(15.20 hodin)
(pokračuje Hyťhová)

Za druhé, od té doby se sice něco změnilo, a to, že byl otevřen první stupeň základních škol a také předposlední (poslední?) ročník mateřských škol, což ale znamená, že stále druhý stupeň základních škol se neřeší, střední školy se neřeší a tak dále a tak dále. Já si myslím, že pokud tedy Ministerstvo školství trvá na tom, aby byly děti ve školách testovány, nevidím důvod, proč by se nemohl otevřít i druhý stupeň základních škol, na který se opravdu zapomíná. Tyto děti již, opakuji, nebyly rok ve škole, téměř rok ve škole. A ještě znovu zmíním, že jsme zemí, která má nejdéle z celé Evropy děti doma. Také zmíním fakt, že například ve Velké Británii děti do školy dávno chodí, a to bez jakýchkoliv podmínek, bez roušek a bez testování. A takhle tomu je i v mnoha jiných zemích.

Rodiče jsou nespokojeni s touto situací, chtějí děti doprovázet do škol, aby mohli testovat s nimi, což chápu. My chceme za Trikolóru, aby vstup do škol byl bezpodmínečný, to znamená ani testování, ani žádné respirátory a roušky. Když se dítě testuje a je negativní, tak už nesmyslné přece je, aby sedělo celý den v respirátoru nebo v roušce. To je opravdu nesmysl, ještě když potřebuje k tomu, aby se mohlo učit a soustředit, dostatek kyslíku. Takže my navrhujeme nebo chceme bezpodmínečný vstup.

Ale líbí se mi, že některé školy alespoň dostaly tu odvahu, je to jedna škola od nás na Děčínsku, která se rozhodla jít proti nařízení vlády a spolu s panem starostou se dohodla na tom, že děti se mohou testovat doma před vstupem do školy, a nebudou tak vystavovány stresu z testování ve škole, protože pak může hrozit to, že dítě půjde domů, celá třída půjde do karantény a tak dále a tak dále. Takže líbí se mi, že aspoň některé školy, učitelé a ředitelé dostali rozum. Jak říkám, rodiče jsou nespokojeni a myslím si, že bychom tady tu vážnou situaci měli probrat, a rozhodně nejsem spokojena s tím, že se rotačně pustil první stupeň základní školy do škol.

Vůbec už nechápu vyjádření nového pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, který chtěl prosadit, aby testy ve školách byly takové ty do nosohltanu, a ještě jsem četla v médiích, dokonce anální testy (oživení v sále), což považuji za naprosto skandální, protože zřejmě nikdy... Já nevím, co je tady k smíchu. (Obrací se k předsedajícímu:) Můžu poprosit o klid?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, já vám rád vyhovím. Prosím o klid v sále! Děkuji. Ještě jednou. Prosím, vážené kolegyně a kolegové, jestli máte něco k řešení, běžte do předsálí, umožněte vystoupení.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. Čerpám z toho, co jsem četla. Je to vyjádření pana nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera. Je to opravdu skandální. Věřím, že jeho slova nebral nikdo vážně, protože zřejmě nikdy neviděl malé děti, a ví, že toto je naprosto nepřípustné. Takže jak říkám, prosím celou Sněmovnu, abychom tento bod mohli tady otevřít, pobavit se o tom, zvážit možnosti a ulehčit všem dětem vstup do škol, nenechat je v tomto traumatu, které denně prožívají, protože se musí testovat dvakrát týdně, a z toho vlastně, když si vezmete, tak dvakrát týdně se testují, další týden jsou opět doma. Takže nemyslím si, že toto je ta správná školní docházka, která by měla být. Děkuji za slovo. A jinak -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pevné zařazení tohoto bodu prosím?

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Já bych chtěla tento bod zařadit ve čtvrtek v 11 hodin.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ve čtvrtek předpokládáme, že budeme pokračovat 93. schůzí.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak v pátek? (Předsedající: V pátek?) V 9 hodin? (Předsedající: V 9.00. Dobře.) Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Vojtěch Munzar k pořadu schůze. Ještě přečtu omluvy, než pan poslanec dorazí. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Benešík dnes do 16 hodin z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Daniel Pawlas dnes, z dnešního jednání ze zdravotních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych vás chtěl požádat o předřazení bodu číslo 350, je to sněmovní tisk 1126, o realitním zprostředkování. Díky vaší ochotě na minulých schůzích se tento tisk dostal už do třetího čtení, čekají nás pouze dvě hlasování. Věřím, že stejně jako v prvním a druhém čtení to bude rychlá záležitost, nicméně my jsme vyvolali určité očekávání u realitních makléřů, že z důvodu problémů s covidem bude určitá tolerance na splnění kvalifikačních zkoušek pro realitní makléře do konce roku. Abychom toto očekávání naplnili, abychom zkrátili dobu nejistoty, která dnes je, tak bychom měli tento tisk schválit co nejdříve.

Proto bych vás chtěl požádat, jestli bychom nemohli projednat tento bod jako první bod třetích čtení tento pátek 16. 4. Vím, že tady zazněly návrhy, takže v případě, že budou úspěšné, tak po těchto pevně zařazených bodech, případně pokud by se vám to v pátek nehodilo, tak ve středu 21. 4., zase jako první bod třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a další přihláška je od paní poslankyně Válkové k pořadu schůze.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedo. My jsme to myslím všichni obdrželi, předsedové poslaneckých klubů rozhodně, takže já zvednu jenom hlas k tomu, aby se zařadil pevně na 22. dubna od 11 hodin bod, který je trošičku atypický v tom, že nejde o sněmovní tisk, jak asi tušíte, protože jde o čtvrtek. Je to mezinárodní smlouva - opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením. Tenhle dluh už máme tady také dva roky a potřebujeme to druhé a třetí čtení tady projednat. Takže můj návrh je tento bod, který máte jako 316, jde o sněmovní tisk 356 - opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením - projednat ve čtvrtek 22. dubna v 11 hodin jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tam těch návrhů padlo více ve čtvrtek, tak uvidíme, jak budou úspěšné, případně bychom modifikovali ten návrh. Tak, to je pro tuto chvíli vše... Ještě pan předseda volební komise, pan poslanec Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc a moc děkuji za slovo, pane předsedající, a omlouvám se, bylo to hodně narychlo. Kolegyně a kolegové, prosím teď, po rychlé předběžné dohodě s předsedy poslaneckých klubů, k malé modifikaci, respektive bude to protinávrh k těm volebním bodům, tak jak o ně žádal pan předseda Faltýnek, a ta modifikace bude následující. Navrhuji zařadit volební body dnes na 18.30 pevně, ale v tomto pořadí: nejdříve bod 399, potom bod 400, potom bod 401, 402 a 403 a následně teprve... Omlouvám se, ještě jednou to přečtu: body 399, 400, 401, 402 a 404 a teprve následně jako poslední bod číslo 403, to je ta Česká televize. Jinými slovy, dojde k přesunutí pořadí posledních dvou bodů.

Tak jak jsme diskutovali, na většině volebních bodů převažuje shoda a volba je realizovat, volit. Jde o to, že jsou to opravdu orgány, které už potřebujeme obsadit, a ten - jak jsme pochopili - v tuto chvíli sporný bod, téma České televize - 403, by zůstal až jako poslední, abychom mu mohli věnovat politickou diskuzi, debatu a případně tady hlasovat o nějakém dalším postupu.

Takže ještě jednou modifikace k návrhu pana předsedy Faltýnka - volební body v 18.30, a to v tomto pořadí: 399, 400, 401, 402, 404 a 403 jako poslední. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, drobná rekapitulace. Padl tady návrh pana předsedy Faltýnka, ten pak byl modifikován, že 398 není naplněn. Pak tady byl návrh Pirátů, aby se hlasovalo po bodech, a toto by byl protinávrh. Teď se hlásí pan předseda Stanjura s přednostním právem, poté pan předseda Faltýnek, také přednostní právo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP