(15.40 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále ze strany pana předsedy padl ještě jeden návrh, abychom zařadili dnes... Nebo nejprve zařazení nového bodu Aktuální situace v oblasti očkování, nový bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení takovéhoto bodu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 13, přihlášeno 187, pro 93, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan předseda Bartošek nejprve navrhl bod 342 vyřadit, o tom jsme už hlasovali.

 

Alternativně navrhl, aby byl zařazen na konec bloku třetích čtení. Jedná se o lex Dukovany, nerad to tak říkám, ale ať každý ví, o čem hlasujeme.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 14, přihlášeno 187, pro 65, proti 22. Návrh nebyl přijat.

 

Teď je tu několik návrhů pana poslance Černohorského. Za prvé pan poslanec navrhuje bod 346, sněmovní tisk 911, zařadit za sněmovní tisk 545, tak jak byl zařazen grémiem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Tisk, ne bod. Kdo je proti?

Hlasování číslo 15, přihlášeno 187, pro 82, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl.

 

Dále je zde návrh pana poslance, abychom bod číslo 19, sněmovní tisk 944, zařadili za bod 13, což je sněmovní tisk 603, odškodnění v souvislosti se sterilizací, když to řeknu takto zjednodušeně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno 186, pro 65, proti 19. Návrh byl zamítnut.

 

Za třetí pan poslanec navrhuje bod 214, sněmovní tisk 695, zařadit ve středu jako první bod. Jedná se o úpravu otcovské a rozšíření okruhu osob u ošetřovného, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti a tak dále. (Poznámky z pléna.) Takže teď jsme tam jeden zařadili? Jeden bod tam máme, nicméně buď bude pan poslanec trvat na tom, že je to první, anebo může být druhý. Ukazuje mi, že druhý.

Budeme hlasovat o tomto bodu, že bude zařazen jako druhý, bod 214, zítra jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 187, pro 79, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Za čtvrté pan poslanec navrhuje, abychom body 113, 114 a 115, sněmovní tisky 1150, 9551151, všechny se týkají whistleblowingu, zařadili za bod 62 navrženého pořadu schůze, což je sněmovní tisk 1106.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno 186, pro 31, proti 25. Návrh nebyl přijat.

 

To byly všechny návrhy pana poslance Černohorského.

 

Dále je zde návrh pana poslance Luzara, zařazení nového bodu Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu. Nový bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento nový bod? Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 187, pro 103, proti nikdo. Nový bod byl zařazen.

 

A nyní je zde návrh pana poslance, abychom ho zařadili v úterý 20. dubna jako první bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přihlášeno je 186, pro 100, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Martínek navrhuje vyřazení bodu 403 z pořadu schůze, to je volba do Rady České televize. Bod 403, návrh na vyřazení.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno 186, pro 73, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Michálek navrhl, abychom tisk 956, novelu infozákona, zařadili zítra, 14. 4., po již pevně zařazených bodech. Je tam jeden v tuto chvíli. (Námitka.) Ne? Tak prosím oprava, nebo jsem to špatně poznačil?

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Upřesňuji. Je to zákon o střetu zájmů, nikoliv infozákon.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já se omlouvám, o střetu zájmů. Takže 956, novela zákona o střetu zájmů, aby byl zařazen pevně zítra jako druhý bod, fakticky po prvním zařazeném.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno 186, pro 84, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan předseda Stanjura navrhuje za prvé tisk 1039, o státní pomoci při mimořádných opatřeních, jedná se o druhé a třetí čtení, nejprve zařadit na tuto schůzi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto tisku ve dvou bodech, druhé a třetí čtení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno 187, pro 85, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Takže my jsme ten tisk nezařadili, už nebudeme hlasovat o pevném zařazení.

 

Za druhé pan předseda navrhl, abychom tisk 1025, zkráceně kurzarbeit, zařadili zítra odpoledne jako třetí bod. Vzhledem k tomu, že neprošel ten předchozí návrh, tak jako druhý bod. Kurzarbeit zítra jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Poznámky.) On byl již předřazen v rámci bloku, ale toto je hlasovatelné, to je pevné zařazení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno 187, pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP