(16.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Paní poslankyně Gajdůšková navrhla, abychom bod 203, tisk 695, zařadili v úterý 9. 3. po pevně zařazených bodech, doposud pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 104, pro 45, proti je 1, návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Ondráček navrhuje zařazení nového bodu s názvem Informace vlády ke strategii očkování, mohu-li to takto přečíst. Tam ještě byl nějaký dovětek, který už jsem si nestihl poznačit. Informace vlády ke strategii očkování, zařazení nového bodu do této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 29, přihlášeno 104, pro 53, proti nikdo, návrh přijat.

 

Jako další... moment, teď musíme hlasovat to pevné zařazení. Pan poslanec to navrhl, navrhoval to zítra jako první bod odpoledne. Už jsou tam zařazeny tři body v tuto chvíli. (Nesrozumitelné připomínky z pléna. V jednací síni je hluk, někteří poslanci stojí.) To záleží na panu poslanci. Já se vždycky zeptám, jestli trvá nebo jestli to může být... Pan poslanec z lavice kýve, že to může být po již zařazených bodech, takže čtvrtý bod to bude zítra.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno 104, pro 56, proti nikdo, návrh přijat.

 

Pan poslanec Profant navrhuje bod 327, tisk 756, což je ve zkratce, když řeknu DEPO, zařadit napevno v pátek v 11.30 v rámci třetích čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení DEPO na 11.30 v pátek? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31, přihlášeno 104, pro 54, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Výborný měl nejprve návrh, abychom tisk 837, to je ta novela k autoškolám v režimu § 90, zařadili pevně na středu 10. 3. odpoledne jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 32, přihlášeno 104, pro 44, proti nikdo, tento návrh nebyl přijat.

 

Dále pan poslanec Výborný navrhl bod 52, tisk 989, ochrana označení země původu, bod 52, tisk 989, je to novela zákona k ochraně označení země původu z pera Ministerstva průmyslu a obchodu, jestli se nepletu, aby byl zařazen ve středu 10. 3. jako druhý bod vzhledem k tomu, že neprošel ten první návrh... Prošel? Neprošel? Neprošel, takže nyní by to byl první bod ve středu 10. 3.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33, přihlášeno 104, pro 42, proti nikdo, tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat tedy ten druhý návrh, který s tím ale blízce souvisí, to je bod 319, tisk 973, což by bylo vyslovení souhlasu k Ženevskému paktu. Týká se to také označení země původu. Ten návrh byl, aby se to zařadilo na 10. 3. Když neprošel ani jeden z návrhů pana poslance Výborného, byl by to první bod. Ne, on to navrhoval ve čtvrtek 11. 3. po písemných interpelacích jako první bod. Takže bod 319 ve čtvrtek 11. 3. jako první po písemných interpelacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34, přihlášeno 104, pro 51, proti nikdo, návrh byl zamítnut.

 

To je z mé strany vše, co se týče jednotlivých návrhů k pořadu. Pan předseda Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já se strašně omlouvám, ale přece jenom kdyby náhodou byla nějaká možnost, aby se nějakým návrhem ty odpovědi pana ministra Hamáčka na dnešní schůzi objevily, tak bych to velmi uvítal. Zvažte to, pokud se ten návrh znovu objeví. Vám je úplně asi jasné všem, kteří nejste z Prahy, jak se dostanete domů a jaké potvrzení máte mít, jestli stačí poslanecká kartička nebo jestli... Vy to víte, všichni - já to nevím. Já to nevím, protože některé kolegy poslance zastavovali policisté a chtěli po nich potvrzení písemné. No ne, to že vrtíme hlavou, to je úplně jedno, ale prostě tak to je. To znamená, když už nemyslíme na občany, tak aspoň z pudu sebezáchovy bychom ty obě odpovědi měli znát. A já bych vás všechny prosil, abyste zvážili, jestli bychom to přece jenom nějakým způsobem jako bod, který vůbec nevidím jako konfliktní - je to fakt praktická věc, nesmírně užitečná pro řadu lidí - přece jenom na program schůze nějak nedostali. Zítra, pozítří, promysleme si to, pokud se to objeví, jestli byste to nemohli podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem je přihlášený pan ministr. A mohl bych apelovat, že bychom si odsouhlasili program, posledním hlasováním, program jako celek? (Všeobecný souhlas.)

 

Ve znění těch návrhů, které jsme přijali či nepřijali, nyní nechám hlasovat o programu této schůze jako celku.

Zahajuji hlasování. (Neklid a hluk v jednacím sále přetrvává.) Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 35, přihlášeno 103, pro 73, proti 20, návrh byl přijat. Já konstatuji, že jsme vyslovili souhlas s návrhem programu této schůze.

 

S přednostním právem pan ministr vnitra a já předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Slovo má ministr vnitra České republiky Jan Hamáček. Máte slovo, prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já si opravdu nemyslím, že potřebujeme speciální bod. Pokud jsou dotazy na to, jak se dostanou poslanci do práce a domů, to příslušné opatření samozřejmě stanoví výjimku na výkon funkce ústavního činitele. To znamená, to, že je někdo ústavní činitel, prokazuje poslaneckým průkazem. To je hned v prvním písmeni druhého odstavce. Takže poslanci při cestě do práce, domů či při výkonu svého mandátu mají výjimku a prokazují se poslaneckým průkazem.

Co se týká elektronických a papírových dokumentů, to už jsem tady zmínil v odpovědi na tuším pana poslance Feriho a mezitím to policie potvrdila i na svém oficiálním twitterovém účtu. To znamená, přijímají jak papírová, tak elektronická potvrzení. Pouze upozorňuji na to, že ta papírová jsou hygieničtější. Žádné další dotazy jsem nezaznamenal.

Pan kolega Feri se ptal na to, jak je to s auty a odtahy do servisu. Pokud vím, funguje odtahová služba, to znamená, odtahová služba jako služba se dá zavolat, vozidlo se odveze do servisu a drtivá většina servisů samozřejmě nabízí i přistavení vozidla po opravě.

To jsou tři dotazy, které jsem tady zaznamenal, a věřím, že jsem na ně stoprocentně odpověděl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP