(15.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych si v tom chtěl pouze udělat jasno. Mě nevadí, že budeme hlasovat po bodech. Vždycky, když někdo požádal po bodech, tak se hlasuje po bodech, takový je zvyk. Ale aby ten návrh předsedy volební komise měl smysl, tak musíme říct, že po bodě 404, až se ukončí rozprava k volbě do velké televizní rady, půjdeme volit. To znamená, že ten návrh měl znamenat, že budou dva volební bloky. První volební blok, , a pak začne teprve druhý volební blok. Ale to musí zaznít, protože pak to samotné přehození těch bodů a té rozpravy nemá žádný smysl ve smyslu toho, jestli se dneska volit bude, nebo nebude. Děkuji za případné upřesnění, které by měl přednést předseda volební komise, protože to je jeho návrh.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: On by to asi mohl modifikovat i potom v průběhu, ale bude lepší, když si to řekneme na začátku. Tak s přednostním právem pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já tu situaci zjednoduším, stáhnu, stahuji ten svůj návrh a poprosím Martina Kolovratníka, aby upřesnil v tom duchu, co tady říkal předseda klubu ODS, svůj návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji, není s tím problém, rád to upřesním, ať je to korektně zaznamenáno na mikrofon a do stenozáznamu, jinými slovy, že tam není plánován žádný úhybný manévr. Takže ano, takto i počítám s vedením těch volebních bodů a s tím, o co si večer řídícího schůze požádám. Takže ještě jednou; počítáme s tím, nebo žádáme a navrhuji, aby tyto body byly zařazeny v tom pořadí, které jsem řekl: 399, 400, 401, 402 a 403 (404?), to bude ten první blok volebních bodů. Poté schůzi přerušíme, odehraje se volba ve Státních aktech, a následně teprve tedy přichází další bod, což je bod číslo 403 jako v druhém bloku těch volebních bodů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji, a vzhledem k tomu, že to je v podstatě nový návrh, že se tedy po bodu 404 odebereme k volbám, můj dotaz zní, jestli Pirátská strana trvá na hlasování po bodech, nebo bychom hlasovali o tom návrhu jako celku. (Hlasy z pléna.) Jedno hlasování bude stačit? Když teď víme, o čem hlasujeme? Všechny volby, jdeme hlasovat, pak se vrátíme na Českou televizi. Znovu přivolám kolegy z předsálí. (Gong.) Těch návrhů nebylo málo a musíme se s nimi nějak vypořádat.

 

Jako první bychom hlasovali návrh grémia, to by bylo jedním hlasováním.

Takže vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh grémia? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, přihlášeno je 186 přítomných, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní návrh pana poslance Feriho, abychom zařadili nový bod Informace vlády k pandemickému zákonu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? (Hluk v jednacím sále.)

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 187, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tento bod byl zařazen.

 

Je zde návrh na jeho pevné zařazení tuto středu v 18.30.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, středa 14. 4., 18.30? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přihlášeno 187, pro 182, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda Chvojka navrhl, abychom jako čtvrtý bod v bloku druhých čtení zařadili tisk 1025, novela zákona o zaměstnanosti, takzvaný kurzarbeit.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 187, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Fiala navrhl, abychom tisk 652, bod 15, to je dokončení druhého čtení novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, zařadili ve středu jako druhý bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno je 186, pro 30, proti 42. Návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Filip navrhl, abychom bod 206, tisk 638, novela zákona o střetu zájmů, zařadili za bod 55, tisk 956. Vkládáme prvé čtení mezi druhá čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno je 187, pro 110, proti 32. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda Farský navrhuje, abychom tisk 1073, bod 101, zařadili v úterý příští týden, to jest 20. 4. jako první bod. Co to je? Ano, to je ta částečná implementace - novela zákona o insolvenci.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 185, pro 64, proti nikdo. Návrh zamítnut.

 

Pan předseda Faltýnek svůj návrh vzal zpět. Budeme hlasovat pak o návrhu pana předsedy komise Kolovratníka.

 

A je tady návrh paní poslankyně Langšádlové na vyřazení tisku 966.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9, přihlášeno je v tuto chvíli 186 poslanců, pro 62, proti 21. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně dále navrhuje zařadit nový bod Informace vlády o zajištění bezpečnostních zájmů státu při realizaci jaderného bloku Dukovany.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10, přihlášeno 187, pro 66, proti 1. Návrh přijat nebyl.

 

Pan předseda Jurečka navrhuje zařadit bod 504, vyšetřovací komise v kauze Bečva. Nejprve ho navrhuje zařadit v pátek jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 11, přihlášeno 187, pro 88, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Alternativní návrh padl, aby byl tento bod zařazen ve středu 21. 4. jako první bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 187, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP