, tak členů různých rad, tak se to týká představitelů justice, soudců a státních zástupců.

Tento návrh je v souladu s Ústavou České republiky a při jeho zpracování jsme postupovali s plným respektem k nezávislosti justice. Ústavní soud vyjádřil ve své judikatuře dva základní principy, od kterých by se měla odvíjet úprava, a to zajištění stabilního materiálního zázemí, které je vyjádřeno tím, že soudcům by neměl plat klesat. A druhý princip, že pokud možno, pokud dochází k nějakým změnám, tak by to mělo být pro všechny stejně, jak pro politiky, i pro soudce, tak aby nedocházelo k postihování soudců jakožto jedné z moci v systému dělby moci podle Ústavy České republiky. Je to tedy provizorní návrh, nevíme, co bude za rok. A během toho času, který díky tomu získáme, získáme možnost připravit koncepční řešení, na kterém pracujeme s panem kolegou Nacherem, s hnutím ANO, tak aby se odvíjela výše kompenzace ústavním činitelům od některé objektivní veličiny, například od hrubého domácího produktu, tak aby se valorizovalo v časech, kdy se daří ekonomice, tak aby platy ústavních činitelů tomu odpovídaly, případně podle průměrné mzdy v ekonomice. To by byl koncepční návrh, který bychom připravili do konce volebního období a který by navázal na toto jednorázové řešení.

Samozřejmě jsme v situaci, která vyžaduje, aby Poslanecká sněmovna postupovala rychle, protože pro schválení návrhu zákona je potřeba minimálně 60 dnů na projednání v Senátu, u prezidenta republiky a pro legisvakanci, tak aby zákon nabyl účinnosti od 1. 1. příštího roku, a tudíž je nezbytné projednat tento návrh dnes tak, aby do 31. října odputoval z Poslanecké sněmovny do Senátu k dalšímu projednání. Proto si vás dovoluji požádat, abyste umožnili projednání tohoto návrhu, protože je předložen podle § 90 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Kdyby se měla konat trojí čtení návrhu zákona, tak by to znamenalo, že od začátku příštího roku se schválit nestihne. Jde o jednoduchou, v podstatě jednu větu v zákoně, která skutečně navazuje platy v roce 2021 na hodnotu v roce 2020.

Ještě doplním druhý návrh, a to, aby v případě, že projde návrh kolegů z SPD také k problematice platů, tak aby tyto dva návrhy byly projednány společně za sebou tak, aby návrh SPD byl projednán po našem návrhu, případně aby k nim proběhla společná rozprava.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předseda Stanjura s přednostní právem k pořadu schůze.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vím, že v politice se toho za posledních sedm dnů odehrálo mnohé, ale zkusme si připomenout, proč jsme se dneska sešli. Ve výborovém týdnu, sice na řádné schůzi, ale v mimořádném termínu. Sešli jsme se proto, že vláda pro svůj záměr schválit kurzarbeit ve zkráceném řízení ve stavu legislativní nouze získala jeden hlas v Poslanecké sněmovně. Jeden hlas. Mezitím se pan premiér vyjádřil - a já s ním souhlasím - že se návrh zákona nepovedl. Velmi kulantně řečeno, ale proč ne, buďme zdvořilí. Ten návrh zákona se nepovedl. Načež jsme se dohodli v Poslanecké sněmovně, že se sejdeme už tento týden, protože ten princip podle mého názoru neodmítá žádný poslanecký klub, takže na tom nadpisu se shodneme. Problém je s obsahem toho zákona.

Myslím, že jsem vůbec nepochopil vystoupení paní ministryně financí, možná proto, že chtěla mluvit jako první, kdy přišla a přesvědčovala nás, abychom ten bod zařadili. Paní ministryně, to je schváleno organizačním výborem, pro jsou všechny poslanecké kluby, tak úplně nerozumím, proč jste plédovala za zařazení do programu, protože to projde jako nůž máslem, podle mne budou pro všichni přítomní. Ale proč ne.

Já bych očekával možná něco jiného. Očekával bych, že vláda v této chvíli přijde s nabídkou na politické jednání, sezve zástupce poslaneckých klubů, domluví se na principech, ve kterých se má ten zákon změnit, a pak případně tuto politickou dohodu by měli vládní legislativci přepsat do přesného paragrafovaného znění. Takhle nám hrozí, že budeme projednávat desítky pozměňovacích návrhů. My jsme samozřejmě už více než deset podali, protože jsme byli připraveni už na tu minulou středu. A nemyslím si, že je to šťastný postup. Dávám k úvaze vládě tento postup i po dnešním prvním čtení, aby někdo ze členů vlády, paní ministryně Maláčová teď nemůže, to je jasné, zorganizoval jednání, abychom se pokud možno domluvili na změnách, na principech těch změn, které tam zapracujeme, např. jaká bude hranice pro tu podporu atd., mohl bych vyjmenovat jedno za druhým, ale to si nechám až do obecné rozpravy k tomu konkrétnímu bodu, a pak to dát vládním legislativcům, ať to napíšou správně, aby tam někdo neudělal neúmyslně chybu. A samozřejmě opozice má mnohem menší možnosti než vláda ve smyslu legislativní správnosti případných pozměňovacích návrhů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP