(Schůze pokračovala v 15.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, skončila technická přestávka mezi ukončenou 63. schůzí a my můžeme na základě dohody pokračovat v naší přerušené 62. schůzi Poslanecké sněmovny.

Musím konstatovat, že je potřeba, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, protože jsem vás všechny odhlásil, a zaznamenáme tak vaši prezentaci. Náhradní karty a jejich čísla platí, jak bylo už nahlášeno na 63. schůzi. Potvrzuji také, že omluvy na dnešní jednání jsou shodné s omluvami sdělenými na 63. schůzi.

Z grémia dnes nejsou žádné návrhy na změny schváleného pořadu. Pouze jedno technické sdělení: 62. schůze bude na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušena dnes večer do pátku do 9 hodin ráno, to učiní předsedající schůze před 19. hodinou. To je z mé strany vše.

Přehled zbývajících bodů k projednání včetně bodů, které jsou pevně zařazeny, vám byl zaslán elektronickou poštou. Mám tady přihlášky s přednostním právem. Začíná kolega Kubíček, poté paní poslankyně Jana Černochová, Martin Kolovratník, Olga Richterová a s přednostním právem pan předseda Bartoš normálně v pořadí. Dobře. Požádám Sněmovnu o klid. Budeme se bavit o změně pořadu 62.schůze na dnešní odpoledne. Slovo má pan kolega Kubíček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovolím vás požádat o změnu pořadu schůze, a to následujícím způsobem.

Jako bod číslo 1 této schůze zařadit sněmovní tisk číslo 751, bod 448. Je to Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci boje proti terorismu v Mali, Nigeru a Čadu.

Jako bod číslo 2, sněmovní tisk číslo 915, bod 348 - Návrh na přijetí dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status jiných než francouzských jednotek sil Takuba.

A dále jako bod číslo 3, sněmovní tisk 1034, bod 353 - Návrh na přijetí dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravující status jiných než francouzských jednotek sil Takuba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já budu velmi stručná. Na grémiu jsem informovala kolegy, že budu navrhovat zařazení nového bodu, který se týká Hizballáhu. Je to to usnesení, které jsem vám tady minule četla. Návrh usnesení všichni zástupci jednotlivých frakcí zde ve Sněmovně dostali ode mě do ruky a na stůl, abyste věděli, o čem bychom mohli hlasovat v případě, že tento bod zařadíte. Navrhuji po dohodě tedy s většinou grémia, abychom ten bod zařadili za bod 910, za daňový balíček. A jak jsem řekla, rozhodně klub ODS k tomu nehodlá nijak diskutovat. Načteme usnesení a jsme připraveni hlasovat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martin Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý den, dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, já mám na vás relativně krátkou prosbu jménem volební komise. Týká se to volebních bodů.

My v tuto chvíli v programu máme na úterý 10. listopadu už připraven jako první ten blok volebních bodů. A my prosíme, abychom ho ještě rozšířili o jeden volební bod. Je to Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kinematografie. A prosíme ho zařadit na úterý 10. listopadu do zmíněného bloku voleb za bod číslo 402. Je to z toho důvodu, že pan ministr kultury nám odeslal nominace. Desetidenní lhůta uplyne 30. října, takže toho 10. listopadu bychom mohli hlasovat i o doplnění Státního fondu kinematografie. Ještě jednou zopakuji, Radu SFK zařadit na úterý 10. listopadu do bloku voleb za bod číslo 402. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Bartoš. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych ráda připomněla bod, který se tady sice už projednával, ale nabývá na nové palčivosti s tím, jak vláda oznámila, že nebude možné 3. listopadu otevřít školy.

S tím, jak rodiče dostali zprávu, že slibovaný termín otevření škol neplatí, vás žádám, vážené kolegyně a kolegové, abychom se vrátili k tématu věku, nároku na ošetřovné. Čerstvě desetileté děti opravdu nezvládají být týdny samy doma na distanční výuce. Za Piráty jsme navrhovali zvýšení alespoň o ten jeden rok z toho limitu pro děti devítileté alespoň pro děti desetileté. Za ideální bych považovala alespoň zvýšení na tu možnost. Ne že to všichni rodiče využijí. Ne že to využijí trvale, ale že to občas využijí i rodiče pro děti jedenáctileté.

Navrhuji tedy zařadit bod zvýšení věku pro nárok na ošetřovné. Tento bod bych navrhovala zařadit na pátek jako první. Obsahem toho bodu by bylo uložit vládě, aby vzhledem ke změně situace, vzhledem k tomu, že uzavření škol bude trvat významně déle, našla řešení pro navýšení věku nároku na ošetřovné.

Děkuji za pozornost. A dovolím si připomenout, že opravdu to je velmi palčivé téma.***
Přihlásit/registrovat se do ISP