(15.00 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na okamžik přeruším a znovu požádám o klid v sále, aby bylo rozumět tomu, co pan poslanec přednáší. Děkuji.

 

Poslanec Petr Třešňák: A to ať se to týká už samotných platových podmínek, nebo systému specializačního vzdělávání, který se velmi často mění a mladé lékaře tak uvrhá do chaosu. Vlastně sami mladí lékaři uvádějí, že častým důvodem pro odchod do zahraničí či mimo systém je nekvalitní a nedostupný systém vzdělávání. Proto především chceme usnadnit požadavky na splnění kmene nebo požadavky na jednotlivá akreditovaná zařízení a mnoho dalších. Každopádně o detailech se poté můžeme bavit na výboru pro zdravotnictví, nicméně k tomu potřebujeme, abychom posunuli a otevřeli zákon 95, který je zde už dlouho v prvním čtení. Proto vás tedy prosím o zařazení bodu 296, sněmovní tisk 1040, a to na příští středu 21. dubna jako první bod odpoledne.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další je přihlášen do diskuze pan poslanec Lubomír Volný.

 

Poslanec Lubomír Volný: Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem při svém cestování republikou zjistil, že v této zemi existuje segment služeb, který je systematicky likvidován touto vládou v rámci covidové krize, a je to segment, který dokáže vyprodukovat miliardy korun pro spoustu lidí, kteří se tomuto segmentu profesionálně jako svému zaměstnání věnují, a téměř to vypadá, že se chystá vznik dopravní divize Agrofertu, která si klade za cíl převzít byznys se zájezdovými autobusy v rámci České republiky. Protože tito lidé, kteří profesionálně zajišťují dopravu pro školy, školky, sportovní kluby, různé spolky a vaše dovolené, neobdrželi prakticky žádnou pomoc od státu, obdrželi pouze pomoc za první tři měsíce, od té doby marně vyjednávají jak s Ministerstvem dopravy, tak s panem Babišem o jakékoli další podpoře a jsou ve své podstatě už za hranicí své schopnosti splácet leasingy na automobily nebo na autobusy, které musí platit. A jak se tady neustále baví o různých dluhových pastech a podobně, tak my tady tisíce lidí, kteří souvisí s tímto byznysem, pomocí státu dostáváme do situace, kdy oni do těch dluhových pastí mohou spadnout. Tito lidé pochopitelně vědí, že mají v rukou určitou poměrně silnou vyjednávací kartu. Možná někteří z vás ví, že už přijeli do Prahy, že jich přijelo 800 autobusů, ale byli strašně slušní a těmi autobusy Prahou jenom projeli, a proto o tom nikdo neví, protože těmi autobusy pouze projeli a ty autobusy nezastavili ani na vjezdu do Prahy, ani na křižovatkách uprostřed Prahy, ani při výjezdu z Prahy.

Já bych vám chtěl navrhnout, aby se jako třetí bod této schůze projednal bod o zajištění náhrad pro provozovatele zájezdových autobusů, protože pokud tento bod neprojednáme, tak já jako Lubomír Volný a Volný blok vám těch tisíc autobusů do Prahy přivezu a ty autobusy v Praze zastavím. Možná jste si někteří stačili všimnout, že když řeknu, že něco udělám, tak to udělám. Takže prosím vás, ve jménu vašich vlastních volebních preferencí podpořte dnes zařazení dnes třetího bodu jednání, kterým by mělo být sdělení ministra dopravy a sdělení premiéra této země pana Babiše ve věci náhrad pro provozovatele zájezdových autobusů. Tito lidé nemají žádné výdajové okýnko, nemohou své služby poskytovat nikomu jen tak jako spousta jiných podnikatelů, dokonce si nemohou otevřít ani garážové holičství nebo garážovou hospůdku, kde by prostě nechali lidi projet se autobusem. (S úsměvem.) A je tady opravdu velké podezření na to, že je tady finanční síla, která je chce nechat vykrvácet, finanční a politická, a která chce převzít jejich byznys. Takže můžeme sledovat, pokud tyto své voliče - to prozatím nejsou voliči Volného bloku, pořád to jsou vaši voliči - tak pokud tyto své voliče nepodpoříte, tak je možné nebo prakticky jisté, že vám přijedou za prvé ucpat Prahu, zablokovat Úřad vlády, zablokovat Sněmovnu, a za druhé, že vám to v těch volbách spočítají. To je první návrh, který bych chtěl projednat jako třetí bod této schůze.

Jako druhý navrhuji prohlášení nebo usnesení Sněmovny o tom, že Sněmovna požaduje zrušení testů, povinných testů a povinných roušek na základních školách. Testování neznámými testy bez jakékoli registrace, při jejichž výrobě se používají karcinogenní látky, je podle mě zločinem, který se páchá na těch nejzranitelnějších z nás. Pácháme tento zločin na svých vlastních dětech - tedy někteří, protože moje dítě do školy za těchto podmínek nepůjde. Já si nedovedu představit, že bych dobrovolně nechal vyšetřit své dítě testem z Číny, při jehož výrobě se používají karcinogenní látky a na jejichž výrobu a na jejichž kontrolu nemá tato republika vůbec žádný metr. Nemá na ně žádný certifikát, nikdo to nezkouší, nikdo to nekontroluje, nikdo neví, co k nám z té Číny chodí. A víte, že já nejsem odpůrcem Číny všeobecně jako třeba tady Demokratický blok nebo někteří jiní členové této Sněmovny. Ne, já jsem pro to, aby se s Čínou rozvíjely naprosto běžné diplomatické a obchodní styky. Ale také vím, jaká je kvalita výroby zboží v Číně, a také vím, že když mohou vyrobit stovky milionů kusů něčeho a mohou na tom ušetřit, tak to prostě udělají. Když jsem bydlel na Novém Zélandu, tak tam byl obrovský skandál, protože do mléka přidávali produkty, které vznikají jako odpadní při průmyslové výrobě, a povraždili tím spoustu lidí, dětí v Číně. Ano, ti čínští manažeři za to byli popraveni, tak jak to v Číně chodí, nicméně kdo zaručí mému dítěti, že nějaký test z Číny byl vyroben tak, aby ty karcinogenní látky, které jsou používány při jeho výrobě, byly stoprocentně z té tyčinky odstraněny? Kdo se tady postaví a řekne: Já na to sázím celý svůj majetek, celou svou politickou kariéru, a jestliže za pět let nějaké dítě onemocní leukémií prokazatelně z toho, že použilo tyto testy, tak já se vzdám veškerého svého postavení a veškerého svého majetku? Je tady někdo takový? Ano, kývají na mě kolegové, že pochopitelně není.

Takže je naší povinností tady v této Sněmovně, abychom si uvědomili, že došlo k dalšímu podvodu covidové mafie. Došlo k tomu, že byl odmítnut vynález českého doktora přírodních věd, který za 50 korun byl schopen vyvinout lízátkový neinvazivní test, a místo toho, aby tato vláda nakoupila a začala masově vyrábět tyto lízátkové testy, které nejsou vyráběny s přítomností žádných rakovinotvorných látek, tak objednala miliony testů z Číny. Proto navrhuji jako druhý bod dnešního jednání usnesení Poslanecké sněmovny o tom, že požadujeme po ministru zdravotnictví a po vládě České republiky ukončení povinného testování žáků na základních školách a nošení roušek. Protože když už máme dnes prý 2 000 nebo 20 000 testů, tuším, četl jsem na Twitteru, jenom v rámci Prahy a ani jeden není pozitivní, což je při plánované falešné pozitivitě poněkud zarážející výsledek, tak opravdu netuším, proč by se měli očkovaní učitelé a negativní děti navzájem dusit v dusítkách v průběhu výuky. A co se týká těch čínských testů, tak minimálně by mělo být povoleno, aby si rodiče přinesli své vlastní testy, a ne aby jim to ředitelé zakázali a nutili je používat testy, které nemají žádný bezpečnostní certifikát, pocházejí z Číny a my opravdu nevíme, jestli karcinogenní látky, které byly použity při jejich výrobě, byly dostatečným způsobem z těchto testů odstraněny. Toto navrhuji jako druhý bod dnešního jednání. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP