(Schůze zahájena ve 12.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak máme 12 hodin a právě uplynula doba určená pro přestávku, o kterou požádal předseda poslaneckého klubu TOP 09. Protože ale předseda Poslanecké sněmovny svolal na 12. hodinu 85. schůzi Poslanecké sněmovny, nelze nyní v 84. schůzi pokračovat. Budeme se tedy věnovat 85. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vážené dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 85. schůzi Poslanecké sněmovny, a aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Schůzi svolal předseda Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 12. února.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Víta Rakušana a poslance Tomáše Vymazala. Má někdo jiný návrh? (Nemá.)

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 1 přihlášeno 77 poslanců, pro 77, proti žádný. Konstatuji, že jsme ověřovateli 85. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Víta Rakušana a poslance Tomáše Vymazala.

 

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 85. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti a nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Já tedy zagonguji, protože budeme opět hlasovat.

 

Takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 85. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 2 přihlášeno 88 poslanců, pro 84, proti žádný. Pořad schůze byl schválen.

 

A nyní přistoupíme k jedinému bodu pořadu, kterým je

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1025/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili dne 12. února na 79. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala - a již zaujala - za navrhovatele ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová a také už je tam zpravodajka garančního výboru, což je výbor pro sociální politiku, poslankyně Lenka Dražilová. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1025/5, který byl doručen dne 22. ledna 2021 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1025/6.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které mám přihlášené dva poslance s přednostním... paní ministryni s přednostním právem a potom předsedu klubu ČSSD Jana Chvojku s přednostním právem. Takže jako první vystoupí ministryně Jana Maláčová.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych vás informovala, že jsme se na úrovni koalice dohodli o tom, že tento důležitý návrh zákona budeme chtít vrátit do druhého čtení, a to z toho důvodu, že se jedná o tak důležitou předlohu, že je opravdu klíčové, abychom se shodli na jejím konečném znění. Jedná se o záchranu pracovních míst v České republice.

Víte, že predikce nezaměstnanosti v příštích měsících nevypadají dobře. A protože máme dobrou zkušenost s projednáváním pandemického zákona - a ještě jednou zdůrazňuji, že se jedná o klíčovou předlohu, tak jsme se včera s panem premiérem dohodli, že příští týden sezveme všechny zástupce všech parlamentních stran k tomuto projednávání, přizveme všechny čtyři zástupce tripartity plus také Hospodářskou komoru k tomuto jednání a budeme chtít v týdnu od 1. března najít shodu napříč politickým spektrem k návrhu zákona o zaměstnanosti, to znamená k návrhu zákona o kurzarbeitu tak, aby tato klíčová předloha byla funkční a byla dohodnuta napříč všemi aktéry, kterých se to týká, to znamená zástupci parlamentních stran v Poslanecké sněmovně a také všemi sociálními partnery. Za mě je to v tuto chvíli ta správná cesta.

Zároveň apeluji na to, abychom se skutečně - a Ministerstvo práce a sociálních věcí pro to udělá maximum - abychom se v týdnu od 1. března dohodli tak rychle, jak jsme to udělali u pandemického zákona. To znamená, to je ten postup, který podporuji. Příští týden vás bude, zejména předsedy stran a předsedy poslaneckých klubů, Ministerstvo práce a sociálních věcí kontaktovat, abychom celou tu debatu strukturovali, protože víte, že jsme si ji absolvovali již na podzim a cílem je skutečně se co nejrychleji dohodnout a mít funkční, dobrý zákon o kurzarbeitu.

Jedna věc, která s tím nesouvisí, a teď si dovolím pana místopředsedu - nedokážu si tu poznámku prostě odpustit. Prosím, neberte to zle, ale já bych přesto apelovala na vedení Poslanecké sněmovny, protože je tady, tuším že 100 lidí v jedné místnosti a často tady býváme celé hodiny. Tak vzhledem k současné pandemické situaci bych apelovala na to, abychom v příštích dnech a týdnech našli řešení, jak zachovat funkčnost Poslanecké sněmovny a zároveň neohrozit zdravotní stav většiny z nás. Myslím si, že vláda zasedá už rok v distančním režimu, a myslím, že by měla být vůle najít nějaký režim, jak to zajistit i pro Poslaneckou sněmovnu. Myslím si, že je to důležité. Vím, že to může být vnímáno negativně, nicméně ti, kteří se snaží už rok vyhnout nákaze, tak si myslím, abychom tady v takovém velkém množství hodiny a hodiny zasedali, je epidemiologicky nebezpečné, a myslím si, že bychom měli jít příkladem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy jenom pořadí, protože se mi hlásíte z místa, to je v pořádku. Takže moment, já to přečtu. Teď předseda klubu ČSSD Jan Chvojka s přednostním právem, potom... (Připomínka ze sálu.) Ano, tak v tom případě tady mám ale připraveného, v zastoupení klubu ODS bude hovořit ještě poslanec Jan Bauer. (Hlas ze sálu.) Tak dobře, no tak vidíte, predikoval jsem to správně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP