(Jednání pokračovalo ve 13.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě budeme potřebovat asi 10 minut, abychom shromáždili skrutátory, což nás sice zdrží teď, ale ušetří nám to pak případně hodinu hlasování.

Už to snad jede, tak to zkusíme otestovat. Já vás poprosím, abyste se přihlásili. Než se nám počet přihlášených ustálí, tak uděláme nejdřív testovací hlasování a pak naostro ústavní čin. Já tedy děkuji všem, kteří jsou přítomni a přihlásili se, a já bych vás poprosil o testovací hlasování, třeba o tom, jestli je dneska úterý.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 7. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 7 jsme zamítli, že by dneska bylo úterý, což považuji za poměrně dobrý výsledek.

 

Takže to vypadá, že hlasovací zařízení nám funguje, budeme tedy pokračovat. Já znovu přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1158/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1158/3." To je návrh usnesení.

Věřím, že všichni, kteří chtějí, jsou přihlášeni, já zahajuji hlasování číslo 8 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 8 je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 124, proti 24. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem byl vysloven souhlas.

 

Pokud nikdo nemá námitek, také konstatuji, že jsme ho přijali. Tím bych tedy poděkoval panu senátorovi, poděkoval bych panu ministrovi v roli navrhovatele a konstatuji, že návrh zákona jsme tedy přijali. Tento bod je tím vyčerpán a můžeme ho zdárně ukončit.

Posuneme se k dalšímu bodu v dnešním pořadu, což je

 

2.
Informace vlády o pandemické situaci a dalším postupu

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Jan Blatný, a pak tady mám nějaká přednostní práva, já je začnu sbírat. Prosím, pane ministře, máte slovo. (V sále je hluk.) Pane ministře, prosím, máte slovo. Já ještě poprosím Sněmovnu, aby se uklidnila. Tento bod jsme si zařadili tak, abychom dostali informaci, a myslím, že bychom ji měli dostat v klidu a pozornosti. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslankyně, poslanci, dovolte mi shrnout důvody, které nás vedou k opatřením, o kterých budu následně hovořit, a k tomu, abych se také vyjádřil, zda jsou či nejsou možná v různých situacích, ať už v krizovém, nebo nouzovém stavu, pandemickém stavu, nebo bez obou dvou těchto norem. Budu se snažit být stručný.

V současné době je reprodukční číslo asi 1,2 a bude směřovat k vyššímu, podle odhadu k hodnotám mezi 1,3 a 1,4. Je kontinuální růst počtu případů COVID-19, současné denní hodnoty jsou v mezitýdenním srovnání - v mezitýdenním srovnání! - o 25 % vyšší. Aktuální sedmidenní klouzavý průměr 10 258 je nejvyšší od 13. ledna 2021. Je více než 30procentní nárůst v mezitýdenním srovnání v hlavním městě Praha, ve Středočeském kraji, v Plzeňském kraji, v Ústeckém kraji a ve Zlínském kraji. Sedmitýdenní incidence čili počet případů na 100 000 obyvatel za sedm dní, je aktuálně na hodnotách 671 a opět je nejvyšší od 13. ledna. V 52 okresech ze 77 je sedmidenní incidence vyšší než 500 případů na 100 000 obyvatel, v 17 okresech pak dokonce vyšší než 1 000 případů na 100 000 obyvatel. Nárůst počtu případů ve věkové kategorii 65+, aktuálně je hlášen dlouhodobý průměr nad 1 400, k dnešnímu dni dokonce kolem 2 000 případů, a nejvyšší je opět tento průměr v současné době ve Středočeském kraji. Podotýkám, že ve chvíli, kdy víme, že zhruba třetina této rizikové populace skončí během 10 dnů v nemocnici s vysokou pravděpodobností, znamená to, že v průběhu příštího týdne se budou počty denních příjmů do nemocnic pohybovat kolem 700 za den.

Situace v oblasti nemocniční péče je i nadále vysoce nepříznivá vzhledem k narůstajícímu počtu celkových hospitalizací, ale zejména počtu pacientů v těžkém stavu, vyžadujících vysoce intenzivní péči. Aktuálně je hospitalizováno více než 7 000 pacientů, zhruba 1 400 pacientů bylo včera na jednotkách intenzivní péče a ve většině krajů jsou jednotky intenzivní péče v kritickém stavu pod tlakem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP