(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 79. schůze. Všechny vás vítám.

Všechny jsem odhlásil a prosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo žádá o vydání náhradní karty, kdo hlasuje s náhradní kartou.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni, nejsou omluveni, tak se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom zahájili pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, body 351 a 365, a poté budeme pokračovat dalšími body z bloku třetích čtení, u kterých jsou splněny zákonné lhůty, to jest body 354, 356 a 357. Po bloku třetích čtení jsme pevně zařadili body v pořadí 76, 107, 223, 85, 115, 272, 157 a 202. Dále bychom případně pokračovali body dle schváleného pořadu schůze.

Připomínám, že v 17 hodin bude zahájena 82. schůze Poslanecké sněmovny, je to mimořádná schůze na základě žádosti čtyřiceti poslanců.

Dále bychom vás chtěli informovat, že ve čtvrtek 11. února bude přerušená 79. schůze Poslanecké sněmovny pokračovat po ukončení 83. schůze Poslanecké sněmovny. Ta se týká prodloužení nouzového stavu a vzhledem k tomu, že nelze předem odhadnout, jak dlouho naše jednání potrvá, navrhujeme pro jistotu jménem dvou poslaneckých klubů, ANO a ČSSD, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala na této schůzi ve čtvrtek 11. února po 19. hodině, případně i po 21. hodině, až do projednání bodu 10, sněmovní tisk 756. To je to DEPO, tady se mě ptají.

Takže já přivolám kolegy z předsálí a první budeme hlasovat - já zdůrazňuji, o čem hlasujeme: kdyby se náhodou protáhlo jednání o nouzovém stavu ve čtvrtek, tak abychom mohli doprojednat to DEPO, na kterém jsme se dohodli, tak teď musíme hlasovat, že můžeme ve čtvrtek jednat i po 19., případně 21. hodině do okamžiku projednání elektronizace státní správy. Ale protože by se mohlo stát, že ve čtvrtek nebude prostor o tom hlasovat, budeme začínat jinou schůzí, tak to musíme odhlasovat teď, že hlasujeme ve čtvrtek po 19. a 21. hodině, abychom doprojednali DEPO.

Pan místopředseda Pikal - k tomuhle? Tak pan Jurečka. Ještě není program, dám slovo. Takže k proceduře pan místopředseda Pikal. Poprosím o klid v sále.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já ten návrh zkusím jenom upřesnit, tedy abychom ve čtvrtek v rámci této schůze jednali procedurálně i věcně po 19. a 21. hodině, věcně do projednání DEPO. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Všichni víme, o čem hlasujeme - že dojednáme ve čtvrtek DEPO.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 307, přihlášeno je v tuto chvíli 94 poslanců, pro 72, proti 6. Tento procedurální návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

S přednostním právem k pořadu schůze je přihlášen pan předseda Jurečka, poté pan předseda Faltýnek - přednostní právo, pan předseda Stanjura jako třetí, pan předseda Chvojka jako čtvrtý. (V sále je značný hluk.)

 

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré ráno. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl navrhnout, abychom -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid v sále! Děkuji. Už byla zahájena schůze, prosím, zaujměte svá místa a umožněte vystoupení k pořadu schůze.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já bych chtěl navrhnout - budu velmi stručný - abychom dnes ráno jako první bod této schůze projednali sněmovní tisk 1039, odškodňovací zákon. Prosím o jeho zařazení a jeho projednání v prvním čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Druhý se hlásil pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážení kolegové, kolegyně, pane předsedo. Dovolte, abych učinil jeden návrh za náš poslanecký klub, abychom tu senátní vratku, sněmovní tisk 1134, bod číslo 500, kterou jsme včera jedinou nestihli, jedná se o kompenzační bonus, projednali v pátek jako první bod, to znamená v pátek ráno v 9 hodin.

A reakce na pana předsedu Jurečku. Já bych vznesl protinávrh, aby sněmovní tisk 1039, návrh zákona o státní pomoci při mimořádných opatřeních atd., takzvaný odškodňovací zákon, byl zařazen na pátek jako druhý bod po té senátní vratce. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další se hlásil pan předseda Stanjura, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Jurečka s přednostním.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já mám protinávrh k návrhu pana předsedy Faltýnka. Ne že bych tak rychle reagoval, ale chtěl jsem navrhnout jiný termín. Já si myslím, že ta senátní vratka má jasnou souvislost s tím, co budeme projednávat zítra. Jedná se o kompenzace živnostníkům. Já jsem včera bohužel slyšel paní ministryni, která říkala, že podporuje sněmovní verzi, a ne tu senátní, která navyšuje kompenzační bonus, aby to bylo aspoň těch 500 korun čistého denně. Řekněme si otevřeně, že to není žádné dramatické, ale jenom abychom dorovnali podmínky, které byly na jaře.

Navrhuji, aby to dneska bylo zařazeno jako druhý bod po tom bodu, který navrhl pan předseda KDU, pan poslanec Jurečka. Děkuji. Je to sněmovní tisk 1134, bod číslo 500, o něm před chvílí mluvil pan předseda Faltýnek. Já považuji za nutné to projednat a rozhodnout předtím, než budeme jednat o prodloužení nouzového stavu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás poprosím, ještě zůstaňte u mikrofonu. V případě, že by třeba nebyl schválen bod pana Jurečky, tak navrhujete, aby byl první?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já předpokládám, že bude, ale kdyby zase vládní většina nechtěla projednávat odškodňovací zákon, tak pak aby byl jako první, pokud ten bod pana předsedy Jurečky neprojde, samozřejmě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře, děkuji. Tak pan předseda Chvojka. Pan Chvojka bere zpět svoji přihlášku, pan předseda Jurečka také. Ptám se, zda ještě někdo s přednostním právem nebo k pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Kdybychom si včera teoreticky řekli, že dneska pokračujeme ve formátu 200 kvůli této senátní vratce, tak není žádný problém, ale my jsme tady dneska v polovičním formátu, protože taková byla dohoda, že po senátních vratkách se vracíme tento týden na poloviční formát a v březnu už jedeme v plném formátu - tak jsme se dohodli na grémiu. Takže mně tento návrh kolegy Stanjury v tuto chvíli nepřipadá moc fér. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP