(14.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly, a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.

 

Jako první jsme si dnes zařadili krátký bod

 

496.
Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců
v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Na lavici vám byl rozdán k informaci aktualizovaný písemný podklad. Já poprosím pana předsedu, nového předsedu poslaneckého klubu TOP 09, bude mít premiéru se svým přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Jak se z premiéry stane derniéra. No nic.

Já mám prosbu, velmi jednoduchou, a to návrh na změnu zasedacího pořádku. Máte to všichni před sebou barevně i se čtverečky, kdy by na místě 195 seděl Vlastimil Válek, tedy já jako nový předseda klubu, a naopak na místě 199 Jan Jakob, nový poslanec za TOP 09. Já děkuji za vstřícnost a vlídnost stran hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za uvedení bodu. Otevírám všeobecnou rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Pan poslanec Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den, dámy a pánové, já samozřejmě podpořím, aby pan poslanec Válek mohl sedět vepředu a neseděl vzadu, to je jasné, na druhou stranu, jak vidíte, každý týden tady dochází k dramatickému opouštění Sněmovny a zase přijímání nových členů. My už tady asi tři týdny řešíme, že poslanci, kteří se hlásí k hnutí Trikolóra, už sedíme rozestrkaní po sálu. Já jsem se už domlouval i s panem poslancem Martinů na nějaké drobné změny. Naráží to vždycky na veta některých klubů, tak až se to teď bude řešit příště, já bych na vás všechny jenom chtěl apelovat, abychom tomu vyhověli, nebude to snad nic proti ničemu, nikdo si nepohorší a mohli poslanci, kteří tak nějak politicky k sobě patří, sedět u sebe. Takže teď to samozřejmě nebudeme zdržovat a blokovat, naráží to na odpor některých klubů, ale snad, doufejme, že to, až to podáme, projde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím, končím všeobecnou rozpravu. Předpokládám, že ani není důvod k závěrečnému slovu. A přistoupíme tedy k podrobné rozpravě. Ptám se, zda je zájem o vystoupení v podrobné. Já jenom připomínám, v té obecné už pan předseda Válek řekl i čísla sedadel. Já myslím, že není nutné, abychom všechno opakovali. Takže jestliže se nikdo další nehlásí a nemá konkrétní pozměňovací návrh, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečné slovo. Pan předseda (nesroz.) nemá. Budeme tedy hlasovat usnesení Poslanecké sněmovny.

 

To usnesení bude znít: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení číslo 1073 ze dne 21. dubna 2020 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předneseného návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 150. Přihlášeno je 101, pro 98, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Já vám děkuji.

 

Jenom připomínám, že ta změna se promítne v zasedacím sále od středy. Nikdo nikomu... jsme v polovičním formátu, nic vám nebrání si přesednout. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. A končím tento bod.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se chci ještě vrátit k hlasování o programu, o bodu, o tom návrhu, který přednesl Petr Fiala, místopředseda Sněmovny a předseda občanských demokratů.

Za prvé chci pochválit ministra zahraničí Tomáše Petříčka za jeho vyjádření k tomu, jak je vězněn nezákonně Alexej Navalnyj. Předpokládal bych, že jeho klub podpoří návrh projednat tento bod. S čestnou výjimkou dvou členů klubu, já je tady budu jmenovat - pan předseda poslaneckého klubu, pan poslanec Chvojka, a pan předseda zahraničního výboru, pan poslanec Veselý - všichni ostatní tento návrh nepodpořili. Velmi mě to udivuje, zejména když tady vidím po své pravé ruce svého kolegu, pana poslance Zaorálka, bývalého ministra zahraničních věcí, který není ochoten na půdě Poslanecké sněmovny debatovat o tom, jak represivní složky zasahují v Rusku. Já bych řekl, že už teď rozumím vyjádření Tomáše Petříčka, že nechce obhajovat post místopředsedy sociální demokracie, když ho v jeho vlastní straně neberou vážně.

Ale chtěl jsem, ať to nezazní, ať to nepřejde jako takový technický bod, jestli bude první čtení na místě třicet nebo třicet šest. Teď budeme slyšet sociální demokraty, jak jsou klíčové body, tento zákon, tento zákon, tento zákon. Stejně to už nedoženete, ty tři roky. A tak klíčové věci, abyste spolu s námi ctili principy české zahraniční politiky, na kterých česká zahraniční politika funguje celých třicet let, na to, milí sociální demokraté, v naprosté většině s tou čestnou výjimkou úplně kašlete.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám bod

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
/sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Pan ministr životního prostředí Richard Brabec už chvátá ke stolku zpravodajů, prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, chvátám hlavně proto, abych zase o ten bod nepřišel, protože už byl několikrát takřka na programu a vždycky se stal hračkou nějakých dohod nebo nedohod a o kousek se na něj nedostalo. Ten bod je nejenom transpozicí příslušné evropské směrnice, ale já si myslím, že je velmi zajímavý a důležitý i z pohledu praktického, tedy zásahu v rámci České republiky proti takzvaným invazním druhům. Takže jenom velmi stručně, o co se jedná.

Jak už jsem říkal, jde o transpozici nařízení Evropského parlamentu, které se týká prevence a regulaci zavlékání či dosazování a šíření invazních nepůvodních druhů. Jenom pro vás, pokud byste si to náhodou nepřečetli v materiálech: invazní nepůvodní druh je takový druh, u něhož bylo zjištěno, že jeho zavlečení či vysazení nebo šíření ohrožuje biologickou rozmanitost nebo má nepříznivý dopad na související ekosystémové služby.

Abychom si to uměli představit konkrétně v České republice, jsou to třeba různé americké druhy raků, které vytlačují české raky, je to, myslím, že dost dobře známý, asi první takový invazivní nepůvodní druh, který se tady objevil ve velkém, to je bolševník velkolepý, především v Karlovarském kraji, který dokonce pro lidi, kteří jsou alergičtí, může být zdravotně závadný nebo je nebezpečný, zdraví nebezpečný. Jsou to různé druhy norků, norek americký, i ten oblíbený a na první pohled milý medvídek mýval je invazním nepůvodním druhem, pokud se dostane do přírody. Je to třeba nutrie, kolegy to šokuje, i nutrie, ano.

A o čem vlastně je ten zákon? Je především o tom, jakým způsobem vytvořit vnitrostátní legislativní rámec, který zamezí šíření těchto druhů nebo je omezí. Jde tedy především o to, aby se nastavil kompetenční a sankční systém regulace těchto invazních nepůvodních druhů a předmětem novely je vlastně novela několika zákonů. Především se jedná o zákon o ochraně přírody a krajiny, ale také se jedná o další zákony, zákon o rybářství, zákon o myslivosti, zákon na ochranu zvířat proti týrání, vodní zákon, lesní zákon a celá řada dalších právních norem.

Já bych chtěl říct, že tahle novela nebo tento zákon je nebo byl skutečně velmi široce diskutován s celou řadou organizací, které patří mezi takzvané hospodáře v krajině, ať už se jedná o myslivce, rybáře, včelaře, lesníky, tedy Lesy České republiky, Vojenské lesy a statky. Myslím, že se k nim opravdu vyjadřovala obrovská spousta lidí a organizací a ta předkládaná norma tak, jak přišla do Poslanecké sněmovny i z vlády, a než přišla do vlády, je opravdu i v rámci meziresortu určitým kompromisem, kdy kromě toho, co skutečně ta evropská směrnice přináší a kde nás přímo nutí přímo vykonat vykonavatelně, řekněme, udělat nějaké kroky, tak jsme se na ně snažili ještě po dohodě s hospodáři v krajině navázat další, jsem přesvědčen, velmi racionální kroky.

Takže to je asi vše na úvod a děkuju. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP