(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 87. schůze, všechny vás zde vítám. Právě jsem vás odhlásil a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou dnes přítomni ani písemně omluveni, se považují za omluvené na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 489, což je tisk 1172 - dávky státní sociální podpory, zkrácené jednání. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku třetích čtení, a to v pořadí: bod 328, tisk 532 - ČNB, bod 334, tisk 896 - poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, bod 332, tisk 317 - zákoník práce a poté další body, u kterých byly splněny zákonné lhůty, body 326 a 333, tisky 966 a 374. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze - zákony, první čtení. Ve 12.50 máme pevně zařazený volební bod 370 - návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová - pracovní důvody, Tomáš Petříček do 13 hodin - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody.

V 18 hodin máme pevně zařazený bod 485 - Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti.

Ptám se, kdo má zájem o vystoupení k pořadu schůze. Mám zde jednu písemnou přihlášku, paní poslankyně Válková. Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím vás o klid, zaujměte svá místa v sále. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, protože včera jsem z časových důvodů nemohla přednést návrh na předřazení jednoho bodu, který už máme dlouho v programu, a zatím nikdy na něj nedošlo, jde o první čtení sněmovního tisku 603, je to bod 53, na dnešek na 14.30. Jde o návrh zákona, poslanecký návrh zákona napříč politickým spektrem, o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Chvojka, poté pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké ráno, kolegyně, kolegové. Já mám totožný návrh jako včera, to znamená, aby se v bloku prvních čtení zařadily za dva tisky - občanské průkazy a související - další dva tisky, také z pera Ministerstva vnitra, a to tisk 1 - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a poté zákon, respektive novela zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. To znamená, poprosil bych, aby body pana ministra vnitra byly v jednom bloku, čtyři tisky za sebou: občanské průkazy, související občanské průkazy, zákon o bezpečnosti České republiky a krizový zákon. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tam došlo k nějakým změnám v pořadí, myslím, že to je hlasovatelné. Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl jsem vystoupit se stejným návrhem jako paní poslankyně Válková a chtěl bych vás poprosit o podporu tohoto bodu. Skutečně věřte, že je to určitý dluh, který musíme narovnat. Pevně věřím, že projednání bude rychlé, věcné a že to nezbrzdí program.

Druhá věc je, chtěl bych načíst bod, sněmovní tisk 7332, což je vyšetřovací komise kolem Bečvy. Jak jsme inzerovali, budeme to načítat každý den, protože jsme přesvědčeni, že to je věc, která je potřeba, aby byla řádně vyšetřena. To znamená, navrhuji pevné zařazení tohoto bodu dnes na 15 hodin. Děkuji za podporu tohoto mého návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Jakob.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, dovolil bych si navrhnout zařadit v bloku třetích čtení bod 333, je to sněmovní tisk 374, je to návrh kolegy Dolínka, zákon o provozu na pozemních komunikacích, který nám již dlouhou dobu leží taky neprojednán ve třetích čteních, a dovolím si navrhnout, abychom ho projednali jako první bod v pátek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě někdo k pořadu schůze? Jestliže nikoho nevidím, zavolám kolegy... (Gong.) Tak pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych navrhnout přeřazení dnešního prvního bodu, to znamená zákona o ČNB, na konec bloku třetích čtení, protože se obávám, že debata o tom bude skutečně velmi dlouhá... To je otázka vládní koalice, jestli ji chce absolvovat dnes. Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, jistě hlasovatelný návrh. S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Jestli jsem zaregistroval, že někdo navrhoval zařazení pana kolegy Dolínka, toho tisku, tak omlouvám se, pan Petr Dolínek tady bohužel nebude celý týden, je v karanténě, a on je jediný předkladatel, bohužel, takže tento zákon z tohoto důvodu nemůžeme zařadit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Prosím, pane poslanče, máte slovo, upřesnění.

 

Poslanec Jan Jakob: Děkuji. Já se omlouvám, tuto informaci jsem nevěděl, takže ten návrh stahuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jestli je to vše, vypořádáme se s jednotlivými návrhy hlasováním.

 

Jako první vystoupila paní poslankyně Válková a navrhla, abychom bod 53, tisk 603, jednorázové odškodnění, zařadili dnes pevně na 14.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má číslo 204, přítomno je nás v tuto chvíli 97, pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Chvojka navrhl, abychom za občanské průkazy a zákon související zařadili v bloku ústavní zákon o bezpečnosti, novelu zákona o bezpečnosti České republiky, a novelu zákona o krizovém řízení, aby pan ministr vnitra měl tyto zákony v jednom bloku. Zvládneme to jedním hlasováním, není námitka? Pane předsedo, prosím. (Poslanec Stanjura hovoří mimo mikrofon.)

 

Jedná se o zákon o bezpečnosti České republiky a o krizovém řízení a má to být zařazeno za ty dva zákony o občanských průkazech a občanské průkazy související v rámci bloku. Jedním hlasováním bychom to zvládli. To jsou dva zákony, o bezpečnosti České republiky, to je ústavní zákon, a pak je tam ten krizový.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 205, přihlášeno 96, pro 55, proti 22. Návrh přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP