(11.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Zopakuji důvody, proč hnutí SPD a poslanecký klub SPD jako jediný poslanecký klub v Poslanecké sněmovně tento zákon nepodpořil: protože nebyly zapracovány tři naše hlavní připomínky. Za prvé jsme chtěli, aby skutečně docházelo ke kontrole, k důsledné kontrole Poslaneckou sněmovnou, a navrhovali jsme, aby každých 14 dní o vládních opatřeních musela tady hlasovat Poslanecká sněmovna a projednat je. To tam zapracováno nebylo.

Druhá naše výtka je, že zároveň s opatřeními musí vláda navrhnout kompenzace. Tu větu jsme tam chtěli dát. Hnutí SPD prosazovalo, aby tam tato věta byla, aby zároveň s opatřeními musela vláda navrhnout také kompenzace. A opět to tam nebylo zapracováno.

A za třetí jsme chtěli, aby opatření musela být podrobně a srozumitelně vysvětlena, nikoli jenom někde na webu Ministerstva zdravotnictví, což si neumím představit, že by třeba osmdesátiletí občané tam něco hledali. A opět to tam nebylo dostatečně zapracováno, přičemž právě to, že vláda zároveň s opatřeními nenavrhuje kompenzace, jeden z největších problémů dosavadního stavu, to, že lidé nemají peníze, firmy krachují, lidé přicházejí o práci, a také že opatření nejsou podrobně, srozumitelně a důvěryhodně vysvětlena. To je přece taky jeden z největších problémů dosavadní vlády.

Návrhy SPD nebyly zapracovány, takže skutečně se potvrdilo, že to je pouze jinak pojmenovaný takzvaný nouzový stav. Hnutí SPD tedy nepodpoří tento pandemický zákon. Nebudeme hlasovat pro a nebudeme ani měnit naše konzistentní stanovisko, takže budeme proti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní faktická poznámka Zdeňka Ondráčka. Připraví se pan poslanec Dominik Feri s přednostním právem a potom Jakub Michálek s přednostním právem. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím fakticky reagovat na pana místopředsedu Okamuru v tom výčtu, kdo jak hlasoval. Pane místopředsedo, já samozřejmě chápu, že pro vás je nad rozlišovací schopnost to, jestli někdo hlasuje pro, proti nebo se zdrží. Ale mluvte prosím vás pravdu. Vy jste hlasovali proti, ale ukažte mi jediného poslance KSČM, který hlasoval pro. Takže prosím vás, neříkejte tady, že KSČM hlasovala pro pandemický zákon. Lžete!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký den. Nyní s přednostním právem pan poslanec Dominik Feri jako místopředseda klubu. A připraví se pan poslanec Jakub Michálek za Piráty a potom pan poslanec Marek Výborný. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, vážený pane senátore, pokládám pandemický zákon za výsledek velmi křehké politické dohody a jsem velmi rád tomu, že vláda s opozicí spolupracovala. Senát sehrál velmi dobrou úlohu, protože se podařilo odstranit legislativně technický nedostatek, jestli to tak mohu pojmenovat, a je dobře, že se sem tento návrh v této podobě vrací. Na druhou stranu musím říci, že jsme v trochu jiné situaci, než ve které jsme byli, když začínala jednání o této předloze, a sice je tu žádost o prodloužení nouzového stavu, nebo respektive řeší se také to, jestli má vláda vyhlásit nouzový stav nový.

Dnes tu schválíme pandemický zákon. A když to řeknu úplně naplocho, schválíme tady zákon, který bude velmi pravděpodobně, pakliže tedy stále platí to, co zmínil pan ministr zdravotnictví na jednání, které jsme před chvílí měli, že tady vlastně budou tři paralelní systémy. Jeden neaktivní, to bude pandemický zákon. Opatření budou stále vyhlašována podle krizového zákona, to znamená, budou to opatření krizová. A do toho bude ještě zákon o ochraně veřejného zdraví.

A tady to, prosím, mějte na paměti. Rád bych, aby to pan ministr možná vysvětlil. Když tedy tady schvalujeme pandemický zákon, a dohodli jsme se, že ho chceme, protože to není jenom rovnítko k nouzovému stavu, jsou tam prostě nějaké záruky, které pokládáme za nutné, to znamená například, že to bude odůvodňované, že tam bude nějaká úprava náhrady škody, že máme třeba - to nevím, jestli úplně taky vešlo v nějakou širší známost - že kdokoli z nás poslanců a senátorů bude moci přednostně žádat o informace, a to je myslím velmi dobré: když se vás zeptají občané, nevím, třeba kdy se něco otevře nebo jak se tady toho obchodu dotýká to opatření, tak ministerstvo bude muset přednostně odpovědět do 14 dnů.

Ale nerozumím tomu, proč, když schválíme pandemický zákon, by část těch v současné době krizových opatření nešlo podle pandemického zákona vyhlásit? Proč to ministerstvo nechce? Proč už nechce dát všem těm podnikatelům, kterým zavřelo obchody, jasné vodítko, že můžou v nějakém režimu, který byl určen a není tak neurčitý, jako je to u krizového zákona, že mohou žádat o tu náhradu škody? Já bych to měl za dobré, nehledě na to, že opatření podle pandemického zákona budou muset být podrobněji zdůvodňována. To znamená, z jakého důvodu vláda chce ten nejtěžší kalibr, to znamená krizová opatření v rámci nouzového stavu, a nevyužije pandemický zákon? To tady opravdu potom děláme píárovou věc, protože ten zákon bude ležet. Já rozumím tomu, že nejtěžší nebo nejsilnější kalibr je ten nouzový stav, pak je pandemický zákon a potom je zákon o ochraně veřejného zdraví. Ale proč nevyužijeme pandemický zákon, když ho máme?

Za nás: my podpoříme senátní vratku. Jak říkám, je to myslím si zdařilá úprava a v tom čase to bylo maximum možného. Na druhou stranu, když jsme něco přijali, tak ať tady nevytváříme zákon pro zákon, ale ať ministerstvo řekne. Ano, tak to přepíšeme, a udělá to tak. Ale ne že se tady prostě řekne: Bude pokračovat nouzový stav nebo vláda vyhlásí opětovně nouzový stav, a všechno pojede ve starých kolejích. To jsme tady opravdu ten týden potom, když to takto bude, vlastně vynaložili vniveč, byť možná čas toho pandemického zákona přijde třeba za měsíc nebo za dva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní s přednostním právem předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Miloslava Rutová se dneska omlouvá z důvodu nemoci a potom se ještě omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Jan Volný. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pandemický zákon opravdu není žádná spása. Ale co to je? Je to dlouhodobý rest, který tady máme víc jak rok. V Německu pandemický zákon přijali v březnu. A co se teď děje? Teď máme zdravotní krizi, protože jsme to pustili, a v Německu, kde to zvládali, měli pandemický zákon, tak tam teď odvážíme část našich hospitalizovaných.

Pandemický zákon je o mírnějších opatřeních. Možná že kdybychom ho měli, byli bychom teď na tom lépe, a budeme ho určitě potřebovat i v budoucnu, až budeme rozvolňovat. Takže není pravda, že se nic nezmění. Ten zákon prostě objektivně je potřeba.

Výsledek určitě není dokonalý, zejména otázka, jakým způsobem se vláda vypořádala s kompenzacemi. Tam cítím deficit, protože skutečně bylo namístě vyplácet aspoň částečně kompenzace průběžně. Nejde samozřejmě tady o to, aby se vyplácel ušlý zisk, to určitě nejde, aby se vyplácel všem firmám ušlý zisk z peněz daňových poplatníků, ale současně nějaká částka by tam měla být. Postup Ministerstva vnitra, kdy zamítli všechny žádosti, veškeré náhrady škody, si myslím, že je neadekvátní.

Pandemický zákon sám o sobě je určitě lepší než nic, než ho teď zamítnout. Protože pokud bychom ho zamítli, tak ti živnostníci dostanou v režimu bez pandemického zákona, bez krizového zákona, kdyby nebylo nic, dostanou čistou nulu, protože se uplatní zákon o ochraně veřejného zdraví, který počítá s tím, že stát náklady nehradí vůbec.

Myslím si, že z toho důvodu je žádoucí, aby pandemický zákon byl schválen. A chtěl jsem poděkovat senátorům, že opravili ty nedostatky, které tam byly, a v podobě, ve které byl postoupen ze Senátu, ho podpoříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě vystoupí pan poslanec Marek Výborný za KDU-ČSL a potom se připraví pan poslanec Milan Brázdil. Pan poslanec už běží. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane premiére, pane ministře, kolegyně, kolegové, budu velmi krátký. Stanovisko poslaneckého klubu KDU-ČSL: My jsme tady už minulý týden jasně deklarovali to, že jsme uvítali po mnoha měsících možnost shody a dohody spolu s vládou. Aktivně jsme se podíleli na tvorbě pandemického zákona. Znovu děkuji panu ministrovi zdravotnictví za součinnost a spolupráci. Jsme přesvědčeni o tom, že to je přesně ten režim, který možná nevyužijeme, nebo nevyužije vláda ve dnech bezprostředně následujících, ale jednou přece přijde ten stav, kdy se nám podaří celou epidemii zlomit a kdy se budeme posunovat do stavu normálu. A pak bude potřeba, na mezistav mezi nouzovým stavem a stavem, kdy se budeme řídit zákonem o ochraně veřejného zdraví, bude vhodné využít právě tento pandemický zákon a stav pandemické pohotovosti, kde už budou více šetřena práva a svobody občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP