(15.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže paní poslankyně, znamená to, že nemáme žádný tisk, a byl by to úplně nový bod, ano? A ten by se jmenoval zvýšení věku pro nárok na ošetřovné. Dobře.

Pan kolega Bartoš. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl navrhnout vyřadit z programu této schůze body 53 a 54, je to tisk 1008 a 1009. Je to vládní návrh nového stavebního zákona. Je to tisk, který do Sněmovny putoval poměrně dlouho a provázela ho řada změn a koleček na úrovni LRV a vlády.

Já si myslím, že to je poměrně komplexní tisk, ke kterému asi bude i řada vystoupení, protože na výboru pro veřejnou správu je i skupina, která se tímto návrhem intenzivně zabývá. Myslím, že vzhledem k tomu, jaké jsem měl informace z grémia, že ta pravděpodobnost, že dnes bychom ten bod stihli, není příliš velká, nerad bych ho přetahoval i třeba do té páteční schůze, kdy má být tedy řešen nouzový stav.

Takže ten můj návrh, a mám tady i souhlas ze strany ODS, navrhujeme vyřadit bod 53 a 54, tisk 1008 a 1009, návrh stavebního zákona, z programu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Ještě někdo k pořadu schůze? Pan kolega pan Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Já přicházím s žádostí o zařazení bodu týkajícího se znečištění řeky Bečvy v pátek po pevně zařazených bodech. Je to Informace ministra životního prostředí o znečištění řeky Bečvy kyanidem. A jak jsme se dozvěděli, tak i dnes došlo k znečištění této řeky, takže já bych to shrnul do bodu, který se jmenuje Informace ministra životního prostředí o znečištění řeky Bečvy a průběhu vyšetřování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Za pevně zařazené body v pátek. Dobře. Tak. Pan kolega. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl požádal o zařazení bodu, který se jmenuje odsouzení vojenské agrese Ázerbájdžánu a Turecka proti Arménii Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. A bylo by to za pevně zařazené body jako první bod v pátek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Kolega Bojko tedy, přesně ještě... byla by to informace vlády, nebo? (Posl. Bojko: Ano, ano.) Informace vlády... Dobře, děkuji. Ázerbájdžán a Arménie. Děkuji.

Ještě někdo do rozpravy? Pan kolega Veselý. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se pokusím udělat věci zadost. My jsme se tím bodem, který navrhoval kolega Bojko, zabývali na zahraničním výboru. Chápu, že oni mají nevýhodu, že tam nemají žádného zástupce, ale doporučuji se s tím seznámit. Myslím že, nebo doufám, věřím, že to bylo napříč spektrem, že to usnesení bude vyhovovat. Abych udělal proceduře zadost, tak navrhuji tento bod nezařazovat s tím, že již byl projednán zahraničním výborem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Tak, to byla připomínka k návrhu kolegy Bojka. A můžeme tedy hlasovat - s tím, že kolega Kubíček chce jednotlivě, nebo najednou hlasovat ty tři body? (Najednou.) Najednou.

 

To znamená, zařadit jako dnes první body 1, 2, 3, jako dnešní body, tisky 751, 915 a 1034. Ano? Ty, které spolu souvisí. To znamená Mali a ty související tisky.

Rozhodneme v hlasování 166, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 166 z přítomných 118 pro 101 poslanec, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní kolegyně Jany Černochové, abychom za bod 910 zařadili nový bod, který by byl: stanovisko k hnutí Hizballáh, tak jak jsme o tom hovořili v úterý.

Rozhodneme v hlasování 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 167 z přítomných 127 pro 98, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Pan kolega Kolovratník navrhuje za bod 400, tedy do volebních bodů, zařadit nový volební bod a to je volba členů Státního fondu kinematografie.

Rozhodneme v hlasování číslo 168, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 168 ze 127 přihlášených 125 pro. (Návrh byl přijat.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP