(18.30 hodin)
(pokračuje Výborný)

My jsme ho už opakovaně diskutovali i na půdě podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Skutečně vlastně je i součástí těch pozměňovacích návrhů k exekučnímu řádu, k tomu velkému, robustnímu sněmovnímu tisku 545, ale protože čas běží - a já jenom připomenu, že na jaře jsme tady někdy o půl druhé v noci schválili v rámci toho velkého zákona lex covid justice mimo jiné i to opatření, které teď, ale upozorňuji, že pouze do 31. 12. tohoto roku, navýšilo tu jednorázovou částku na čtyřnásobek životního minima, která zůstává těm osobám, které se dostanou do problémů se splácením, do té dluhové pasti. Ale je to pouze do konce tohoto roku. Chráněným účtem se tam dostáváme na trojnásobek, je to nějaký kompromis.

Čili ano, za poslanecký klub KDU-ČSL mohu jednoznačně sdělit, že návrh chráněného účtu podporujeme a věříme, že se podaří tímto způsobem nastavit jeden z parametrů, nebo řekněme jeden z nástrojů, jeden z instrumentů, jak do budoucna předcházet dalšímu prohlubování dluhových pastí. Umožníme tím, to zdůrazňuji, umožníme tím také těm dlužníkům, aby mohli splácet své dluhy, a zároveň budeme generovat to, že ti lidé zůstanou v té standardní ekonomice a nebudou někde mimo, v ekonomice šedé.

Přesto bych si tady dovolil upozornit na některé drobnosti. Byl tady ten návrh chválen, že má i souhlasné stanovisko vlády. Já jsem o tom textu diskutoval se zástupci České bankovní asociace. Diskutoval jsem se zástupci třeba i neziskového sektoru, organizace Člověk v tísni a další. Jsou tam drobné věci, které je nutné, které je nutné skutečně opravit. A to, podotýkám, i ve prospěch těch, kteří si budou ten chráněný účet zřizovat. Když uvedu jeden příklad, tak ten návrh dnes počítá s tím, že ten chráněný účet bude zřízen do pěti dnů. My jsme přesvědčeni o tom, a nakonec se na tom shodují i zástupci bankovního sektoru, že není důvodu, proč tam nechávat tu pětidenní pauzu - protože to právě může být ta doba, kdy rychlí exekutoři tu částku prostě postihnou. A pokud tomu máme zabránit, tak není důvodu, proč by chráněný účet neměl být zřízen na počkání.

Samozřejmě to předpokládá ještě další krok, protože ten bankovní úředník v případě zřizování chráněného účtu si musí někde ověřit, že tam nedochází k duplicitě, to znamená, že dotyčný člověk tam nepřistupuje s podvodným cílem si zřídit druhý chráněný účet. Ale to samozřejmě řeší to, když budou chráněné účty někde evidovány. Ideálně samozřejmě, abychom drželi nějaký logický balík, tak v centrální evidenci exekucí. Čili bude-li seznam chráněných účtů veden v centrální evidenci exekucí, potom si ten bankovní úředník velmi rychle a velmi jednoduše ověří, že ten dotyčný člověk si nejde zřídit druhý chráněný účet. Takže to je jedna z věcí, která by určitě stála ještě za opravu nebo za úpravu.

Stejně tak jsou tam některé další věci proto, aby ten systém byl funkční. To zdůrazňuji. Proto, aby ten systém byl funkční, aby ho dokázaly administrovat i banky, protože tam ta spolupráce je nutná. I předkladatelé, autoři, tu věc komunikovali s Českou národní bankou, s Českou bankovní asociací. Tak my musíme skutečně dotáhnout legislativně ten výsledek takový, aby mohl skutečně začít fungovat.

Čili pokud bude ten návrh zákona dnes schválen v režimu § 90, tak já avizuji, že jednám už se zástupci našeho senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých, a ten návrh bychom v Senátu opravili i po konzultacích s navrhovateli tak, abychom to vrátili sem do Sněmovny a mohli o tom tady hlasovat. Pokud by tomu bylo jinak, tak jsem samozřejmě připraven to řešit i tady na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já víceméně můžu ve své řeči navázat na svého předřečníka, protože i naši kolegové, kteří si ten návrh přečetli, tak byť s ním meritorně souhlasí, tak k tomu mají nějaké připomínky. Mají za to, že skutečně to není o tom, že bychom ten návrh měli projednat v takzvané devadesátce. Proto si dovoluji jménem dvou poslaneckých klubů, klubu ODS a TOP 09 vetovat návrh na devadesátku. Nebudeme vetovat zkrácení lhůty. Ať ta lhůta je klidně zkrácena na tu variantu desetidenní, to samozřejmě je nějaká doba, která nám dá jisté penzum času pro to, abychom si mohli nějakými pozměňovacími návrhy ten návrh upravit.

Takže návrh podporu občanských demokratů má, ale není to na hlasování v takzvané devadesátce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem tento postup zaznamenal. Zaznělo tady veto na projednávání podle § 90, odst. 2. S faktickou poznámkou poslanec Patrik Nacher a poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Tak v tom případě bych si dovolil už teď, doufám, že to dělám formálně správně, navrhnout tedy zkrácení lhůty k projednání o 50 dnů na 10 dnů, tak abychom stihli druhé čtení na nejbližší schůzi, která bude v tom případě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Poslanec Marek Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Já děkuji Patriku Nacherovi, že přišel s tím návrhem na zkrácení lhůty. Myslím, že to je důležité a opodstatněné. Bude to samozřejmě lepší, než když budeme posílat s naším vědomím do Senátu ne úplně kvalitní výsledek. Čili jsme schopni to i na půdě ústavně-právního výboru v rámci standardního projednávání opravit, podat příslušný pozměňovací návrh, který já jsem připraven konzultovat napříč poslaneckými kluby. A určitě, pokud mě bude poslouchat, vaším prostřednictvím, předseda, pan předseda Faltýnek, ale on je teď v objetí nebo v zajetí paní poslankyně Valachové, tak... (Poslankyně Valachová hovoří s poslancem Faltýnkem u jeho lavice.) Počkáme.

Chtěl jsem říci, že určitě i s vědomím a souhlasem pana předsedy Faltýnka na příští říjnové schůzi dokážeme ten tisk třeba napevno zařadit tak, aby byl projednán, abychom to skutečně dokázali co nejrychleji v rámci lhůt dostat do Senátu, protože ta účinnost je důležitá pro všechny. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí poslankyně Hana Aulická, připraví se poslankyně Kateřina Valachová. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane přesedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla jsem jen říci ještě před vystoupením paní kolegyně z ODS, paní kolegyně Černochové, že konečně děláme něco, co v té praxi pomůže. No bohužel. Takže znovu. Sice budeme zkracovat, ale nezlobte se na mě, já si myslím, že zrovna tento návrh, který je probírán v podvýboru pro exekuce, ústavně-právním výboru, bavíme se o něm přinejmenším tři nebo čtyři roky, tak to prostě teď zabijeme, protože k tomu chceme dělat ještě drobné úpravy nebo se k tomu chceme vrátit. Myslím si, že tady máme další dva sněmovní tisky, respektive především ten vládní, kde se právě objevuje i tento návrh. Teď byl vyjmut, aby se urychlilo to řešení, a místo toho tady prostě zavetujeme něco, co si myslím, že mělo opravdu jednoznačný smysl. Za KSČM mohu říci, že mě to velice mrzí, protože i ten pozměňovací návrh, který je - a teď si nevzpomenu, omlouvám se - v tom sněmovním tisku vládní, který je připraven, také jsem spolupodepisovatelkou. A musím říci, že jsem byla přesvědčena, že opravdu tento návrh, který tady dnes leží, tak je jednou z těch věcí, které by se měly dělat urychleně a okamžitě, protože se nebavíme, že to je za pět minut dvanáct, ale půl hodiny po dvanácté.

Takže moc jenom děkuji a spíše to ukazuje na to, jaký přístup mají některé kluby k této situaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poslankyně Kateřina Valachová vystoupí v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já nebudu zastírat, že je to pro mě zklamání. Nicméně jakmile Jana Černochová avizovala ten společný postup Občanské demokratické strany a TOP 09, tak jsme se mezi lavicemi domluvili alespoň na tom, že 10 dnů je přijatelné a že ty dva kluby, které by jinak mohly vetovat tento postup, tak neučiní. Takže z tohoto pohledu alespoň tento postup vítám a děkuji za něj.

Nicméně mi dovolte, protože se skutečně touto problematikou nezabývám pouhých 24 měsíců, nebo poslední dva roky tady ve Sněmovně, ale skutečně patnáct let. A před těmi patnácti lety - pardon, deseti lety, deseti lety jsem byla tady u toho, kdy horko těžko tehdy pravicové vlády umožnily doktoru Motejlovi jako prvnímu českému ombudsmanovi chránit dlužníky alespoň tak, že mají tu možnost jednorázového vybrání dvojnásobku životního minima. I tehdy ty debaty byly hodně podobné jako dnes. Nejsou to vlastně žádné nové argumenty, proto doufám, že těch deset dnů i tady s kolegy z ODS a TOP 09 skutečně strávíme nad vysvětlením si konkrétních připomínek a že nebudeme nadále otálet se schválením chráněného účtu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP