(15.50 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále zde padl návrh, abychom tisk 94, o prominutí pojistného, prvé čtení, Antivirus C, zařadili zítra jako v tuto chvíli třetí bod po kurzarbeitu. Tisk 947 zítra jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Antivirus C.

Hlasování číslo 25, přihlášeno 187, pro 89, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Dále zde je návrh, abychom tisk 948, o některých úpravách v oblasti pojištění a tak dále, zařadili zítra jako pátý bod, takže teď by to byl třetí bod. V tuto chvíli hlasujeme, abychom tisk 948 Odpuštění minimálních záloh zařadili zítra jako třetí bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26, přihlášeno 186, pro 86, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Valenta navrhl, abychom výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2018 a 2019 a dále výroční zprávy o hospodaření České televize 2018 a 2019 - v tom pořadí, jak to říkám - zařadili příští čtvrtek napevno na 11.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 27, přihlášeno 187, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Třešňák navrhl, abychom bod 296, tisk 1040, zařadili na 21. 4. jako první bod odpoledne. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem v předchozím hlasování hlasoval proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: To byly ty výroční zprávy České televize. Nyní budeme nejprve hlasovat o námitce pana poslance Ferjenčíka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 28, přihlášeno 187, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Valenty na zařazení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize na příští čtvrtek v 11 hodin.

Kdo je pro toto zařazení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 29, přihlášeno 187, pro 159, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Třešňák navrhl bod 296, tisk 1040, zařadit 21. 4. jako první odpolední bod. Je tam Bečva v tuto chvíli, prošla, tak jestli souhlasí pan poslanec, že to bude bod číslo 2. Nebo trvá na tom, aby to šlo před Bečvu? Tak co, dvojka? (Poslanec Třešňák: Jako druhý bod.) Takže jako druhý bod po vyšetřovací komisi.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 187, pro 87, proti 1. Návrh nebyl přijat.

 

Teď jsou zde návrhy pana poslance Lubomíra Volného. Nejprve zařazení nového bodu zajištění náhrad pro provozovatele zájezdních autobusů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 31, přihlášeno 187, pro 84, proti 5. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je zde návrh na zařazení nového bodu zrušení povinných testů a roušek ve školách.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 32, přihlášeno 186, pro 27, proti 36. Návrh byl zamítnut.

 

Třetí návrh, bod s názvem Odvolání ministra zdravotnictví.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 33, přihlášeno 186, pro 64, proti 42. Návrh byl zamítnut.

 

Pan poslanec Ondráček navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o rozvolňování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 187, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu. Nejprve je zde návrh, aby to bylo v úterý 20. 4. jako druhý bod.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 35, přihlášeno 187, pro 94, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Golasowská navrhuje zařazení nového bodu Informace předsedy vlády a ministra Karla Havlíčka k závažné situaci v Liberty Steel Ostrava. Nový bod. (V sále je velmi hlučno.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 36, přihlášeno 186, pro 85, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Paní poslankyně Aulická Jírovcová navrhuje, abychom bod 518, Informace k očkování zařadili - nejprve je tady návrh na 14. 4., zítra, od 18.00.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 37, přihlášeno 187, pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Hyťhová navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o otevření všech škol.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení nového bodu? (Námitka zaměstnankyně organizačního odboru.) Omlouvám se, ukončil jsem hlasování (38). Prohlašuji ho za zmatečné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP