(16.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Budeme pokračovat v návrzích pana poslance Chvojky, a to v bloku prvních čtení za bod číslo 44, 45 zařadit body 108 a 109, to jest sněmovní tisky 1161 a 1162.

Rozhodneme v hlasování číslo 157, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 157 ze 104 přítomných pro 47, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh - to bylo přeřazení od kolegyně Pekarové, které jsme už hlasovali.

 

Nyní máme návrh pana poslance Jurečky a to je zařazení vyšetřovací komise k Bečvě, vytvoření vyšetřovací komise. Je to sněmovní dokument 7332.

Rozhodneme o zařazení tohoto bodu v hlasování číslo 158, které jsem zahájil, a ptám se... (Šum v sále a poznámka mimo mikrofon.) Pardon, pevné zařazení bodu. Omlouvám se. Hlasování číslo 158 prohlašuji za zmatečné.

 

A budeme znovu hlasovat a to je pevné zařazení bodu... A teď tady nemám poznámku. Pane předsedo, já jsem ještě neřídil, když jste hovořil...

 

Poslanec Marian Jurečka: Jestli mohu - na zítřek jako první bod po obědové pauze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili středa 14.30, ano, to jsme si ujasnili.

 

Znovu dávám hlasovat o pevném zařazení bodu - vyšetřovací komise k havárii na Bečvě - zítra 14.30.

Hlasování 159 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 159, ze 104 přítomných pro 50, proti 3. Návrh nebyl přijat a alternativní návrh tady nebyl.

 

Takže se budeme dál zabývat návrhem pana předsedy Bartoška, a to nejdříve na vyřazení bodu o nízkouhlíkové energetice z programu této schůze, alternativně potom konec třetích čtení, dobře.

 

Takže nejdříve vyřazení tohoto bodu z této schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 160, ze 103 přítomných pro 34, proti 55. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy alternativa - tento bod zařadit na konec třetích čtení.

Zahájil jsem hlasování 161 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 161, ze 104 přítomných pro 34, proti 23. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat návrhem pana poslance Jana Farského, a to zařadit na dnešek po tisku 1164 tisk 1073 - insolvence.

Zahájil jsem hlasování číslo 162 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 162, z přítomných 105 pro 40, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Dostáváme se k dalšímu návrhu, a to pana poslance Jiřího Maška, který navrhl, abychom sněmovní tisk 895, bod 48, zařadili za tisk 733, a to na dnešní den.

Rozhodneme v hlasování číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? To je senátní návrh - zbraňová legislativa. Kdo je proti?

Hlasování číslo 163, ze 104 přítomných pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy tento bod takto pevně zařazený projednávat.

 

Nyní máme návrh pana poslance Iva Pojezného na zařazení nového bodu - informace vlády o konání maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek v roce 2021. Máme tady dvě alternativy od pana poslance Pojezného a alternativu od pana poslance Marka Výborného, který je protinávrhem a budeme ho hlasovat první. To znamená, že by to byla středa 17 hodin a ty další alternativy jsou 11. 3. v 11 hodin nebo pátek 12. 3. v 11 hodin. To jsou ty tři alternativy, ale první se hlasuje protinávrh. (Poznámka poslance mimo mikrofon.) No, bral jsem to tak, že jste to, pane poslanče, dával jako protinávrh. Vím, že jste měl rozšířenější text programu, ale řekl jste, že je to protinávrh proti kolegu Pojeznému. Pokud to chcete samostatně... Takže jako protinávrh. Dobře.

Hlasujeme v hlasování číslo 164, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na středu na 17. hodinu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 164, z přítomných 104 pro 54, proti nikdo. Návrh byl přijat čili středa, 17 hodin. Tím mám tato tři hlasování vyřešena.

 

A nyní budeme hlasovat o... A kontrola hlasování... Pan předseda Chvojka... Za klub sociální demokracie se hlásí pan poslanec Antonín Staněk. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Staněk: Děkuji, pane předsedající. Já jsem byl proti tomu návrhu a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. O nesouladu mezi zápisem o hlasování a vůlí poslance rozhodneme v hlasování číslo 165, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přijetí návrhu? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 165, z přítomných 104 pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP