(15.40 hodin)
(pokračuje Koten)

A pak tady máme druhý pozměňovací návrh. To je ta širší varianta, ten je veden jako sněmovní tisk 6180. Ten předchozí, který jsem teď říkal, tak to je 6179. A ten tedy zní: Do části v článku I návrhu zákona - změna zákona o zbraních - se za bod 26 doplňuje bod X1, který zní: V § 18 odst. 3 zní: "Příslušný útvar policie může vydat rozhodnutí, jímž nevyhoví žádosti o vydání zbrojního průkazu, jestliže je žadatelem cizinec, i když splní všechny podmínky uvedené v odstavci 1. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat."

To odůvodnění jsem v podstatě teď před chvilkou četl k oběma dvěma těmto návrhům a tisky jsou načteny v systému pod těmito sněmovními tisky (dokumenty).

Tisk 92, který novelizuje zákon č. 119/2002 Sb., byl Ministerstvem vnitra zpracován ihned po přijetí novely směrnice 91/477/EHS v březnu 2017. Text jednak zaváděl na základě diktátu Evropské unie novou kategorizaci zbraní, zejména rozšíření okruhu zbraní zakázaných a zavedení registrace znehodnocených zbraní, tedy byl novelou implementační, a současně řešil některé problémy současného zbraňového zákona č. 119/2002 Sb. - například rušil takzvané zakázané doplňky zbraní, tlumiče, noktovizory a podobně. Při projednání na Legislativní radě vlády byl text Ministerstvu vnitra vrácen k přepracování, tak aby obsahoval pouze tu implementační část s tím, že další potřebné změny v naší legislativě bude řešit nová komplexní právní úprava pro tuto oblast.

Jednalo se tedy o čistě implementační novelu, kterou jsme v důsledku podvolení se Lisabonské smlouvě bohužel povinni přijmout, i když se negativně dotýká práv našich občanů, bezpečnosti naší země a v konečném důsledku naší suverenity. Podvolení se tomuto eurodiktátu se stalo natolik politicky nepopulární, že bylo projednávání tisku 92 dlouhodobě v Poslanecké sněmovně České republiky odkládáno, a to i přes skutečnost, že požadavek České republiky o odložení povinnosti implementovat do konečného rozsudku Evropského soudního dvora o žalobě, kterou Česká republika proti novele směrnice podala, (byl) odmítnut a nakonec byla v prosinci 2019 odmítnuta i samotná žaloba České republiky. Rozsudek Evropského soudního dvora je výsměchem právu i zdravému rozumu, ale přesně naplňuje to, co si SPD představuje pod pojmem nové evropské právo, tedy takové právo, o němž jsme si mysleli, že jsme se jej v roce 1989 zbavili.

Po námi očekávaném projevu antipráva v podobě rozsudku Evropského soudního dvora ve věci naší žaloby a s přihlédnutím k tomu, že již od prosince 2018 je proti České republice veden infringement za nesplnění povinnosti novelu směrnice implementovat ve stanovené lhůtě, tedy do září 2018, bylo jasné, že poslanci budou muset k tisku 92 zaujmout jasné stanovisko. Vazalské postavení České republiky v rámci Evropské unie neumožňují neimplementovat a tisk 92 odmítnout jako takový bez toho, aby Česká republika nebyla ekonomicky ruinována nutností platit výpalné v podobě sankcí ukládaných Evropskou unií.

Z tohoto pohledu je třeba uvést, že politické hlasy jak zde ve Sněmovně, tak i v politické diskusi požadující odmítnutí implementace lze brát čestné a poctivé jen tehdy, pokud současně navrhují řešení, kterým je ovšem pouze vystoupení České republiky z Evropské unie. Ovšem takový postoj zde reprezentovala, pokud vím, pouze SPD. Jiné projevy odmítající povinnou finanční, sankcemi vymahatelnou implementaci jsou tedy pouze nepoctivým politickým populismem a je nutno před nimi varovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. A nyní pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dívám se, jestli je tady někdo z ministrů, není, tak je nemusím... (Ozývá se ministr Hamáček od zpravodajského stolku.) Velice se omlouvám.

Takže dámy a pánové, kromě ozbrojených složek jsou držitelé zbraní myslivci, sportovní střelci, sběratelé, ale velkou část tvoří také držitelé zbrojního oprávnění, kteří zbraň drží pro osobní ochranu nebo ochranu svého majetku. Zmínění držitelé v současnosti čelí tlaku Evropské unie, který tyto zbraně omezí, ale také chce omezit i jejich majitele.

Rád bych se tady pozastavil u sněmovního tisku 92, který právě čelí tomuto nátlaku na podřízení. Důvodem pro snížení nebezpečí teroristického útoku, to je to, co nám tady Evropská unie tvrdí. Ale já jsem naopak přesvědčen, že pravdou je úplný opak. Absolutní většina zločinů a trestných činů je spáchána nelegálními zbraněmi. Pokud omezíme práva svobodného občana a zamezíme mu možnost aktivní obrany, pak budeme zločincům vydáni na milost a nemilost a staneme se pouze ovcí, která je vedena na porážku. Pokud však bude terorista vědět, že jeho potenciální oběť může klást aktivní odpor, mnohdy si svůj čin rozmyslí. Naše hnutí SPD považuje legální držení zbraní za prevenci bezpečnosti.

Dámy a pánové, nikdo z vás nebude rozporovat, že Švýcarsko je demokratická země. A vidíte, tam téměř každý muž má v osobním držení zbraň a zločinnost je v této zemi nejnižší. Takže ještě jednou, dámy a pánové, odmítněme tento nesmyslný návrh Evropské unie a podpořme pozměňovací návrhy našich kolegů. Uchovejme si základní právo člověka - právo nebo možnost se bránit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji vám, pane poslanče. A faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy ještě v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych k tomu říct jenom svůj názor, že těmi pozměňovacími návrhy Sněmovna dělá to, co má dělat, to znamená, chrání naše poctivé občany proti omezování jejich práv, protože to, co zde zaznělo od předřečníků, se týkalo v drtivé většině majitelů zbraní, které jsou na povolení, na zbrojní průkaz. Ale nezapomínejme, že je zde velká množina majitelů zbraní, které nepodléhají registraci, ať už jsou to různé repliky, předovky, zadovky, repliky historických zbraní, ale jsou to také výkonné sportovní mechanické zbraně, sportovní luky, sportovní kuše, které samozřejmě přesahují svým výkonem to, o čem se píše v té novele.

Takže já jsem velkým zastáncem těch pozměňovacích návrhů. Myslím, že jsou správné, na správném místě. A měli bychom je podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr? (Ne.) Ani paní zpravodajka. Takže můžeme pokročit a budeme se zabývat rozpravou podrobnou, kterou zahajuji. Je do ní přihlášen pan poslanec Radek Koten. Jen připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Vážený pane předsedající, odůvodnění jsem dělal již v obecné rozpravě a nyní tedy se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 6179 a 6180.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, i to je odůvodnění a takto zní. Prosím, pane poslanče, děkuji. Nyní se hlásí do podrobné rozpravy pan ministr a místopředseda vlády Jan Hamáček. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému veden jako číslo 6207. Obsahuje nutné změny tisku 92 vzhledem ke směrnici, kterou v mezičase přijala Evropská komise, kterou se stanoví technické specifikace pro poplašné a signální zbraně, a prováděcí směrnici, kterou se stanoví technické specifikace pro označování palných zbraní. Takže je to reakce na mezitím přijatou legislativu. Detailní odůvodnění je součástí tohoto pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu místopředsedovi vlády Janu Hamáčkovi a ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. I podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak a mohu ukončit i projednávání druhého čtení tohoto tisku, tedy bodu číslo 5, tisku 92, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli po druhém čtení hlasovat. Děkuji panu místopředsedovi vlády ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Děkuji paní zpravodajce Janě Černochové a končím bod číslo 5. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP