(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zatím tady nevidím žádného člena vlády. Ale to pro zahájení schůze není podstatné, mohu zahájit tedy čtvrtý jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Vítám vás tady.

Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami, případně mi oznamte, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáním návrhů zákonů ve zkráceném jednání a na základě dohody z grémia bychom projednávali tyto návrhy tak, že bychom nejprve projednali všechny ve druhém čtení a následně ve třetím čtení, tak jak jsme již několikrát učinili. Jedná se o body 1 až 4, to znamená tisky 1102, 1103, 1104, 1105. Poté bychom projednávali pevně zařazené body 350, sněmovní tisk 794, novela zákona o Hasičském záchranném sboru. Následně bychom pokračovali projednáváním dalšího bodu z bloku třetích čtení, u kterého by byla splněna zákonná lhůta. Jedná se o bod 352, sněmovní tisk 966, vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Po bloku třetích čtení bychom případně pokračovali v projednávání bodů podle schváleného pořadu schůze, a to zákony ve druhém čtení.

Ještě než udělím slovo těm, kteří se hlásí ke změně pořadu schůze, konstatuji došlé omluvy členů vlády: Tomáš Petříček z pracovních důvodů, Robert Plaga také z pracovních důvodů, Miroslav Toman do 12 hodin z pracovních důvodů a Lubomír Metnar na celý den také z naléhavých pracovních důvodů.

Tolik tedy na úvod. A nyní tedy první přihlášený ke změně pořadu schůze je paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se Lukáš Bartoň. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Kolegové, kolegyně, já bych chtěla požádat o zařazení jako bodu 1 jednání schůze 15. prosince, zákazu dětských dluhů. Je to věc, na které se jistě všichni shodujeme. Byla k tomu svolána mimořádná schůze a přerušena. Jedná se o sněmovní tisk 984. Prosím vás tedy o první bod 15. prosince v úterý, tak jak koneckonců byla učiněna dohoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nyní Lukáš Bartoň. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád nechal napevno zařadit na dnešek hned od začátku jednání projednání zpráv a odměn u TA ČR a GA ČR. Jedná se o číslo bodu 443, sněmovní tisk 823, a jako druhý bod číslo bodu 474, sněmovní tisk 1054, hned na začátek dnešního jednání.

A když už jsem tady, tak toho využiji a rád bych dal protinávrh ke kolegyni Valachové a ty dětské dluhy žádám zařadit jako bod druhý a jako bod první na 15. prosince zařadit jako první bod zákon o pedagogických pracovnících, sněmovní tisk 503, číslo bodu 16. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Kdo dál? Ještě tedy pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zařadil jako první bod dnešních třetích čtení návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Je to bod 352 a tisk 966. Pane předsedající, jako první bod dnešních třetích čtení, tedy po legislativní nouzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, teď je momentálně zařazen jako pátý, čili přeřadit jako první? (Hlasy z pléna: V podstatě před Hasičský záchranný sbor.) Aha, čili před Hasičský záchranný sbor, ano? Dobře. Čili první bod v bloku třetích čtení, čili pátý bod dnešního jednání. Už tomu rozumím. Já si to jenom poznamenám.

Vidím - paní poslankyně Valachová, pan předseda klubu ODS.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: K zákazu, k dětským dluhům a k protinávrhu pirátské strany chci říci, že pirátská strana přímo ohrožuje to, aby zákaz dětských dluhů byl projednáván. Podotýkám, že je to v rozporu s dohodou na politickém grémiu stran i s tím, jak bude řešeno přerušení schůze k mimořádné schůzi, kterou pirátská strana také podpořila, zákaz dětských dluhů, a tedy dávno toto mělo být projednáno a začít projednávání ve výborech. Zákaz dětských dluhů. Tedy upozorňuji na to jako politické stanovisko a volám vás, kolegové, aby to byl první bod 15. prosince v souladu s dohodou i řešením přerušení mimořádné schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To vyřešíme hlasováním o pořadí těch bodů. Nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, také máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den, já myslím, že někdy vedeme zbytečné spory, jestli některý bod bude první, nebo druhý. Já myslím, že ty pedagogické pracovníky už máme rozjednané, tak už je logické to dodělat, a pak jako druhý bod to, co navrhuje paní poslankyně Valachová. Podle mě se stihnou oba dva v úterý. A ten souboj mi přijde skoro zbytečný.

K tomu, co navrhl předseda hospodářského výboru pan poslanec Fiala, já s tím v zásadě nemám problém, s jedinou výjimkou. Radim Fiala i já jsme členové toho vládního výboru pro výstavbu nových jaderných bloků, který zasedá příští týden, a mně by vůbec nevadilo, kdyby nejdříve proběhlo to jednání této komise, kde jsou zástupci opozice, všech opozičních stran, a až poté jsme se dostali k třetímu čtení a k hlasování, protože předpokládám, že to bude jeden z bodů toho jednání příští týden té vládní komise. Takže to není to, že bych chtěl nějak blokovat druhé čtení, ale já bych spíš navrhl, abychom ten bod zařadili pevně v tom posledním týdnu jako první bod v bloku třetích čtení, v tom týdnu od 15. prosince. Teď nevím, kdy budou třetí čtení, ale jako první bod bloku, protože mezitím naskočí ještě nějaké další lhůty, které budou naplněny. A přijde mi logické si to nejdřív vyříkat na té vládní komisi, kde chodí, říkám, zástupci všech politických stran, a poté rozhodnout o případných pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku.

Děkuji. Není to nic, že bych nějakým způsobem chtěl narušit projednávání tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dáváte to jako protinávrh?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano, je to protinávrh, aby tento sněmovní tisk byl jako první v bloku třetích čtení v tom týdnu od 15. prosince. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, dobře. Ještě někdo? Pokud se už nikdo nehlásí ke změně pořadu schůze, budeme hlasovat, a to nejprve o návrhu Kateřiny Valachové ve znění protinávrhu pana kolegy Bartoně. Rozumíme si?

Dobře, ještě předseda klubu sociální demokracie. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já dvě poznámky. Mě mrzí, že ty dětské dluhy nebudou jako bod číslo jedna, protože koneckonců ti pedagogičtí pracovníci můžou trvat tak jako při každém čtení a při každém jednání velmi dlouho. Já si myslím, že kdybychom udělali ty dětské dluhy v rámci prvního čtení, tak by to bylo lepší, jako bod číslo jedna. Ale rozhodneme tedy hlasováním.

Ale zeptám se na ten návrh. Pro mě to je překvapení jako pro předsedu klubu. My jsme si schválili ve středu, tuším, jako bod číslo jedna po těch zákonech v legislativní nouzi ten Hasičský záchranný sbor. To znamená co? Kdyby se tam náhodou schválilo to, co navrhuje pan předseda Fiala, tak jak by dopadl ten Hasičský záchranný sbor? Byl by to bod číslo dvě, nebo by nebyl? Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP