(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Faktická poznámka, pan předseda Kalousek. (Hlásí se ministr.) Tak s přednostním právem je na řadě pan ministr Petříček teď přihlášený. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych krátce komentovat probíhající diskusi. Zaprvé bych především chtěl zdůraznit, že se skutečně jedná o kompromis. Kompromis, který i vláda jasně deklarovala, chce dále projednat s parlamentními stranami. A jak už bylo řečeno, tak již v tuto chvíli předkladatelé chtějí vstoupit do jednání s předsedy parlamentních stran o konkrétních návrzích změn v předloženém návrhu.

Opakovaně zde padalo, že máme model v Německu. Samozřejmě základní inspirace přichází z Německa. Ale je potřeba si uvědomit konkrétní odlišnosti, proč nemůžeme pouze převzít německý model, nebo institut kurzarbeitu, a převést ho do českého prostředí. Je to například rozdíl v institutu překážky v práci, jsou zde samozřejmě jinak nastavené odvody do státního rozpočtu, nebo je také zcela jiný přístup k záležitosti doby nepráce nebo přístupu k tomu, kdy zaměstnanec v práci není.

Zatřetí bych chtěl také zdůraznit, že tento návrh nechce nic zabetonovávat. Je to návrh, jak umožnit adaptovat se jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

A v neposlední řadě bych chtěl krátce reagovat na pana předsedu Stanjuru. Samozřejmě sociální demokracie vždy podporovala, aby odvody malých českých firem byly zrušeny. Proto jsme to také takto prosazovali. A pokud to bude situace vyžadovat, budeme to prosazovat i dále. Takže tímto bych krátce reagoval i na pana předsedu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní předsedkyně Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Využiji toho, že pan ministr tady sdělil to podstatné, co si myslím, že v té debatě mělo zaznít, totiž že je tady snaha, aby právě nezabetonovával tento návrh kurzarbeitu to stávající pracovní prostředí, tedy i ta místa, která už perspektivu nemají. Takhle to je hezké deklarovat, takhle je to hezké říci. Ale mě by zajímalo, pane ministře, a prosím vás tedy ještě o odpověď na to, čím konkrétně tento váš návrh, jak ho vláda předkládá, tak činí. Mě by to strašně zajímalo. Já to v tom návrhu možná jenom neumím najít. Tak mi prosím pomozte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Miroslav Kalousek v rozpravě. V tuto chvíli poslední přihlášený. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já jsem se bál, že by mi to nemuselo vyjít do faktické. Chtěl jsem zdvořile odpovědět paní poslankyni Gajdůškové s prosbou, aby se nad tím zamyslela.

Prostě my procházíme krizí, která výrazně změní strukturu české ekonomiky a změní i poměry na pracovním trhu. A ta krize nebude mít jenom poražené. Bude mít i svoje vítěze. To znamená, v některých oborech naroste poptávka po pracovních silách. V jiných oborech dnešním Antivirem, a obávám se, že i takovým kurzarbeitem, jaký teď vláda navrhuje, bude docházet ke konzervaci míst, která už fakticky neexistují. A zkusme si odpovědět na otázku, co chceme. Jestli chceme mířit dopředu, nebo jestli chceme za každou cenu chránit to, co bylo. A já jsem přesvědčen, že při plném respektu k sociální ochraně zaměstnanců musíme mířit dopředu. To znamená, že tu sociální jistotu tříměsíčního odstupného musíme zaměstnancům zachovat, ale současně bychom měli zaměstnavatele zbavit toho administrativního i finančního břemene. Protože propustit někoho je zaprvé velmi složité a zadruhé je to strašně drahé. Tady by ten stát pro tu přechodnou dobu podle našeho názoru měl umět pomoct.

Znovu opakuji, jedná se o přechodnou dobu. V opačném případě se nám stane, že budeme konzervovat něco, co už nemůže fungovat naprosto efektivně, protože prostě budeme konzervovat místa, která vlastně už nejsou. Jenom je těm lidem budeme chránit. Ale to nepomůže ani české ekonomice, ani zaměstnavatelům, ani zaměstnancům.

Znova opakuji, nikdo nechce ohrozit sociální ochranu zaměstnanců. Jenom si uvědomujeme, že dochází k výraznému přelomu struktury české ekonomiky. A on není způsoben jenom covidem. Ten covid jen spoustu věcí akceleroval - situaci v automobilovém průmyslu a podobně. Dochází k výraznému přelomu struktury české ekonomiky, a tím i zcela odlišné - ne zcela, ale výrazně odlišné - poptávce po pracovních místech v jednotlivých oborech. A buď se pokusíme při plné ochraně sociální zaměstnanců se tomu přizpůsobit a umožnit trhu, aby pružně zareagoval, anebo budeme konzervovat zombie. Jedno, nebo druhé. Já prosím o tohle zamyšlení. Tohle je diskuse spíš na druhé čtení. Ale myslím si, že to je diskuse velmi zásadní.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jenom se ujistím. Pan ministr Petříček se hlásí do rozpravy, nebo s faktickou poznámkou? S faktickou. Takže teď vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Gajdůšková, pan poslanec Brázdil a poté pan ministr Petříček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji velmi za slovo. Ale tak to prostě není, vážený pane poslanče Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího. Přece ochrana zákoníku práce je ochrana zaměstnance. To nikdo neříká, že je to ochrana daného pracovního místa. A firma si s tím poradí. Toho člověka lze převést na jinou práci. Dá se dohodnout. Dá se udělat cokoli. Ale abychom demontovali základní úhel, základní věc, která chrání zaměstnance, a to je to, že nemůže dostat v podstatě vyhazov na hodinu, to prostě, nezlobte se na nás, ale jako sociální demokraté nemůžeme připustit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Milan Brázdil - faktická poznámka.

 

Poslanec Milan Brázdil: Kolegyně, kolegové, pane předsedo, vám děkuji za slovo, budu krátký. Chtěl bych reagovat na pana kolegu Kalouska. Tato krize údajně bude mít určitě své vítěze i poražené. Já bych hrozně rád, aby mezi vítěze patřilo zdravotnictví. Dnes jsou tady nezaměstnaní lidé, nebo lidé, kteří se bojí o práci. Já bych hrozně rád vyzval, jestli zvažujete (?) na tvrdé zaměstnání a měkké, tak přijďte do toho tvrdého zaměstnání, které pečuje o lidi. Kdyby se někdo z vás mohl etablovat do zdravotnictví, přijďte a pomozte. Já bych hrozně rád, abychom vyhráli. Naše zdravotnictví by mělo vyhrát. A taky vyhraje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan ministr Tomáš Petříček s faktickou poznámkou. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček Děkuji, pane předsedající. Krátce jenom na paní předsedkyni Pekarovou Adamovou. Ten celý návrh je založen na práci, ne na nepráci. Je to podpora v zaměstnanosti. Druhá věc je také samozřejmě to, že se jedná o dočasný návrh a také návrh, ve kterém i zaměstnavatel je finančně zapojen tak, aby byl motivován hledat řešení, které bude dlouhodobé. Dlouhodobým řešením také potom je samozřejmě, že v nepráci se ti lidé mají případně rekvalifikovat, využívat nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, jak o tom například hovořila kolegyně Valachová či Gajdůšková.

A v neposlední řadě přiznejme si také, že ten návrh počítá s tím, že zaměstnanec bude mít nižší příjem, takže je motivován si hledat zaměstnání, kde bude mít ten příjem plný, kde bude na plný úvazek. Takže si myslím, že i v tomto kontextu ten návrh počítá s tím, že má motivovat zaměstnance aktivně případně svou situaci řešit. A celkově to není žádné betonování, jak se tady vykresluje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP