(11.40 hodin)
(pokračuje Dražilová)

Dle návrhu nárok na ni mají zaměstnanci s pracovním poměrem na dobu neurčitou, který trvá minimálně tři měsíce. Podpora bude poskytována maximálně po dobu 12 měsíců, přičemž ji lze čerpat v období 24 měsíců ode dne podání oznámení. Podpora bude náležet zaměstnanci jen za tu část jeho týdenní pracovní doby, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, v rozsahu nejméně 20, nejvýše 80 % jeho týdenní pracovní doby. Její výše má činit 70 % průměrného hodinového čistého výdělku zaměstnance. Zaměstnanec se může během podpůrčí doby jako zájemce o zaměstnání vedený v evidenci úřadu práce účastnit i aktivit, které úřad práce zabezpečuje. Zákonem bude stanovena maximální částka podpory ve výši jednonásobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu. Do rozpravy je první s přednostním právem přihlášen pan předseda Miroslav Kalousek. Poté vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Lucie Šafránková, která je pověřena přednést stanovisko klubu SPD, a potom přihlášené kolegyně a kolegové v pořadí, jak je vidíte na tabuli. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já naprosto akceptuji a nekritizuji, že zákon předkládá pan ministr Petříček, paní ministryně je v karanténě, někdo to jménem vlády předložit musí. Co akceptovat nemůžu, proč nám to sem předkládáte v takové podobě, s příslušným veřejným komentářem pana předsedy vlády.

Pan předseda vlády se včera vyjádřil do sdělovacích prostředků, že tento návrh se nám tedy nepovedl. No, já musím výjimečně souhlasit, já si to myslím také, že se to vládě nepovedlo. Ale já si pamatuji, za těch 22 let, co jsem v Poslanecké sněmovně, si opravdu pamatuji leccos. Pamatuji si lecjaké absurdní situace. Ale opravdu si nepamatuji, že by vláda přišla s návrhem do Poslanecké sněmovny, žádala o jeho podporu, a současně předseda vlády, který za tu vládu mluví, říká: To se nám to tedy nepovedlo. Tak to je inovace, která je tu poprvé, myslím od roku 1990.

Na to je jednoduchá odpověď. No tak když jste sami přesvědčeni, že se vám to nepovedlo, tak proč nám to sem proboha dáváte? Tak si to vezměte zpátky, rychle to předělejte, abyste byli přesvědčení, že se vám to povedlo, a pak o tom povedeme seriózní diskuzi. Proč máme diskutovat o předloze, o která vláda sama říká, že se jí to nepovedlo? Pak to tady budeme během těch dvaceti dnů bastlit lidovou tvořivostí v jednotlivých výborech ve druhém čtení, pak to nějak dopadne. A pan předseda Vondráček to pošle do Senátu, pravděpodobně s přípisem: My vám, vážený Senáte, posíláme návrh zákona, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, ale nějak se nám to nepovedlo. Kdybyste nám to laskavě v tom Senátu opravili. No, tohle nám ta vláda říká! Kdyby to ten Vondráček napsal takhle do Senátu, poté co to tady projde, no tak by udělal přesně to samé, co říká předseda vlády: Milá Poslanecká sněmovno, my vám předkládáme návrh, který se nám nepovedl. Nějak si s tím poraďte.

To je absurdní! Prosím, vážená vládo, vezměte si to zpátky. Předělejte to velmi rychle. My deklarujeme ochotu sejít se kdykoliv, klidně o víkendu na mimořádné schůzi, deklarujeme ochotu, když nám řeknete "ano, teď se nám to povedlo", tak deklarujeme ochotu zkrátit druhé čtení ještě víc než o dvacet dní. Ale já osobně nejsem ochoten jednat o předloze vládního návrhu, o které předseda vlády říká: Ta se nám tedy fakt nepovedla.

To se nám tedy fakt nepovedla celá vláda. Proto dávám návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Návrh jsem zaznamenal a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.

Nyní vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Lucie Šafránková a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, také s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, poslanci hnutí SPD od počátku výskytu šíření nákazy koronaviru vždy podporovali všechny smysluplné návrhy a opatření, které směřovaly k podpoře občanů, zaměstnanců i živnostníků, zejména těch poškozených dopady opatření nouzového stavu nejvíce. A sami jsme předložili zde ve Sněmovně i desítky vlastních návrhů, jejichž cílem byla adresná podpora těch skupin občanů, na které vláda zapomněla, anebo jim poskytla pomoc velmi nedostatečnou. Proto samozřejmě podporujeme i myšlenku zavedení institutu tzv. podpory v době částečné zaměstnanosti, pro který se vžilo krásné, typicky české označení kurzarbeit.

Mimořádná doba, kterou prožíváme, si žádá i mimořádná a ne zcela standardní řešení. Dopady omezujících opatření v souvislosti s šířením koronavirové nákazy v mnoha odvětvích, teď už zjevně dlouhodobého charakteru, totiž přímo ohrožují samotnou existenci mnoha podniků a zaměstnavatelů, zejména v některých odvětvích a zejména těch malých a středních. V dnešní situaci si již nelze vystačit s běžnými nástroji hospodářské a sociální politiky. Prioritou musí být systémové předcházení postupnému vzniku nezaměstnanosti velkého rozsahu a s tím spojeného propadu tisíců našich občanů do vážných existenčních problémů.

Tedy za SPD platí - podpora v době částečné zaměstnanosti ano. Ovšem vládou předložený návrh má mnoho chyb a nedostatků, ať už se jedná o způsob vyhlášení této podpory, který bude mít v rukou právě pouze vláda, což je nesystémové a špatné řešení, anebo o nejrůznější byrokratické překážky a nejasnosti návrhu, které zkomplikují život zejména právě malým zaměstnavatelům a prodlouží dobu vyřizování příslušných žádostí. V této souvislosti hrozí i krátkodobé přetížení úřadů práce. Ale hlavně - vládní návrh z možnosti čerpat tuto podporu vylučuje naprosto neoprávněně desítky tisíc našich zaměstnanců v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou, z kterých tak de facto dělá občany druhé kategorie a vystavuje je přiměřenému (?) pádu do příjmové a existenční chudoby. (V sále je velmi hlučno.)

Proto jsme v SPD připravili k tomuto vládnímu návrhu své pozměňovací návrhy, které představíme v dalších fázích jeho projednávání. V předložené podobě je z našeho pohledu tento návrh zcela nedostatečný.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak zde již dnes zaznělo, návrh se nepovedl. Kdyby to zaznělo z úst opozice, tak by to bylo přirozené, normální. Ale již dříve to zaznělo z úst pana premiéra, jehož vláda návrh tohoto zákona schválila.

Samozřejmě že nikdo nepochybuje o tom, že takovýto zákon potřebujeme, neboť ze zkušeností z ostatních zemí víme, že může fungovat velmi dobře a může podporovat hospodářský růst právě v době velké krize. To, co nám vadí, jsou některé parametry tohoto zákona. Když pomineme dlouhou dobu vyřízení, velkou byrokracii, tak asi tím nejzásadnějším problémem pro nás je to, že o faktu, že bude poskytnuta možnost čerpat z kurzarbeitu, rozhoduje vláda. A vláda pak stanoví, ve kterém regionu, ve kterém odvětví a v jakém rozsahu.

Je škoda, že si vláda nevzala příklad právě z Německa, kde o tomto rozhoduje úřad práce, a to z toho důvodu, že úřad práce zná skutečně velmi dobře svůj region, zná místní firmy, zná problémy místních firem, dobře zná trh práce právě v těch malých, menších regionech, a proto jsme přesvědčeni, že by bylo lepší, kdyby právě o tomto rozhodoval úřad práce, který by mohl rozhodnout rychleji a reagovat rychleji na potřeby ve svém regionu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP