(17.40 hodin)

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Já jenom krátce. Když mě uvádějící profesor Máca před mým vysokoškolským působením vždycky říkal, pane kolego, vy máte představu o tom, že všichni, kdo vás poslouchají, mají stejné penzum znalostí. Já tím nechci nijak snižovat znalosti z informačních technologií jednotlivých poslanců, ale pokud máme představu, že tyhle blackboxy, které se nakoupí, které budou sledovat traffic na internetu, zamezí nakaženému mailu v nemocnici, pak jsme hodně naivní. Chápu, jak by to mohlo zamezit dlouhodobému vytěžování mailového serveru na některém ministerstvu. Ale taky po nějaké době. Také to vlastně nejsou schopni sledovat lidé, vždycky to budou sledovat nějaké roboty. Ty někdo musí nastavit. Než je nastaví, tak stejně bude docházet k těmto únikům.

Já prostě jsem přesvědčen, že jak tento zákon, tak i vynaložené finanční prostředky a uvolnění a v podstatě ztráta nějaké svobody na internetu se nám v tomto případě nevyplatí. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Dalším v pořadí s faktickou poznámkou je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil reagovat v podstatě na paní poslankyni Černochovou. Ta v podstatě zmínila, že by bylo dobré, kdyby se zástupci klubu KSČM sešli s panem brigádním generálem Berounem a o té věci se s ním pobavili. Tak bych vás chtěl informovat, že zástupci KSČM se s ním sešli, následně jednali s panem ministrem a i díky tomu možná dnes o tom bodu jednáme. My jsme připraveni - aspoň za sebe hovořím teď v této situaci - připustit druhé čtení, kde o této věci můžeme diskutovat na odborné úrovni - na odborné úrovni - a můžeme přijmout pozměňovací návrhy, protože pan ministr v rámci své působnosti možná jedenáctkrát, možná dvanáctkrát žádal o zařazení tohoto bodu, a nepodařilo se. Takže tím, že to dneska jednáme, věřte, že se to posunulo dál i díky právě schůzce představitelů klubu KSČM s panem brigádním generálem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Faktické nejsou, v obecné rozpravě nemám nikoho přihlášeného elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych ještě při této příležitosti zareagoval na pár věcí. Chci hned na úvod potvrdit, kdy sám jsem se jednání o přípravě pozměňovacího návrhu osobně zúčastnil. Chtěl bych opravdu zdůraznit, že se nejedná o komplexní pozměňovací návrh, ale pozměňovací návrh bude pouze zpřesňovat předložený návrh a obsahově ho nijak nemění, pouze ho doplní.

Zazněla tady celá řada věcí, kdy ještě bych rád na ně zareagoval. K tomu pozměňovacímu návrhu - ten bude podrobně projednán na půdě výborů, kde je k této diskusi samozřejmě prostor. Potom může být i na půdě komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství jednání o připravovaných změnách, které by tento zákon měl přinést. Včetně připravovaného pozměňovacího návrhu byly diskutovány se všemi zástupci poslaneckých klubů, mimo SPD, ať jsme naprosto přesní.

Dále bych chtěl zareagovat, byť moji předřečníci již na to reagovali, NÚKIB tento návrh zákona podporuje a bere ho jako doplnění systému proti nejzávažnějším útokům ze zahraničí. Nebudu tady opět a znova vysvětlovat kybernetický prostor, rozložení a v tom jednotlivé gesce jednotlivých úřadů, jak to mají na starosti, to již tady opět zaznělo, a to je přesně ono, co je třeba pochopit.

Potom tady zazněly, řekněme, nazvu to nepřesnosti k pasivní detekci. Nejedná se v žádném případě, že dojde ke sledování osob nebo informací. Pasivní detekcí se budou pouze zachytávat předvídatelné útoky. A co se týče konkrétního, tak bude se jednat o monitoring, metadat, nikoliv sledování obsahu těchto dat.

Dále tady zazněla informace, pochybnosti ze strany operátorů. Viděl jsem zápis a závěry z jednání, kdy operátoři vyjádřili podporu při účasti na diskusi se Svazem průmyslu.

Potom tady zazněla od paní předsedkyně výboru pro obranu poslankyně Černochové samozřejmě připomínka k té dvoustupňové kontrole. Já tento názor naprosto sdílím a jsem připraven samozřejmě podílet se na rychlém přijetí pozměňovacího návrhu, který bude samozřejmě tuto oblast zpřesňovat.

Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vy s delší historií, co jste tady byli v minulosti, pamatujete si, že první začátek byl v roce 2016, kdy tento zákon byl předložen, a tenkrát nebyl projednán. Tento zákon, co předkládáme my, byl opravdu detailně a dlouhodobě prodiskutován nejenom v poslaneckých klubech, nejenom v rámci se státními organizacemi, ale i s nestátními, a myslím si, že jsme dospěli k dobrému konsenzuálnímu návrhu, kdy vás žádám o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Bělica: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi krátký. Tady zazněla v té rozpravě spousta informací. Jak říkal pan ministr, spousta z nich byla nepřesná. Já jsem přemýšlel, jestli reagovat na pana doktora Jelínka, který tady mluvil o nějakém penzu znalostí. Já se obávám, že se nechci ponořit do této diskuse a diskutovat o těch detailech. Nevím, kde jste přišel na ty blackboxy, které tady omíláte, ale budete mít možnost se na to informovat v rámci těch rozprav a v rámci projednávání ve výborech. Já bych k tomu jenom dodal, že souhlasím s panem ministrem v tom, že jsem přesvědčen o tom, že není mnoho zákonů, které jsou této Poslanecké sněmovně předloženy, které by byly takto detailně a kvalitně prodiskutovány předkladatelem, což je Ministerstvo obrany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Máme tady dva návrhy - na zamítnutí a na vrácení. Já jsem svolal poslance. Je tady žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

 

Opakuji, budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35. Přihlášeno 88 poslanců, pro 15, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Dále budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 36. Přihlášeno 89 poslanců, pro 16, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu. Nevidím, takže budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 37. Přihlášeno 90 poslanců, pro 88, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP