(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče Ferjenčíku, chcete upřesnit ten váš daňový balíček? Protože jsem zaznamenal, že je tady trošku jiný návrh. Já vám dám ještě prostor. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já nemám problém s tím, pokud to bude až za tím návrhem pana Výborného, pokud projde návrh pana Výborného.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Jasně. Takže pokud projde návrh pana Výborného. Já vás dám v tom hlasování až nakonec po panu Výborném, jestli souhlasíte. (Poslanec Ferjenčík souhlasí.) Dobře.

Takže tady máme návrhy z grémia, teď pojďme. Takže pan poslanec Radim Fiala navrhuje, aby se u novely zákona o zdrojích zkrátila lhůta - je to tisk 966 - o deset dnů. (Šum v sále.) Lhůta pro projednání ve výborech o deset dnů. Pan poslanec Černohorský. Já vím, že lhůta už byla jednou zkrácena. Tak prosím.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já si myslím, pane předsedající, že máme nejprve zařadit bod, v rámci kterého teprve o tom máme jednat a hlasovat. Mám podezření. Že to nehlasujeme teď, těch deset, jinak bych to už případně vetoval. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tady z legislativy... Ještě jednou to prosím upřesněte.

 

Poslanec Radim Fiala: My teď nebudeme hlasovat o zkrácení. My budeme hlasovat o zařazení bodu, který má název zkrácení lhůty pro projednání ve výborech sněmovního tisku 966.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, děkuji. Takže hlasujeme o zařazení bodu, který má název návrh na zkrácení lhůty.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 101 poslanců, pro 75, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Jako další hlasujeme návrh paní poslankyně Valachové a to bude jedním hlasováním bod číslo 11, tisk 986, občanský soudní řád, bod číslo 35, tisk 794, hasiči, bod číslo 40, tisk 575, samosprávné - nemůžu přečíst ani - (z pléna napovídají celky) - ano. A číslo 41, tisk 567, to je taky o těch samosprávách. (Ozývá se smích.) Já mám problém, že to nemůžu přečíst ani po sobě, jak jsem to v tom chvatu tady psal. (S úsměvem.) No nic, to se asi stane každému z vás. Ještě že jsme tady takový tým ve Sněmovně, že je tady mnoho dalších, kteří mi hned poradí. Jsme jedna parta, to je dobrý. (Ozývá se smích i potlesk.) A paní poslankyně Valachová navrhuje zařadit tyto čtyři body na pátek 23. 10. po třetích čteních.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno 101 poslanců, pro 81, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Ještě v těch všech poznámkách se musíme vrátit k návrhu pana poslance Radima Fialy, protože vy jste měl ještě návrh poté, co jsme zařadili bod, aby byl jako první bod dnešního jednání. Takže k tomuto hlasování se ještě vrátíme. Takže Radim Fiala - zařadili jsme bod s názvem návrh na zkrácení lhůty a poté, co jsme ho zařadili, tak ještě byl návrh na to, aby to byl první bod dnešního jednání, a o tom teď budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno 101 poslanců, pro 75, proti 10. Návrh byl přijat a je to zařazeno jako bod číslo 1.

 

Teď se vrhneme na návrh předsedy klubu ANO Jaroslava Faltýnka, kdy je navrhováno, aby bod číslo 8, tisk 552, o nouzových zásobách ropy, bod číslo 19, tisk 755, o hnojivech, bod číslo 20, tisk 502, o potravinách, a bod číslo 13, tisk 531, horní zákon, byly zařazeny za bod 6.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? - Pardon. Já vyhlašuji hlasování za zmatečné. Prosím, pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem požádal a pan předseda Faltýnek s tím souhlasil, abychom o každém z těch návrhů hlasovali jednotlivě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, tu informaci jsem na mikrofon neměl. Takže budeme hlasovat jednotlivě.

 

Takže jako první budeme hlasovat, zdali za bod číslo 6 zařadíme bod číslo 8, sněmovní tisk 552, o nouzových zásobách ropy.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno 101 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 19, sněmovní tisk 755, zákon o hnojivech, zdali zařadíme za bod 6, dneska za bod 7 tím pádem.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno 101 poslanců, pro 49, proti 19. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní tedy, zdali za bod 7 zařadíme bod číslo 20, tisk 502, o potravinách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno 101 poslanců, pro 60, proti 14. Návrh byl přijat.

 

A jako poslední je to bod číslo 13, tisk 531, horní zákon. Tím pádem je to za bod 8, protože už jsme odsouhlasili.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno 101 poslanců, pro 73, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Faltýnek navrhuje, aby byly zařazeny na 21. 10. po třetích čteních, tedy konkrétně po tisku 922, tisky ve stavu legislativní nouze a projednat je ve zkráceném jednání. A jsou to tisky 1048 - ošetřovné, 1053 - to jsou ty kulturní akce, 1055 - kompenzační bonus, 1056 - EET, 1057 - záruky Českomoravské rozvojové banky, 1059 - o investičních pobídkách, 1060 - soudní řízení, 1061 - o sociální podpoře.

Prosím, jestli se chcete vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jedná se o poměrně zásadní věc a byl bych rád, aby předtím, než budeme hlasovat, pan kolega Faltýnek odpověděl na návrh pana poslance Bendy, protože u některých těch tisků skutečně nejsou splněny lhůty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře. Má zájem se vyjádřit pan předseda klubu hnutí ANO? Můžete - nemusíte. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: My jsme to diskutovali - omlouvám se, děkuji za slovo, pane místopředsedo. My jsme to diskutovali s předsedou hospodářského výboru a s panem ministrem Havlíčkem s tím, že ve stavu legislativní nouze nemusí projednat výbor.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP