(Jednání pokračovalo v 15.23 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže už tady máme paní ministryni. (O slovo se hlásí poslanec Pikal.) Chcete vystoupit hned tedy? Tak prosím. Máme paní ministryni, takže skončila pauza, tak můžeme jednat o těch zákonech. Teď místopředseda Sněmovny pan Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Také vítám paní ministryni. Jsem velice rád, že mezi nás nějaký zástupce vlády zavítal a můžeme tak pokračovat v jednání.

Chtěl bych zareagovat na pana předsedu Chvojku, na ten jeho výstup, který zde byl předtím. Já naprosto souhlasím a chápu, že různí ministři mají samozřejmě nějaké jiné pracovní povinnosti a musí se jim věnovat. Nicméně je úkolem vlády, která je Sněmovně odpovědná - myslím, že na tomhle se stále všichni shodneme - aby zde zajistila vždy přítomnost alespoň jednoho člena vlády, tak aby Sněmovna mohla jednat. Ideálně aby to byl člen vlády, jehož gesce se týkají body, které budeme projednávat. Čili to je tahle poznámka.

Věřím, že ty návrhy, které budeme projednávat, prostě zasahují poměrně silně do sociálního systému, a nemyslím si, že je vhodné, že se jim tedy nyní budeme věnovat vzhledem k tomu, že se nám blíží covidová krize a ten sociální systém projde mnohými zkouškami. Tak nevím, jestli je dobré se věnovat v tuto chvíli návrhům, které budou nakládat další administrativní zátěž a komplikace na sociální systém nebo na příjemce dávek. Myslím si, že i tak si toho užijí úřady práce ještě hodně. Nicméně to asi podrobněji v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla - odkaz na 97. a 83. schůzi, takže to platí, kdo už nahlásil.

Budeme tedy pokračovat v přerušené 91. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a nelze rozšiřovat schválený pořad.

Pro informaci uvádím, že jednání jsme přerušili dne 23. března 2021. Projednali jsme body 1 až 6 schváleného pořadu. Bod 10 schváleného pořadu, sněmovní tisk 911, druhé čtení, byl již projednán na 87. schůzi dne 24. března 2021. K dnešnímu projednávání nám zbývají body 7, sněmovní tisk 290, druhé čtení, bod 8, sněmovní tisk 652, druhé čtení, a bod 9, sněmovní tisk 695, prvé čtení.

 

Přistoupíme tedy k bodu 7 schváleného pořadu, kterým je

 

7.
Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 290/- druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Jan Bauer. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny. Vážené kolegyně, vážení kolegové, po té pauze se dostáváme ke sněmovnímu tisku 290. Je tady přítomna paní ministryně financí, tak si možná rozšíří informace, obzory, o dávkovém systému v České republice. Nicméně jak bylo řečeno, jsme ve druhém čtení. Já ještě předtím, než vás zkráceně seznámím s krátkými pozměňovacími návrhy, které jsem načetl do systému, tak si myslím, že je slušné, abych zkráceně řekl anabázi tohoto sněmovního tisku a možná jenom, o čem to vlastně je.

Původní návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, to znamená sněmovní tisk 290, jsem, nebo jsme s kolegy předkladateli předložili již v říjnu roku 2018, takže je to opravdu již dlouhá doba. Chtěl bych říci, že byl postaven na tom, že pachatelé vážných - a tady opakuji, vážných a opakovaných přestupků budou dočasně vyloučeni z pomoci v hmotné nouzi, jak už to v některých dalších případech předpokládá současný zákon.

Tady bych chtěl jenom upozornit, možná to tady zazní v diskuzi, již současný zákon (o pomoci) v hmotné nouzi - a asi ne všichni si ho prostě po večerech pročítáte - umožňuje některé hříšníky vyloučit z tohoto systému. Jenom pro vaši informaci například ti, kteří si aktivně nehledají práci, nebo ti, kteří neposílají své děti do škol, mohou být i v tom současném zákoně vyloučeni ze systému hmotné nouze. To znamená, že ty dávky jim již v tom současném zákoně mohou být odebírány.

Také je nutné doplnit, že vláda k tomuto návrhu přijala neutrální stanovisko. Na druhou stranu v tom stanovisku konstatovala, že jako vhodnější cesta naplňující tento směr, který podle vládního stanoviska není špatný, se jeví záměr prostřednictvím strhávání pokut za tyto vážné a opakované přestupky. To znamená, ten původní návrh byl o vyloučení z hmotné nouze, ten současný návrh je o strhávání pokut.

My jsme opravdu to doporučení vlády akceptovali. My jsme přepracovali ten původní návrh, tak jak jsme ho předložili. Opravdu bod po bodu jsme to stanovisko vlády precizovali a postavili jsme ten pozměňovací návrh na konceptu strhávání pokut z dávek za vážné a opakované přestupky. Také si myslím, že je slušné říci, že mým cílem opravdu v tomto případě nebylo honit politické body, ale chtěl jsem se dopracovat ve spolupráci s mými kolegy v sociálním výboru, ale prakticky s vámi se všemi k nějakému řešení, které by v praxi mohlo fungovat. Proto mě potěšilo, že výbor pro sociální politiku ten komplexní pozměňovací návrh schválil a doporučil ho Poslanecké sněmovně.

Chci také říci, že jsem se od počátku snažil spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí, se všemi odborníky. Bohužel v té prvotní fázi to nebylo možné. Já tady ty důvody nechci všechny opakovat, ale spolupráce byla opravdu na bodu mrazu. Nevím, z jakého důvodu, ale asi nejsem jediný, který tuto zkušenost má. Také musím říci, že až poté, co tento návrh prošel výborem pro sociální politiku, se i ten postoj Ministerstva práce změnil, poskytli nám své experty, své odborníky, paní náměstkyni a spolupracovali s námi nejenom na tom komplexním pozměňovacím návrhu, ale i na některých pozměňovacích návrzích, které tady za malou chvíli představím.

Proto bych chtěl poděkovat i Legislativní radě vlády, že na tom spolupracovala. Chtěl bych oproti té počáteční nevoli ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dokonce i ministerstvu poděkovat, protože na té finální verzi se opravdu i experti z Ministerstva práce podíleli a sluší se jim za to poděkovat. Proto platí, že ty podané pozměňovací návrhy se již od toho konceptu schváleného výborem neodklánějí a pouze ho precizují a upravují některé legislativní detaily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP