(10.50 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Naším společným zájmem musí být, aby ten zákon byl dobrý. Možná nebudeme všichni spokojeni, že ten či onen parametr není přesně v tom znění, jak si představujeme my nebo naše politická strana, ale měl by být dobrý a funkční. A já už jsem někdy na konci srpna odpovídal na otázku, že pokud se nám to povede k 1. lednu, tak to bude vlastně výborný výsledek, protože tady práce kvapná málo platná platí dvojnásobně.

Když jsme o tom minulý týden jednali, protože ten kurzarbeit, když budeme používat to hezké německé slovo, byl v minulých měsících suplován programy Antivirus, třemi programy. Dva, které byly formou dotačního titulu, to znamená, rozhodovala o něm vláda, zatím platí a mají platit ještě dalších 23 dnů, a třetí, který byl zákonem Poslaneckou sněmovnou a Senátem schválen, se týkal malých firem do 50 zaměstnanců, a protože mi pan předseda Vondráček říkal, že by bylo vhodné, kdybychom to projednali souběžně, protože je evidentní, že když to půjde dobře, tak kurzarbeit bude platit od 1. ledna, a máme před sebou celý podzim a začátek zimy, to znamená, že máme před sebou poslední čtyři měsíce letošního ekonomického roku, tak navrhuji, abychom jako třetí bod programu, to znamená po kurzarbeitu a po harmonogramu státního rozpočtu, projednali sněmovní tisk 947, který navrhuje odpuštění sociálního pojištění firmám do 50 zaměstnanců do konce letošního roku, a jako bod číslo čtyři sněmovní tisk 948, který navrhuje odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění osobám samostatně výdělečně činným taktéž do konce roku v těch samých parametrech, v jakých ty zákony platily do konce srpna.

Pokud se mám vyjádřit, co se má dít s podporou zaměstnanosti do konce roku, tak se mohu opřít i o stanovisko naší COVID komise, kde jsme to poctivě projednávali, měli jsme dostatek dat, která nám poskytla jednotlivá ministerstva, takže názor občanských demokratů je vlastně totožný s názorem této komise. Myslíme si, že by vláda měla prodloužit Antivirus A do doby, než bude platit kurzarbeit. Připomínám, že je to až 80 % ze superhrubé mzdy, kdy jsou lidé v karanténě, to znamená, je nařízená karanténa - tam vidíme, že ty náklady šly rapidně dolů, že dneska to už není celoplošné opatření. Mám poslední čísla, myslím za srpen nebo červenec, kdy to bylo pouhých 45 mil. korun. Myslím, že to je vstřícný krok vůči zaměstnavatelům.

Naopak naše komise, a je to stejný názor občanských demokratů, nedoporučuje prodloužení programu Antivirus B, který se používá, omlouvám se za to zjednodušení, když zaměstnavatel nenajde práci. Pokud ji nenašel od toho března, tak je mizivá pravděpodobnost, že ji ještě najde. Současně slyšíme oprávněné stesky jiných zaměstnavatelů, kteří ani v této době nejsou schopni sehnat nové pracovníky, protože mají zakázky, ale bohužel nemají dostatek pracovních sil.

A samozřejmě doporučujeme, a bylo to i doporučení i té COVID komise Poslanecké sněmovny, abychom prodloužili program Antivirus C do konce roku, což je významná úspora nákladů na straně malých zaměstnavatelů za splnění podmínek, které jsou v zákoně, to znamená, museli udržet minimálně 90 % pracovních míst, která měli v březnu, a museli udržet minimálně objem mzdových prostředků ve výši 90 % proti tomu, jaký byl objem mzdových prostředků rovněž v březnu.

Já bych byl moc rád, abychom to zařadili a hlasovali. O případných výhodách či nevýhodách tohoto návrhu se určitě můžeme bavit v rámci obecné rozpravy v prvém čtení, nicméně si myslím, že jak živnostníci, tak malé firmy si zaslouží, abychom o tom hlasovali a rozhodli. Já samozřejmě doporučuji, abychom byli pro, ale ti z vás, kteří jsou případně proti, budou mít prostor v té debatě, aby případně vystoupili s argumenty, proč to nepovažují za dobrý nápad. Obě ta opatření, a to je třeba poctivě říct, ale myslím vycházejí z těch čísel, která máme na ministerstvech, znamenají výpadek v příjmu sociálního systému ve výši 25 mld. korun do konce letošního roku, z toho 16 je ten návrh, který by ulevil malým firmám do 50 zaměstnanců, a 9,2 mld. je úleva, kterou navrhujeme pro naše živnostníky.

Děkuji za podporu obou těchto návrhů. (V sále je obrovský hluk!)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo, hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já mám tři věci.

Ta první věc je bohužel to, že musím z dnešního jednání omluvit paní ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou. Ten důvod je takový, že byla v pracovním kontaktu s asi třemi nebo čtyřmi kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí, a ti jsou bohužel pozitivně testováni na covid, a dnes je raději v preventivní karanténě, aby nás případně neohrozila. Čeká na výsledek testu, kterému se dnes podrobila. Až bude vědět, jak je na tom, tak buďto přijde, a já věřím, že přijde, a přeji jí pevné zdraví, anebo nepřijde. Bohužel dnes tady, jak jsem říkal, nemůže být s námi, protože nás nechce ohrozit, kdyby náhodou byl ten její test případně pozitivní. Tudíž paní ministryni Maláčovou omlouvám. Bohužel to zkomplikovalo i některé věci, které ona předkládá, ale věřím, že toto všichni, ctění kolegové a kolegyně, pochopíte.

Potom druhá věc. My určitě podporujeme zařazení návrhu kolegy Michálka na takzvané zamrazení platů, nicméně si myslíme, že máme lepší řešení. Bohužel, jak jsem říkal, paní ministryně Maláčová tady není. Máme vládní návrh, který nechce platy zamrazit, ale chce je ještě snížit, navázat na takzvanou minimální mzdu, tudíž si myslíme, že to je lepší řešení. Ale pokud tady paní ministryně není, tak podpoříme určitě poslanecký návrh, který řeší alespoň zamrazení platů poslanců a dalších, protože to není jenom o platech poslanců, ale i o platech senátorů, ministrů a dalších. Myslíme si opravdu, že v době, která nyní je, to znamená v době, kdy spousta lidí neví, jak to bude v budoucnu s jejich platy, s jejich pracovními pozicemi, tak by bylo nemravné a nemorální, aby se od 1. 1. platy, respektive odměny za výkon funkce, zvedaly, tudíž souhlasíme alespoň se zamrazením.

Poslední věc. Máme jako ČSSD programovou prioritu a vím, že to má podporu i u některých dalších stran, například mezi Piráty. My jsme jako ČSSD, jako poslanecký klub, předložili novelu zákona o nemocenském pojištění. Je to tisk 695. Já bych jenom krátce ozřejmil, o čem to je. My jsme zjistili po konzultaci s odborníky z Ministerstva práce a sociálních věcí, že dlouhodobé ošetřovné, to znamená institut, který jsme přijali stejně jako otcovskou před dvěma lety, má v praxi ještě drobná úskalí. Mezi ta úskalí patří to, že tu máme podmínku hospitalizace po dobu sedmi dnů pro vznik nároku na dlouhodobé ošetřovné a je tady podmínka požadovat dlouhodobé ošetřovné v den propuštění pacienta z nemocnice. Doba hospitalizace se zkracuje a ne vždycky je rodina schopna říci, zda je dlouhodobé ošetřování schopna zajistit vlastními silami, nebo ne. A my proto navrhujeme zkrácení podmínky hospitalizace na čtyři dny včetně dne přijetí a propuštění z nemocnice a lhůtu patnácti dnů pro možnost o dlouhodobé ošetřovné požádat. Myslíme si, že tento návrh je ku prospěchu občanů České republiky, ku prospěchu těch, kteří mají nějakého příbuzného, blízkého člena rodiny, v nemocnici a chtějí se o něj postarat sami ve svém bydlišti, to znamená mimo zdravotnické zařízení. Tento návrh by měl rozvázat ruce a pomoct vlastně lidem, kteří se chtějí o takto nemocné starat, a také, a na to nesmíme zapomínat, by měl uvolnit lůžka v nemocnicích. Doufejme, že jich nebude potřeba, ale v této době nikdy nevíte. To znamená, že tento tisk 695, novela zákona o nemocenském pojištění, bychom prosím chtěli pevně zařadit po případném pevném zařazení novely zákona o platech. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP