(15.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále vystoupila paní poslankyně Jarošová a navrhuje zařazení nového bodu - odsouzení agrese Ázerbájdžánu a Turecka proti civilnímu obyvatelstvu v Náhorním Karabachu. Nejprve hlasujeme zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 242. Přihlášeno je 168, pro 63, proti nikdo. Návrh na zařazení nebyl přijat. O pevném zařazení už nebudeme hlasovat.

 

Pan poslanec Bartoň navrhuje přeřazení novely zákona o pedagogických pracovnících, tisk 503, bod 18, na začátek za body z grémia, to znamená za ten bod 35. Vzhledem k tomu, že návrh pana Stanjury neprošel, tak tedy za bod 35.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto přeřazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 243. Přihlášeno 175, pro 62, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Výborný navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády České republiky k situaci ve školství v důsledku pandemie COVID-19. Hlasujeme zařazení nového bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 244. Přihlášeno je 174 poslanců, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk v sále.)

 

A nyní návrh na pevné zařazení jako první bod dnes poté, co se vypořádáme se zákony vrácenými Senátem.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 245. Přihlášeno 174, pro 59, proti 3. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Václav Klaus navrhuje bod 165, tisk 384, zařadit pevně tento čtvrtek po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 246. Přihlášeno je 175, pro 29, proti 6. Návrh byl zamítnut.

 

Poslední je návrh pana poslance Ferjenčíka, abychom tisk 978, o platu představitelů státní moci, zařadili na pořad této schůze, neboť už jsou splněny lhůty.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 247. Přihlášeno je 175 poslanců, pro 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Takže dle mých poznámek jsme hlasovali o všech návrzích, které dnes zazněly k pořadu schůze, a budeme pokračovat dle jeho schválené podoby. Otevírám bod

 

511.
Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,
/sněmovní tisk 1055/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1055/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty a pan senátor Vilímec... Všichni se těšíme na pana senátora Vilímce, který určitě přijde, ale nejprve poprosím, aby se slova za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům ujala místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi naposledy uvést návrh zákona o kompenzačním bonusu, velmi stručně, protože věřím, že parametry si všichni pamatujete. Jeho cílem je v nynějším nouzovém stavu podpořit osoby samostatně výdělečně činné, společníky malých eseróček a osoby pracující na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr, na jejichž činnost bezprostředně a podstatným způsobem dopadly zákazy a omezení přijaté státem v rámci reakce na současnou epidemiologickou situaci.

Vzhledem k tomu, že na potřebnosti tohoto zákona panovala všeobecná shoda na půdě obou komor Parlamentu a již jsem jej zde podrobně představovala, zaměřím se nyní pouze na klíčový pozměňovací návrh, který byl přijat Senátem a se kterým nesouhlasím. (Silný hluk v sále.) V souvislosti s kompenzačním bonusem na půdě této Sněmovny mnohokrát zazněla fráze "kdo rychle dává, dvakrát dává". O to víc mě mrzí, že se legislativní proces přijetí tohoto zákona díky intervenci Senátu týkající se především tématu, který s kompenzačním bonusem souvisí jen nepřímo a který bylo možné vyřešit nezávisle na navrhovaném zákoně, zdržel o několik týdnů.

Senát ve svém pozměňovacím návrhu především navrhuje poskytnout krajům příspěvek ve výši 300 korun na obyvatele, který by sloužil jako kompenzace dopadů do krajských rozpočtů nejen nyní navrhovaného zákona, ale také... (Odmlka pro hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já se omlouvám a poprosím o klid v sále!

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: ... ale také kompenzačního bonusu, který byl podnikatelům poskytnut na jaře. Kompenzační bonus je jako každý jiný daňový bonus, například bonus na dítě, podle zákona o dani z příjmů vratkou z příjmové strany veřejných rozpočtů a jako takový dopadá i na rozpočty samospráv. Vysvětlovala jsem na půdě Sněmovny i Senátu několikrát, že to prostě nešlo jinak udělat, pokud kompenzační bonus měla vyplácet Finanční správa a měl být u těch, kteří na něj čekají, a věřte, že i teď mám zaplavenu schránku desítkami žádostí, kdy už bude kompenzační bonus. Pokud to mělo být rychle, do dvou, do tří dnů, tak to prostě nešlo jinak udělat.

Přes to všechno jsme se snažili jako vláda kompenzovat dopady kompenzačního bonusu už z jarní a teď podzimní fáze kompenzačním bonusem pro obce, kde jsme dali na hlavu 1 250 korun, což je celkem 13,4 miliardy, ne snad proto, že bychom změnili názor na to, že bychom měli dýchat s těmi rozpočty. A stejně tak když zrušíme daňovou výjimku, například pojišťovny v balíčku dvacet (2020?), tak jsme také nesebrali samosprávám ten podíl, který získal rozpočet díky pojišťovnám, tak stejně tak je tady tento dopad, přesto jsme v rámci vstřícné ruky, spolupráce, podané ruky, a abychom mezi sebou nebojovali a nesoutěžili, kompenzovali obcím tu částku mnohonásobně, protože dopad na obce byl asi konečný, dopad z té jarní fáze byl asi 5,5 miliardy a teď očekáváme částku nepoměrně nižší.

Co se týče krajů, kompenzovali jsme to jinou formou, ta částka se pohybovala na základě dohody premiéra a tehdy úřadujícího šéfa Asociace krajů pana hejtmana Běhounka, bývalého hejtmana Běhounka, v podstatě ta částka se pohybovala kolem 21,6 miliardy. Byly to dotace na dvojky, trojky, dotace na různé odměny záchranářům, sociálním službám, zdravotníkům, ochranné pomůcky ve výši 1,8 miliardy. Samotný výpadek, který byl způsobem jarním kompenzačním bonusem pro kraje, byl 2 miliardy a odhadovaný dopad podzimního kompenzačního bonusu na krajské rozpočty je 0,7 miliardy. Takže v podstatě tím jsem chtěla vyjádřit, že ta částka je mnohem nižší než ta, která byla poskytnuta krajům při různých těchto příležitostech.***
Přihlásit/registrovat se do ISP