(9.40 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: S přednostním právem pan předseda klubu SPD Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, my jsme měli zařazen na včerejšek bod sněmovní tisk 652, zákon o pomoci v hmotné nouzi. Protože Sněmovna předčasně skončila, tento bod nebyl projednán a já bych vás chtěl požádat, abychom ho mohli zařadit na dnes odpoledne na 14.30 hodin jako první bod odpoledního programu. Je to zákon - pokud už tam, pane předsedající, nemáme něco zařazeno; pokud máme, tak bych to zařadil po pevně zařazených bodech - je to zákon o pomoci v hmotné nouzi, sněmovní tisk 652, bod 32.

Ještě jednou se chci zeptat, pane předsedající, jak to dnes odpoledne vypadá, jestli byste mě mohl informovat, kolik bodů už je pevně zařazeno.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Mohl bych vás informovat. Pevně zařazených bodů je tam hned několik. Máme tam body 76, 107, 223, 85, 115, 272, 157 a 202 v tuto chvíli po třetích čteních. To znamená ne jako odpolední, ale v rámci dnešního jednání.

 

Poslanec Radim Fiala: Tak já bych přece jenom chtěl zařadit tento bod jako první bod dnešního odpoledního programu na 14.30 hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je tam už jeden návrh na první bod. Kdyby ten prošel, tak úprava, no.

Čeká nás hlasování o pořadu schůze, přivolám kolegy z předsálí. V rámci projednávání pořadu schůze jako první vystoupil pan předseda Jurečka a navrhl, aby se odškodňovací zákon zařadil dnes, tisk 1039, jako první bod. Nato přednesl pan předseda Faltýnek protinávrh, aby byl tento zákon zařazen jako druhý bod v pátek. (Hlas z pléna.) Protinávrh, já jsem to říkal dobře. Je tu žádost o odhlášení.

 

Nejprve budeme hlasovat o protinávrhu pana předsedy Faltýnka. Zopakuji: tisk 1039, odškodňovací zákon, protinávrh, aby to byl druhý bod v pátek.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 308, přihlášeno 102, pro 57, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Jako druhý vystoupil pan předseda Faltýnek a navrhoval bod 500, tisk 1134, Senátem vrácený zákon, kompenzační bonus, zařadit v pátek jako první bod. Proti tomu vznesl protinávrh pan předseda Stanjura, aby to bylo dnes zařazeno jako první bod. Vzhledem k tomu, že neprošel - jako druhý bod - a vzhledem k tomu, že návrh pana Jurečky se nehlasoval, neprošel, tak budeme hlasovat, aby kompenzační bonus byl dnes jako první bod jednání. Protinávrh nejprve.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 309, přihlášeno je 101, pro 35, proti 2. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat původní návrh pana předsedy Faltýnka. Já bych dokončil hlasování o bodu a pak vám dám slovo, pane předsedo (Jurečko). Takže aby to bylo v pátek jako první bod. Kompenzační bonus v pátek jako první bod.

Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 310, přihlášeno je 101, pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Jurečka s přednostním právem.

 

Poslanec Marian Jurečka: Nezlobte se na nás, já to musím okomentovat, aby to bylo jasné i pro veřejnost, která nás sleduje. V situaci, kdy jsme v úterý řekli, že je potřeba udělat některé kroky pro to, abychom se tady mohli ve čtvrtek bavit o prodlužování stavu nouze, vy tady posunete hlasování o senátní vratce na pátek s argumentací, že tady nemáte dost hlasů. Tím pádem jednoznačně říkáte, že pro vás senátní verze té vratky je nepřijatelná, vy ji nejste ochotni podpořit. Nejste ochotni těm lidem zvýšit o 160 korun denně kompenzační bonus, který mohou čerpat. Nejste ochotni rozšířit to, aby to mohli čerpat ti, kteří nemají provozovnu nebo o ni přišli.

Jak se tady chcete seriózně bavit o tom, že vláda chce nějakým způsobem zlepšit podmínky pro živnostníky? A zopakuji, od října jsou tady desetitisíce těch, kteří nedostali ani korunu! A my jsme včera na jednání žádali a říkali: pojďte tyto věci projednat a pojďte v prvním čtení - což mohla být záležitost jedné hodiny nebo půl hodiny - projednat odškodňovací zákon. Ani jedno z toho jste nechtěli dneska udělat ve prospěch lidí, kteří na to čekají. Nejenom občané, firmy, čekají na to obce, čekají na to kraje. Tak nechápu, proč to odsouváte na pátek. Opravdu tomu nerozumím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem paní ministryně financí.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Pane místopředsedo, pane předsedo, omlouvám se, pane předsedo, děkuji za slovo. Pane předsedo Jurečko, co to tady říkáte? Já to taky okomentuji. Když nás poslouchají lidé, ať slyší, jaká je pravda. Vy jste to tady včera zablokovali! Já mám denně tisíce žádostí a proseb lidí, kteří jsou v insolvenci! Dobře víte, že jsme čekali týdny, skoro měsíce na to, než nám Evropská komise dala předběžný souhlas. Ti lidé čekají na ty peníze. Včera jste to zablokovali, v podstatě jste to nevysvětlili. Já jsem to nepochopila, zjišťovala jsem to pak až v kuloárech, o co vlastně jde, proč jste navrhli přerušení, proč jste to potom vypřestávkovali až do 21 hodin, aby se o tom nemohlo jednat. A o čem to mluvíte? O čem to mluvíte? Ten zákon mohl už dneska putovat k prezidentovi a těm lidem se to mohlo vyplácet! A máte tam navíc v té senátní vratce, kterou tak propagujete, máte tam nerealizovatelné, nerealizovatelné postupy při kompenzacích.

Úplně nechávám bokem, že obce jsou přeplaceny o 5,3 miliardy na kompenzačním bonusu. O 5,3 miliardy, znova to opakuji! Máte tam mechanismus, vysvětlovala jsem to senátorům, prosila jsem je, příště říkám, řekněte nám, my vám to napíšeme, ten zákon. Víte, že komukoliv. Kdokoliv chcete cokoliv napsat, i když dám negativní stanovisko, napíše to aparát Ministerstva financí. Nabízím to samé v Senátu. Je tam mechanismus, který je postaven na tom, že se bude vždycky po konci čtvrtletí vyplácet podle skutečnosti obcím kompenzace automaticky z vládní rozpočtové rezervy, to nejde! To rozpočtová pravidla neumožňují! Takže pokud to tady prohlasujete, prohlasujete něco, co je v rozporu s rozpočtovými pravidly.

A já jsem včera poslala do zrychleného připomínkového řízení - ověřte si to, šlo to svazům, komorám, šlo to i Svazu měst a obcí - poslala jsem návrh kompenzačního bonusu, který chceme v pondělí dát na vládu, ale s novelou zákona o státním rozpočtu, a takto to budeme i svazovat, protože prostě to není možné tady hrát chytrou horákyni a jenom nabízet a rozdávat a pak říct, ať si tady někdo zahraje užitečného idiota - dívám se nalevo, omlouvám se kolegům z komunistické strany, to byla omluva, to byla omluva (Smích z lavic KSČM.) - sehrát tady užitečného idiota a zvedat prostě ruku pro státní rozpočet. Klidně se smějte, je to prostě tak. A ten mechanismus, který tam navrhuji, je postaven na tom, že se bude kompenzovat obcím, bude se kompenzovat, ale legislativně správně, a ne takovýmto paskvilem. Takže prosím, mluvte tady korektně! Není to pravda a navrhujeme tisíc korun denně kompenzačního bonusu od 1. února. Děkuju. (Potlesk poslanců ANO.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP