Čtvrtek 17. prosince 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Tomáš Hanzel)

492.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

Na pořad jednání 72. schůze Poslanecké sněmovny bylo předloženo celkem 17 odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Poslanecké sněmovny. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 10 odpovědí na písemné interpelace. Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, které zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

A nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 707. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož Andrej Babiš je omluven, přerušení tohoto bodu trvá nadále.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Olgy Richterové ve věci nezbytné legislativní úpravy pro obce realizující komplexní podporu bydlení. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 709. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády není přítomen a je omluven, interpelace se přerušuje rovněž do jeho přítomnosti.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslance Mikuláše Ferjenčíka ve věci dvou tisíc miliard peněz našich občanů z lithia. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 770. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci nedostatečné kapacity základních a mateřských škol. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 897. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády Andrej Babiš je omluven, přerušení trvá.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1015. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1017. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu, a ministra dopravy Karla Havlíčka, který odpověděl na interpelaci pana poslance Víta Kaňkovského ve věci koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR a procesu hledání vhodné lokality pro vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1075. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Jelikož pan místopředseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, který odpověděl na interpelaci poslance Stanislava Blahy ve věci zabezpečení železničních přejezdů. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1096. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Jelikož pan místopředseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci pana poslance Jakuba Jandy ve věci podpory sportovní oblasti v době koronavirové krize. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1098. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.

Další interpelace je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci paní poslankyně Olgy Richterové ve věci pravidel pro vyplácení příspěvku programu Antivirus. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 1107. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Jelikož paní ministryně je omluvena, přerušení trvá.

A tímto konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili... (Rozhovor mimo mikrofon.) Je tady nějaký rozpor, takže počkáme na kontrolu. Takže všechno je v pořádku a já konstatuji, že jsme pro dnešní den ukončili projednávání odpovědí na písemné interpelace poslanců. A jelikož není žádná dohoda v rámci politických klubů, tak přerušuji jednání do 11.00.

 

(Jednání přerušeno v 9.09 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 11.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády - vlastně jenom pan vicepremiér je tady. Prosím o klid ve sněmovně. A měli bychom se věnovat pevně zařazených bodům číslo 118, sněmovní tisk 1091, novela zákona o pobytu cizinců, první čtení; bodem 94, sněmovní tisk 961, novela o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, první čtení; a bodem 27, to je sněmovní tisk 736, vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupu orgánů veřejné moci, druhé čtení. Potom bychom projednávali další body podle schváleného pořadu schůze, a to zákony ve druhém čtení. Odpoledne se logicky ve čtvrtek budeme zabývat bodem 493, což jsou ústní interpelace.

Nyní se o slovo hlásí nejdříve pan předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl změny v pořadu schůze. Ten první návrh reaguje na včerejší přerušení projednávání státního rozpočtu do zítřka do devíti hodin. A já bych, vážený pane předsedající, navrhl zařadit na pátek 18. 12. po bodu 338, což je státní rozpočet, body bezprostředně související s projednáváním této předlohy, a to jsou ty rozpočty různých fondů. Jedná se konkrétně o body 339, 340, 341, 342, 343 a 495. To je první návrh.

A druhý návrh se týká bodu 282, sněmovní tisk 938, jedná se o náhrady škod způsobených chráněnými živočichy, pracovně řečeno náhrady za škody způsobené kormoránem, a ten bych po nějaké debatě s předsedy klubů navrhl dneska na 12.40 hodin, napevno na tento čas. Děkuji.

Děkuji. Mám poznamenáno. Ještě někdo k pořadu schůze? Dobře. (Nikdo se nehlásil.) V tom případě budeme hlasovat. Já to obrátím. Nejdříve budeme hlasovat o dnešním dnu, tedy že bychom ve 12.40 hodin zahájili projednávání tisku 938, aby se případně kolegové na to mohli připravit, protože by si třeba došli pro materiály.

Hlasování číslo... Já vás odhlásím, ano děkuji za upozornění. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o tom, že dnes ve 12.40 hodin začneme projednávat bod 282, tisk 938, náhrada škody způsobené zvlášť chráněnými živočichy.

 

Zahájil jsem hlasování 166 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti kormoránům? (Ozývá se smích ze sálu.) Všichni rybáři, ano. Děkuji.

Hlasování číslo 166. Přihlášeno 86 přítomných, pro 83, proti nikdo. Návrh byl zařazen dnes na 12.40 hodin.

 

A nyní změna zítřejšího pořadu schůze. Včera bylo rozhodnuto, že prvním bodem našeho jednání bude návrh zákona o státním rozpočtu a poté by následovaly rozpočty jednotlivých fondů, body 339, 340, 341, 342, 343 a 495. A 338, abychom nevynechali ani tříletý výhled.

Rozhodneme hlasováním 167, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 167. Z přítomných 84 poslanců pro 73, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Tak to jsme změnili pořadí bodů v projednávané schůzi a můžeme se zabývat dnes pevně zařazeným bodem. A to je bod číslo 118. Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodaj pro prvé čtení Zdeněk Ondráček.

Aktualizováno 19. 1. 2021 v 14:43.
Přihlásit/registrovat se do ISP