(18.40 hodin)
(pokračuje Valachová)

Já v tuto chvíli nebudu zdržovat, protože je jasné, že chráněný účet bohužel, a mě to velmi mrzí, dnes neodhlasujeme, nicméně chci avizovat, že co se týká detailních připomínek vlády, tak na všechny samozřejmě z hlediska stanoviska vlády mám konkrétní odpovědi a v rámci těch deseti dnů využiji tu komunikaci s ostatními kolegy, abych jim toto odůvodnění zprostředkovala.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Paní poslankyně Jana Černochová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěla vaším prostřednictvím reagovat na paní poslankyni Aulickou, protože tady jasně zaznělo to, že ten návrh v některých ohledech postupuje přesně opačně, než bychom si i my, i vy přáli. Tak paní kolegyně, chcete, aby nám ho vracel Senát, aby ta lhůta byla ještě delší, anebo se tady dohodneme na maximálním možném zkrácení lhůty a velmi seriózně ten návrh projednáme? Já si myslím, že z hlediska časového úseku je ten můj návrh velmi shovívavý a lepší, než by byla ta verze, o které tady hovořil pan poslanec Výborný. Kdyby nám to vracel Senát, přehlasovávali jsme to, trvalo by to mnohem déle. Takže já bych chtěla trošku korigovat to vaše vystoupení, že nějaké kluby tady se nechovají úplně korektně. Klub občanských demokratů i TOP 09 se v této věci chová velmi korektně a nechce to prodlužovat tím, že by nám to vracel Senát a dávali bychom dohromady bůhvíkdy zase stojedničku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Faltýnek s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Ano. Děkuji za slovo. Tady ta hádka zde přítomných dam je naprosto zbytečná. Naprosto zbytečná. Já jsem přece dneska ráno na grémiu za náš klub navrhl zařadit tento bod po dohodě s předkladateli s tím, že naše ambice je projednat tento bod, co nejdřív to půjde, tak aby to začalo platit od 1. ledna. A já zde slibuji panu kolegovi Výbornému, že udělám všechno pro to, abychom to zařadili na pořad schůze, která začíná 20. října, pokud se nepletu, a projednali to co nejdřív. Přísahám na to, jo?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Jelikož bylo vzneseno veto na projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání tohoto tisku. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 43 přihlášeno 83 poslanců, pro 83, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru

(Poslanec Rais sděluje, že mu nefungovala hlasovací karta.) Nejde vám karta. Dobře. Ale nezpochybňujete nic? (Nezpochybňuje.)

 

Organizační výbor Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak.

 

Takže teď přistoupíme na zkrácení lhůty. Padlo tady zkrácení lhůty o 50 dnů na 10 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 44 přihlášeno 88 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto tisku.

 

A posledním bodem programu, který máme, je

 

8.
Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jana Bartoška, Víta Rakušana,
Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 978/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 978/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, kterému dávám slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl poprosit, abyste již podle toho § 90 podpořili tento návrh, který zmrazuje platy představitelů státní moci a politiků na příští rok. Je to návrh poslaneckých klubů Pirátů, KDU-ČSL a STAN.

A proč jsme ho předložili? Česká republika čelí výjimečně špatné ekonomické situaci, obrovským rozpočtovým schodkům a máme za to, že všechny skupiny se musejí podílet na řešení této krize a politici a představitelé státní moci nejsou výjimkou. Máme za to, že obecný princip, že platy politiků jsou navázány na nějaký mechanismus, nějaký automat, je správný, nicméně ta situace byla tak výjimečná, ten propad hrubého domácího produktu je tak obrovský tento rok, že podle nás je namístě jednorázový zásah. Proto jsme předložili tuto velice jednoduchou novelu, která platy prostě na příští rok zmrazí, zůstanou na stejné úrovni jako letos, stát ušetří zhruba půl miliardy korun a myslím si, že i my se tímto budeme podílet na těch rozpočtových dopadech aktuální ekonomické krize.

Poslední poznámka k ústavnosti tohoto návrhu, která je velmi často diskutována. My máme za to, že by bylo problematické snižovat platy soudců, ale zachovat je na současné úrovni je ústavně konformní. Máme pro to dva doplňující argumenty. Paní ministryně financí Schillerová už nyní v tisku veřejně avizovala, že vzhledem k plánovanému snížení daní se nechystá zvyšovat platy státních zaměstnanců s výjimkou učitelů, což je programová priorita vlády, a za druhé to je právě to plánované výrazné snížení daní, které zvláště pro soudce a představitele státní moci bude znamenat výrazné zvýšení čistého příjmu. Z těchto dvou důvodů jsme přesvědčeni, že tento návrh u Ústavního soudu obstojí. Děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, ale pan předseda Michálek - asi počká, že? (Ano.) Děkuji. Prosím pana zpravodaje, pana Milana Ferance, aby se ujal slova.

 

Poslanec Milan Feranec: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom krátce doplním navrhovatele. Navrhuji, abychom to projednali podle devadesátky, vyslovili souhlas v prvním čtení. Já jenom, vláda to projednala, i když formálně zaujala neutrální stanovisko, nicméně se shodla v tom, že je i v souvislosti s covidem potřeba tuto situaci řešit. Jenom upozornila na to, že toto je řešení vlastně jenom na rok 2021, že by to chtělo komplexnější, a pokud bychom se tím nezabývali, tak potom zase to skočí v roce 2022. Takže já říkám, formálně neutrální, ale spíš souhlasné ve smyslu řešení této problematiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem je do ní přihlášen pan poslanec Michálek. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP