(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Pan předseda Bartošek navrhl, abychom sněmovní dokument 7332, vyšetřovací komise Bečva, jestli to mohu říci takto zkráceně, zařadili dnes pevně na 15.00.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 206, přihlášeno 96, pro 47, proti 2. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Jakob vzal zpět svůj návrh.

Pan poslanec Ferjenčík navrhuje třetí čtení zákona o České národní bance - ano, omlouvám se, kontrola hlasování. (Čeká se na výsledek kontroly.)

Na stenozáznam - hlasuji s náhradní kartou číslo 25. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Hlasovala jsem pro, na sjetině mám proti. Zpochybňuji hlasování a prosím o další. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Nejprve tedy budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Golasowské.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 207, přihlášeno 97, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme opakovat hlasování. Jedná se o zařazení sněmovního dokumentu 7332, vyšetřovací komise Bečva, v 15.00 dnes.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 208, přihlášeno je 97 poslanců, pro 51, proti 3. Návrh byl přijat.

 

V případě, že nebude kontrola hlasování, můžeme pokračovat dál? Takže kontrola hlasování na druhé straně.

 

Poslanec Radek Zlesák: Dobrý den, já se omlouvám. Na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale hlasoval jsem proti. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže si to zopakujeme. Nejprve námitka pana poslance Zlesáka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyhovění námitce? Kdo je proti?

hlasování číslo 209 přihlášeno je 97, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Takže do třetice - zařazení vyšetřovací komise Bečva dnes pevně na 15.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno 96, pro 49, proti 4. Návrh byl přijat. (Potlesk.)

 

Na žádné straně už nebude kontrola? Můžeme pokračovat.

 

Pan poslanec Ferjenčík navrhuje zákon o České národní bance, třetí čtení, zařadit v rámci bloku třetích čtení na konec tohoto bloku.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno 97, pro 29, proti 25. Návrh byl zamítnut.

 

Podle mých poznámek je to vše a my budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze. Nejprve před projednáním vládního návrhu zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19, sněmovní tisk 1172, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odstavec 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19, sněmovní tisk 1172, ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 212, přihlášeno 96, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám bod

 

489.
Vládní návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek
státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19
/sněmovní tisk 1172/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Vás ostatní znovu požádám o klid v sále. Pokud možno zaujměte svá vyhrazená místa. Vy, kteří máte něco k projednání, běžte prosím do předsálí. (Hluk trvá.)

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo. K tomuto návrhu zákona pouze ve stručnosti. (Odmlka kvůli hluku.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, přeneste své dialogy do předsálí. Nerušte vystupující!

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Velmi děkuji. Jedná se o takzvané překlopení dávek, konkrétně u překlopení dávek z prvního čtvrtletí do druhého čtvrtletí letošního roku. Cílem předkládaného návrhu zákona je omezit kontakt klientů na úřadech práce, a tím pádem ochránit jejich zdraví i zdraví zaměstnanců úřadů práce. Konkrétně se jedná o překlopení dávek u přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a také příspěvku na péči. Zdůrazním, že se to netýká nových žádostí, to znamená lidé, kteří se nově ocitli v nouzi, si mohou i nadále požádat o přiznání dávek.

Jedná se o technickou úpravu, a proto vás, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, žádám o schválení tohoto návrhu zákona. Již jsme si tyto úpravy minulý rok dvakrát absolvovali, to znamená, jedná se i o známou věc. Velmi děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1172/1. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Lucie Šafránková, která je zpravodajkou výboru, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně už tento návrh odůvodnila. Já jenom doplním, že návrh byl rozeslán 2. března 2021 jako sněmovní tisk 1172 a předseda Poslanecké sněmovny k tomuto tisku vyhlásil na návrh vlády stav legislativní nouze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP