(15.30 hodin)
(pokračuje Bartoň)

Jenom ještě doplním, že návrh na platy pedagogických pracovníků, který tento zákon obsahuje, je plně v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání, které vydalo Ministerstvo školství do roku 2023 a platit to má od roku 2023. Tedy je to něco, co samo ministerstvo, sama vláda schválila a slíbila a pouze tento návrh to dává do legislativy a bude to tedy zákonným nárokem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jedná se o bod číslo 1 návrhu pořadu schůze, takže není třeba hlasovat o tom, aby zůstal první. Eviduji váš protinávrh na pevné zařazení v 16.00. Paní poslankyně Richterová a poté se připraví pan poslanec Bžoch.

 

Poslankyně Olga Richterová: Dobrý den. Vystupuji s návrhem na přesunutí bodu týkající se podpory pěstounů sociálně-právní ochrany dětí, sněmovní tisk číslo 911, a mám, myslím že velmi kompromisní, návrh, aby to šlo za elektronizaci ve zdravotnictví, za 1163 a 1164, prostě proto, abychom to v rámci bloku ve druhém čtení opravdu stihli projednat. Proč je to nezbytné? Protože se už velice dlouhou dobu, myslím, že to je osm let, nevalorizovala odměna přechodných pěstounů, a pokud chceme, aby fungoval náš systém náhradní rodinné péče, tak tohle opravdu je potřeba projednat. Na výboru zaznívalo, že tisk 911 se stihne projednat, i když to bude vráceno do druhého čtení, a proto tady teď stojím a navrhuji dát to aspoň za tu elektronizaci ve zdravotnictví, za tisk 11631164, prostě proto, abychom to opravdu stihli, protože ještě musí proběhnout druhé čtení, nové načtení pozměňovacích návrhů a pak ještě třetí, tak ať to stihneme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, tedy za bod 15 pořadu schůze v tuto chvíli. Pan poslanec Bžoch.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Mám jenom protinávrh k bodu, který navrhuje paní kolegyně Jana Černochová, a to, abychom - pokud ho zařadíme na program, a já věřím, že ho zařadíme, protože to je důležité téma - tak abychom ho zařadili dnes pevně od 18.30. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Návrh paní poslankyně Černochové? V 16.30? (Ne.) V 18.30. Tak to je pro tuto chvíli vše k pořadu schůze. Přivolám kolegy z předsálí a využiji chvilku, že přečtu dodatečné omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Jana Levová z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Černochová s přednostním právem.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji panu kolegovi Bžochovi za návrh, a stahuji tedy svůj návrh na zařazení toho bodu jako bodu číslo 1. Takže zařaďme bod do programu, a je tedy pouze jeden návrh na projednání toho bodu v 18.30. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se ještě pan ministr Arenberger z pracovních důvodů od 15 hodin do konce jednacího dne. To je z omluv vše a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích, tak jak zazněly.

Nejprve bychom tedy samozřejmě hlasovali o návrhu grémia. Není-li námitky, hlasovali bychom jedním hlasováním. Je zde žádost o odhlášení. Poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Počet přihlášených je dostatečný a stabilizovaný.

 

Hlasujeme nejprve návrh grémia.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 5, přihlášeno je 181 poslanců, pro 176, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Jako další vystoupil pan předseda Jurečka. Navrhuje zařadit nový bod Informace vlády o stavu pandemie, k pandemické pohotovosti a dalšímu postupu. Nejprve tedy zařazení.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 6, přihlášeno je nás 182, pro 87, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Pan předseda Rakušan navrhuje dnes... nebo nejprve navrhuje zařazení - nazval to situace v Bělorusku, mohu-li takto. Zařazení nového bodu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 7, přihlášeno je 183, pro 70, proti 6. Návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Filip navrhuje tisky 117111 - body 40 a 39 týkající se zákona o referendu - zařadit v bloku druhých čtení před bod 10. Byl by to nový bod 10 a 11.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno 183, pro 60, proti 30. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Bartošek navrhuje zařazení nového bodu Odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Zařazení nového bodu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je nás 183, pro 66, proti 45. Návrh nebyl přijat.

 

Pan předseda Faltýnek navrhl tisk 503, což je bod číslo 1 v tuto chvíli, zákon vrácený Senátem - ale následoval protinávrh pana poslance Bartoně na zařazení v 16 hodin. Nejprve tedy budeme hlasovat ten protinávrh, abychom v 16.00 zařadili tisk 503 vrácený Senátem.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 183, pro 60, proti 4. Protinávrh byl zamítnut.

 

A budeme hlasovat návrh pana předsedy Faltýnka, abychom tento tisk dali na konec bloku senátních vratek, mohu-li to takto říct, že by to byl tedy nový bod 9.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, přihlášeno je 184, pro 103, proti 65. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda Michálek navrhuje, abychom tisk 965, což je prováděcí předpis ke klouzavému mandátu, ke změně ústavy, druhé a třetí čtení - nejprve tedy to druhé čtení, abychom zařadili... Máme to v pořadu? (Ne.) Nemáme to v pořadu schůze, tak nejprve budeme zařazovat tyto dva body do pořadu schůze. (Doplnění organizačního odboru.) Lhůta uplyne 27. 5., mám tady nápovědu. Myslím, že je možné o tom hlasovat.

 

Takže zařazení druhého a třetího čtení tisku 965 do pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 12, přihlášeno 183, pro 129, proti 31. Tento návrh byl přijat, my jsme zařadili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP